Thử tìm dấu chân trên cát

Ước nguyện

(đoan cư ba thượng tuyệt trần ai)

một sẽ luân hồi thành ba thành bốn thành năm

cng tôi sẽ trở lại hoài

chúng tôi sẽ trở lại hoài.

hạt mưa đêm nay thánh thót

y ngồi trên những ngọn sóng này

dạo chơi biển mang mang tiềm thức

chập chùng chập chùng đồi núi

vào ra sông biển

cánh hải âu vờn nắng

trắng muốt màu tuyết sáng

môi bé thơ xin đừng ngưng hát ca

Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai” là một câu trong bài kệ bát cú thường dùng để khen ngợi Bồ tát Quán Thế Âm. Câu này có nghĩa là đứng vững vàng đẹp đẽ trên một làn sóng, hoàn toàn không dính một mảy bụi đời. Theo tôi, tác giả muốn cho thấy rằng Quan Thế Âm không phải chỉ là một người: tâm từ bi như một bó đuốc có thể chuyển thành trăm ngàn bó đuốc; tuy đứng trên trầm luân mà vẫn trở lại mãi trong cõi trầm luân để sống giữa con người.

Bài này Thầy có dịch ra Anh ngữ và được anh Võ Đình minh họa đen trắng rất đẹp. Tờ Fellowship ở Hoa Kỳ đã lấy bức họa làm bìa số tháng 6 năm 1975.