Thử tìm dấu chân trên cát

Sáng nay em đi

cho tương lai

một khoanh trời loáng bạc

cánh phụng hoàng vươn

vút cao trời lồng lộng!

sóng bạc níu chân cầu

ánh sáng gọi dậy đàn chim non

chỗ trú ẩn năm xưa

nay là nơi tiễn em

trở về với

chốn sông dài biển rộng.