Thử tìm dấu chân trên cát

Lời nguyện cầu tìm đất sống

lênh đênh ngoài sóng gió

thuyền nhỏ giữa đại dương

quyết tâm tìm đất sống

đói lạnh bao ngày đường

 

chúng tôi là bọt biển

trôi giạt giữa mênh mông

chúng tôi là hạt bụi

trong không gian vô cùng

tiếng chúng tôi lạc mất

trong gió rít từng không

trên thuyền không nước uống

trên thuyền hết thức ăn

con chúng tôi kiệt sức

khóc rã và lịm dần

 

chúng tôi khao khát Đất

nhưng chẳng được tới gần

mặc sức mà kêu cứu

tàu bè vẫn dững dưng

bao nhiêu thuyền đã lật

vì sóng gió bất thần

bao nhiêu là mạng sống

đã chìm lòng đại dương

 

chúa Ki Tô có nghe

lời nguyện cầu rướm máu?

Phật Quan Âm có nghe

lời kêu cứu không ngừng?

loài người ơi có nghe

tiếng gọi từ hố thẳm

đất liền ơi có biết

tâm sự này hay không?

Xin loài người có mặt

Xin đất liền giang tay!

cho chúng tôi tìm thấy

Hy vọng trên đất này!

 

Bài này thầy viết nhân danh người tị nạn bằng đường biển. Các đồng bào tị nạn đường biển trên các chiếc Leapdal và Roland đều có bài này cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thầy dặn họ “Khi chiếc Koojara qua tới Úc thì xin đồng bào đọc bài kinh này và trao bản tiếng Anh cho giới báo chí có mặt”. Bản Anh Văn thầy cũng cho gửi đến các tổ chức tôn giáo và nhân bản ở khắp nơi trên thế giới. Bài này được một số tạp chí ngoại quốc và Việt ngữ đăng tải nhưng không đề tên tác giả có lẽ là vì họ không biết là của ai. Đây là bản Anh văn:

lost in the tempests
out on the open seas
our small boats drift
we seek for land
during endless days and endless nights

we are the foam
floating on the vast ocean
we are the dust
wandering in endless space
our cries are lost
in the howling wind

without food, without water
our children lie exhausted
until they cry no more

we thirst for land
but are turned back from every shore
our distress signals rise and rise again
but tha passing ships do not stop

how many boats have perished
how many families lie beneath the waves

Lord Jeus, do you hear the prayer of our flesh ?
Lord Buddha, do you listen to our cries ?
o fellow humans, do you hear our voice
from the abyss of death ?
o solid shore
we long for you !

we pray for Mankind to be present today !
we pray for Land to stretch its arms to us !
we pray that Hope be given us
today, from this very Land !