Thử tìm dấu chân trên cát

Vững cánh

loạn cánh

mt buổi chiều gió lộng

tan tác mây thu

nhng bóng chim giã từ

dư ảnh mùa xuân nắng ấm

người đã từ lâu quỳ nơi giáo đường bình lặng

bỗng dưng nghe qua hồn mùa

chiều nay vang vang tiếng gọi

lên đường vượt cánh đồng dài tuyết giá

vững cánh chở niềm tin.