Thử tìm dấu chân trên cát

Đề thiền duyệt thất

gối nhẹ mây đầu núi

nghe gió thoảng hương trà

Thiền Duyệt tâm bất động

rừng cây dâng hương hoa

 

một sáng ta thức dậy

sương lam phủ mái nhà

hồn nhiên cười tiễn biệt

chim chóc vang lời ca

 

đời đi về muôn lối

quan san mộng hải hà

chút lửa hồng bếp cũ

ấm áp bóng chiều sa

 

đời vô thường vô ngã

người khẩu Phật tâm xà

niềm tin còn gửi gắm

ta vui lòng đi xa

 

thế sự  như đại mộng

quên tuế nguyệt ta đà

tan biến dòng sinh tử:

duy còn Ngươi với Ta

 

Thuyền Duyệt Thất là thảo am của thầy Thanh Từ xây cất trên đất Phương Bối Am cách nhà Thượng không xa. Năm 1961, tháng chín, trước khi đi xa, thầy đã để lại bài thơ này tại Thiền Duyệt Thất cho thầy Thanh Từ. Theo Nẻo Về Của Ý, tên Thiền Duyệt Thất là tên thầy đề nghị đặt cho thảo am nơi thầy Thanh Từ toạ Thiền và thầy Thanh Từ rất ưa tên ấy.