Thử tìm dấu chân trên cát

Ấm áp

tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay

có phải để khóc đâu anh

tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn

hai bàn tay chở che

hai bàn tay nuôi dưỡng

hai bàn tay ngăn cản

sự ra đi hờn dỗi của linh hồn.

Nghe kể lại thì bài này tác giả làm trong chuyến đi du thuyết tại Hoa Kỳ, trong một ngày mà báo chí đăng tải rất nhiều về những tàn phá do các cuộc đụng độ quân sự lớn ở Việt Nam, một ngày mà tác giả cảm thấy mỏi mệt sau bao nhiêu tháng trường lê gót vận động để mong cho cuộc chiến chấm dứt. Chị Michèle Chamant đã dịch bài này ra Pháp văn như sau:

POUR LA CHALEUR

je tiens ma tête entre mes mains

non, je ne pleure pas

je tiens ma tête entre mes mains

pour garder encore chaude ma solitude

deux mains qui protegent

deux mains qui nourissent

deux mains pour empêcher

mon âme de me quiter

en colère.

Anh Võ Đình và chị Teo Savory dịch Anh văn như sau:

FOR WARMTH

I hold my face between my hands

no I am not crying

I hold my face between my hands

to keep my loneliness warm

two hands protecting

two hands nourishing

two hands to prevent

my soul from leaving me

in anger.