Thử tìm dấu chân trên cát

Cao Phong

tin gọi đêm qua lòng đất ấm

châu khuya sữa ngọt bỗng tuôn trào

giờ phút nguy nga vừa chợt đến 

mặt trời ló dạng đỉnh non cao.

Cao Phong là tên một chú bé sinh vào lúc rạng đông một ngày năm 1974. Cha của chú bé có làm Phật sự với chúng tôi từ năm 1969 đến 1972. Trước ngày sinh chú bé, cha mẹ chú từng thỉnh cầu Thầy đặt cho nó một cái tên, một cái tên nói lên được kỳ vọng của cha mẹ nó vào tương lai của nó. Thầy nói ai biết đứa trẻ là con trai hay con gái mà đặt tên. Sáng hôm đó được tin một em bé trai ra đời, Thầy liền đặt cho nó tên Nguyễn Cao Phong và viết mấy câu thơ trên. Ước mong cho bé Cao Phong sau này được như hình ảnh mặt trời ló dạng trên đỉnh núi. Cao Phong là đỉnh núi cao.