Thử tìm dấu chân trên cát

Wendy

tuyết phủ đồi Phương Vân

năm Rồng vừa chợt tới

tin mừng vượt đại dương

vườn nhà nở hoa mới

thêm trầm trong lò hương

lòng nhẹ như mây khói

mọi người chắp tay mừng

trà thơm bèn rót lại

 

mặt trời rồi sẽ lên

hoàng oanh trong liễu gọi

gởi gắm nơi tương lai

biết bao điều mong mỏi

 

Năm ấy là năm Thìn, tại Phương Vân am ăn Tết có thầy, có anh Bính, hai cháu Hoài An Mai Linh, Mobi, Joe, Linda, Pierre, Neige, Philippe, Martine, Tuk và Krisana.

Cúng giao thừa và uống trà xong thì có điện thoại từ Hòa Lan tới cho biết bé Wendy mới chào đời. Wendy là con của Laura Hassler và Jim Forest, hai người học trò rất thân thiết của thầy. Laura đã từng làm việc dịch thuật cho văn phòng chúng tôi trong một năm tròn, còn Jim là chủ bút của báo Fellowship ở Nữu Ước. Được tin này thầy bảo pha thêm một bình trà mới để mừng Wendy.