Thử tìm dấu chân trên cát

Thông điệp

trán tôi đã tng nhăn

ưu ca cuc đi đã v ghi du chân nng n

trên khong tri mai y

nhưng tr t tâm hn tôi hôm nay tr li

hoa v trên n i buông th

vô tình xóa m nhng nếp nhăn đi

như mưa chiu nay xóa đi nhng du chân trên bãi vng qua mt chu k

tôi đi gia rng cng gai như đi gia vưn k hoa d tho

đầu ct cao, n i ngày xưa còn đó

nhng vn t đã n trong tiếng gào súng đn

nưc mt ngày xưa khóc nng quái chiu hôm trên chiến trưng ng vt

bng đã tr thành mưa; tiếng mưa rơi êm êm trên mái

quê hương tui t thm gi tôi v

mưa xóa đi bao tâm su mun

 

tôi vn còn n i chiu nay bình lng,

trái ngt chín trên cây rng cay đng

ôm xác em thơ, tôi ng qua rung lúa quê hương đêm nay

đất m s gìn gi em

để trên bãi c xanh non, sáng mai này em s luân hi thành nhng ng hoa mi

nhng ng hoa i trm lng trong bình minh đng ni

giờ pt này em có còn khóc đâu qua mt đêm dài thăm thm sâu

sáng nay tôi qu trên bãi c xanh khi tng thy

nhng ng hoa mang n i huyn diu

tng đip ca hy sinh ca trm lng qu đã ti nơi ri.


Đây là một bài thơ rất được phổ biến trong giới nhân bản và tôn giáo Tây phương. Bài này đã được Thầy tự tay dịch ra Anh ngữ, vào khoảng năm 1965. Tổ chức F.O.R đã in bài thơ này trong một thiệp chúc giáng sinh. Bản dịch tiếng Anh đã được nhạc sĩ Donald Swann phổ nhạc. Tại đại nhạc hội tổ chức tại Luân Đôn ngày 16 tháng 3 năm 1971, có Thầy tham dự, nhạc sĩ Donald Swann đã trình diễn bản nhạc này. Tại Hoa Kỳ nhạc sĩ Richard Wunder cũng phổ nhạc bản dịch Anh ngữ của bài thơ và ông cũng đã trình diễn bài này với giọng tenor, nghệ sĩ Mary Ellen O’Neil đệm dương cầm trong một đại nhạc hội tổ chức tại Salt Lake City ngày 6 tháng 1 năm 1976. Bài thơ này cũng được nữ sĩ Michèle Chamant dịch ra Pháp văn. Bản dịch này được nhạc sĩ Graeme Allwright phổ nhạc và trình diễn tại rạp Olympia và sau đó đi trình diễn rất nhiều nơi trên đất Pháp trước khi đưa vào đĩa nhạc Questions do nhà Intersong thực hiện năm 1978.