Thử tìm dấu chân trên cát

Wendy

tuyết ph đi Phương Vân

năm Rng va cht ti

tin mng vưt đi ơng

vưn nhà n hoa mi

thêm trm trong hương

lòng nh như mây khói

mi ngưi chp tay mng

trà thơm bèn rót li

mt tri ri s lên

hng oanh trong liu gi

gi gm nơi ơng lai

biết bao điều mong mỏi.

Năm ấy là năm Thìn, tại Phương Vân Am ăn Tết có Thầy, có anh Bính, hai cháu Hoài An Mai Linh, Mobi, Joe, Linda, Pierre, Neige, Philippe, Martine, Tuk và Krisana.

Cúng giao thừa và uống trà xong thì có điện thoại từ Hòa Lan tới cho biết bé Wendy mới chào đời. Wendy là con của Laura Hassler và Jim Forest, hai người học trò rất thân thiết của Thầy. Laura đã từng làm việc dịch thuật cho văn phòng chúng tôi trong một năm tròn, còn Jim là chủ bút của báo Fellowship ở Nữu Ước. Được tin này Thầy bảo pha thêm một bình trà mới để mừng Wendy.