Thử tìm dấu chân trên cát

Hoa mặt trời

em đến đây, bằng đôi mắt hồn nhiên

nhìn mầu xanh của pháp thân hiển hiện:

dù thế giới tan tành

nụ cười bông hoa cũng không bao giờ còn tan biến

cng ta đã được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay?

em đến đây

theo ngón tay tôi, nhìn thẳng vào thế gian điểm tô bằng ảo tượng:

hoa mặt trời mọc rồi

muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng.

Hoa mặt trời, theo tôi, có lẽ là trí tuệ biến chiếu của Phật làm tiêu tan mọi ảo tưởng trên thế gian.