Thử tìm dấu chân trên cát

Giao cảm

lặng lẽ chiên đàn nhả khói thơm

đỉnh trần xông ngát ý thiền môn

lung linh nến ngọc, ngời sao điểm,

thanh tịnh, trần gian sạch tủi hờn

nhè nhẹ xuân về, lòng đất chuyển

nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương

tâm linh một thoáng bừng giao cảm

lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn

trời đất hân hoan mừng nắng dậy

một đàn em nhỏ rộn yêu thương

quần điều áo lục theo chân mẹ

hái lộc mùa xuân chật nẻo đường.

Bài này chắc là một bài khai bút giao thừa Tết Bính Thân. Nó được đăng lần đầu ở báo Pht go Vit Nam số Tết Đinh Dậu (1956).