Thử tìm dấu chân trên cát

Kiến trúc chân như

đừng la mắng những con chim bé nhỏ

vì tiếng hát ca cần thiết cho cuộc đời

đừng ghét bỏ thân thể em

vì đó là đền thờ linh thiêng của linh hồn nhân loại

mắt trong của em là minh châu ngời sáng chứa đựng bóng hình tam thiên thế giới

và tai em có quyền hạn tối cao với suối chim

với hải triều sớm tối

với Beethoven, với Bach, với Chopin

với tiếng khóc trẻ thơ

vi giọng ru an lành

và bàn tay em

là những bông hoa thương yêu ngàn đời không cần ai hái

(nhng bông hoa còn bừng nở nhiệm mầu

làm diễm lệ cả khu vườn nhân loại)

và vừng trán em

là bình minh sáng nhất của các bình minh

 

đừng phá hoại kiến trúc chân như!

bông lúa, nội cỏ, hương đêm đều đã cất lên tiếng bảo vệ hòa bình

tôi biết một viên đạn đồng có thể đến ghim vào trái tim con sơn ca

sáng nay trên cành xuân

đương ngợi ca cuộc đời tha thiết.

nhưng bông lúa

hương đêm

nội cỏ

rồi ngàn sao, vừng nguyệt,

bằng tất cả sắc mầu, thanh âm, bóng hình,

cương quyết

ng chúng tôi, nguyền bảo vệ cho em.

Tôi có nghe thi sĩ Đinh Hùng ngâm bài này trên Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1965. Tôi nghĩ bài này nói lên ước muốn bảo vệ sinh mệnh của tuổi trẻ đứng trước sự đe dọa của bom đạn chiến tranh.