Thử tìm dấu chân trên cát

Người hành khất năm xưa còn ngồi đó

từ khoáng, t khí, t sương

t tâm linh

từ nhng gii t du hành gia các tinh vân đi mau bng ánh sáng

em đã ti đây, đôi mt xanh ta rng

vô th vô chung đã cùng vch đưng đưa li em sang

trên đưng đi em bo em đã tri qua muôn triu kiếp luân hi sinh dit

đã tng làm bão la trên kng

đã tng đem thân đo tui i tui ng

làm c làm cây

làm sinh vt đơn tế bào

làm đóa hoa dim tuyt.

nhưng đôi mt em nhìn tôi sáng nay

li chng minh rng em chưa bao gi tng chết

nụ i kia vn mi tôi

tham d na vào t chơi đã bày ra t tin kiếp:

trò chơi đi trn đi m.

 

hỡi con sâu xanh sáng nay đang un mình đo chi cây chi cây non đã mc sut mt a năm ngoái

ai cũng bo em ch mi sinh ra trong a xuân năm nay. Thc ra, ngươi đã có mt t hi nào?

sao mãi ti pt này mi chu hin nguyên hình, đem theo n i trm lng?

u ơi, mi hơi th ca tôi làm tuôn ra hàng vn tinh cu

cái rt ln kia ai hay li kng ngoài cái thân em rt nh

mi chm trên thân em đã thiết lp muôn ngàn i Pht

mi cái đo ca em cn đến thi gian t vô th cho ti vô chung.

ngưi hành kht năm xưa vn còn trên Linh Thu Sơn

thn nhiên ngi nhìn mt tri huy hoàng đang ln

Gotama! ô hay! ai bo rng Ưu Bát Đa La triu năm mi có mt ln n?

tiếng hi triu kia, có chiếc tai nào chu lng mà li kng nghe?

Từ khoảng 1970 trở đi, tôi nhận thấy Thầy chú ý tới các tác phẩm của các khoa học gia như Broglie, March, Heisenberg, Planck, Capra… Thầy nói: “Ngôn ngữ của các nhà khoa học vật lý nguyên tử bây giờ càng lúc càng gần với ngôn ngữ Phật học”. Thầy cũng nói rằng nếu được khai thị, những người này sẽ có thể hiểu được Đại Thừa Phật giáo một cách dễ dàng. Vì vậy gần đây Thầy có dự định viết một cuốn sách nhỏ về Phật học cho họ. Trong bài thơ trên đây, danh từ giới tử không phải để chỉ cho hạt cải mà lại là tiếng dịch của danh từ mésons. Danh từ khí cũng có nghĩa là gaz.

Trong truyện T, Thầy thuật rằng bé Thạch Lang từ đá sinh ra. Có lần Thầy cười mà nói rằng tất cả chúng ta cũng đều sinh ra từ đá: từ khoáng, từ khí, từ sương… Đáng lý phải nói là “t khí, t khoáng, t sương...”. Bởi vì theo tôi thì trước hết là có những đám mây bằng gaz vĩ đại rồi sau đó mới có những vì sao…

Tại am Phương Vân, nhiều hôm chúng tôi được đi thăm vườn với Thầy. Ở đây Thầy không bao giờ dùng chất độc hóa học để giết sâu, ốc sên và limaces. Đã có lần tôi thấy Thầy đối xử với những con ốc sên như là đối xử với những đứa con nít. Có lần Thầy để ra mười phút để quán sát một con sâu con, và nếu không muốn cho con sâu đó ăn mất cái chồi cây mới lên, ông dùng một ngọn lá đưa nó ra ngoài đồng cỏ.

Theo Thầy thì từ khi là “khoáng” là “khí” đến nay, ta chưa bao giờ từng chết: nếu chết thì đã không có mặt hôm nay. Mà nếu trong hàng trăm triệu năm qua ta không chết thì làm sao ta lại có thể chết trong mấy năm hoặc mấy chục năm sẽ tới? Các nhà khoa học kia nhận rằng những hạt bụi sương nhỏ bé cũng hàm chứa những vũ trụ nhiệm mầu khôn tả. Sinh diệt chỉ là hiện tướng. Có con mắt siêu việt được hiện tướng thì có thể thấy được đức Thích Ca giờ này còn ngồi trên đỉnh núi. Pháp hội Linh Sơn còn đó. Tiếng giảng kinh Hoa Nghiêm vẫn còn sang sảng. Đó là cái thấy mà con sâu xanh đem lại cho Thầy.