Nghe pháp thoại – mp3

Download Thich Nhat Hanh’s Dharma talk mp3

01 2007.02.22 Bí quyết an lạc trong đời sống mp3
02 2007.03.01 Pháp thoại tại Tu viện Bát Nhã  Chuyển hoá khổ đau mp3
03 2007.03.06 Vấn đáp tại Tu viện Bát Nhã mp3
04 2007.03.15 Tình thương và hạnh phúc trong Doanh Nghiệp mp3
05 2007.03.16 Pháp thoại tại Chùa Vĩnh Nghiêm mp3
06 2007.03.18 Chùa Vĩnh Nghiêm:  Người thương tôi chết bây giờ ở đâu? mp3
07 2007.03.19 Tiếp chuyện với toà soạn báo Giác Ngộ mp3
08 2007.03.22 Pháp thoại tại chùa Phổ Quang Mục đích của người tu mp3
09 2007.03.27 Này thôi hết kiếp đoạn trường từ đây mp3
10 2007.04.18 Hãy là một hành giả mp3
11 2007.04.20 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 01 mp3
12 2007.04.21 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 02 mp3
13 2007.04.22 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 03 mp3
14 2007.04.23 Tuệ giác của đạo Bụt trong Truyện Kiều mp3
15 2007.09.13 Để có thể chăm sóc thân và tâm mp3
16 2007.09.14 Nghệ thuật hóa giải những khó khăn trong gia đình mp3
17 2007.09.15 Vấn đáp mp3
18 2007.09.16 Hàn gắn những vết thương trong gia đình mp3

Pháp thoại ngày 21/07/2009: Tinh yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Pháp thoại ngày 25/07/2009: Ngồi yên và nhìn sâu

 

Khoá tu Tiếng Việt tạị Tu viện Lộc Uyển- Mỹ

Pháp thoại ngày 23/09/2009

Pháp thoại ngày 24/09/2009

Pháp thoại ngày 25/09/2009

Pháp thoại ngày 26/09/2009

Pháp thoại ngày 27/09/2009

 

Pháp thoại ngày 17/10/2009: Pháp thoại cộng đồng tại Mỹ

Pháp thoại ngày 29/10/2009: Giữ gìn tâm ban đầu

01 Tổng Quan Đại Tạng mp3
02 Tổng Quan Đại Tạng mp3
03 Tổng Quan Đại Tạng mp3
04 Tổng Quan Đại Tạng mp3
05 Tổng Quan Đại Tạng mp3
06 Tổng Quan Đại Tạng mp3
07 Tổng Quan Đại Tạng mp3
08 Tổng Quan Đại Tạng mp3
09 Tổng Quan Đại Tạng mp3
10 Tổng Quan Đại Tạng mp3
11 Tổng Quan Đại Tạng mp3
12 Tổng Quan Đại Tạng mp3
13 Tổng Quan Đại Tạng mp3
14 Tổng Quan Đại Tạng mp3
15 Tổng Quan Đại Tạng mp3
16 Tổng Quan Đại Tạng mp3
17 Tổng Quan Đại Tạng mp3
18 Tổng Quan Đại Tạng mp3
19 Tổng Quan Đại Tạng mp3
20 Tổng Quan Đại Tạng mp3
21 Tổng Quan Đại Tạng mp3
22 Tổng Quan Đại Tạng mp3
23 Tổng Quan Đại Tạng mp3
24 Tổng Quan Đại Tạng mp3
25 Tổng Quan Đại Tạng mp3
26 Tổng Quan Đại Tạng mp3
27 Tổng Quan Đại Tạng mp3
28 Tổng Quan Đại Tạng mp3
29 Tổng Quan Đại Tạng mp3
30 Tổng Quan Đại Tạng mp3
31 Tổng Quan Đại Tạng mp3
32 Tổng Quan Đại Tạng mp3
33 Tổng Quan Đại Tạng mp3
34 Tổng Quan Đại Tạng mp3
35 Tổng Quan Đại Tạng mp3
36 Tổng Quan Đại Tạng mp3
37 Tổng Quan Đại Tạng mp3
38 Tổng Quan Đại Tạng mp3
39 Tổng Quan Đại Tạng mp3
40 Tổng Quan Đại Tạng mp3
41 Tổng Quan Đại Tạng mp3
42 Tổng Quan Đại Tạng mp3
43 Tổng Quan Đại Tạng mp3
44 Tổng Quan Đại Tạng mp3
45 Tổng Quan Đại Tạng mp3
46 Tổng Quan Đại Tạng mp3
47 Tổng Quan Đại Tạng mp3

 

01 2006-03-05 Tình thầy trò Mp3
02 2006-03-16 Việc đáng làm Mp3
03 2006-05-18 Kinh quán niệm hơi thở 01 Mp3
04 2006-05-25 Kinh quán niệm hơi thở 02 Mp3
05 2006-07-06 Ôm Lấy niềm đau- Bài tụng thiếu nhi Mp3
06 2006-07-09 Chuyện ngủ ngon Mp3
07 2006-10-15 Đời sống tâm linh Mp3
08 2006-11-09 Chánh niệm con đường giải thoát Mp3
09 2006-12-07 Liệng sợi tơ len trói mãnh hổ Mp3
01 2005-01-06 Phẩm chất sự sống mp3
02 2005-01-09 Kẻ thù ta không phải con người mp3
03 2005-01-15 Chùa Đình Quán-ngày đoàn tụ- thiền sỏi mp3
04 2005-01-18 Viện nghiên cứu tôn giáo- lich sử Phật giáo ngày nay.01 mp3
05 2005-01-18 Viện nghiên cứu tôn giáo- lich sử Phật giáo ngày nay.02 mp3
06 2005-01-25 Bảo hộ con đườngtaam linh, chùa Vĩnh Nghiêm mp3
07 2005-01-27 40 năm- Một bữa coưm đoàn tụ. chùa Hoằng Pháp mp3
08 2005-01-29 Thiền viện Vạn Hạnh. Trao truyền và tiếp nhận 01 mp3
09 2005-01-29 Thiền viện Vạn Hạnh. Trao truyền và tiếp nhận 02 mp3
10 2005-02-03 Chùa Xá Lợi. Xây dựng lại nếp sống tâm linh mp3
11 2005-02-04 Khoa học xã hội và nhân văn. Tương lai đạo Bụt mp3
12 2005-02-13 Chùa Pháp Vân. Đức Phật thế kỉ chúng ta mp3
13 2005-02-14 Chùa Háp Vân. Ơn nghĩa tình của những người bạn mp3
14 2005-03-07 Từ Hiếu- Thông điệp tình huynh đệ mp3
15 2005-03-10 Huế gia sản văn hoá VN dống góp cho văn hoá hoà bình thế giới mp3
16 2005-03-13 Từ Hiếu- Vai trò tôn giáo giúp xã hội lành mạnh mp3
17 2005-03-17 Hà Nội-Sự kết hợp giữa thờ cúng tổ tiên và tuệ giác đạo Bụt 01 mp3
18 2005-03-18 Hà Nội-Sự kết hợp giữa thờ cúng tổ tiên và tuệ giác đạo Bụt 02 mp3
19 2005-03-22 Hà Nội- Người Việt nước ngoài 01 mp3
20 2005-03-22 Hà Nội- Người Việt nước ngoài 02 mp3
21 2005-03-25 Hà Nội- Giao lưu kinh tế văn hoá mp3
22 2005-04-01 Bình Định- Phương pháp thiền tập mp3
23 2005-04-03 Bình Định- chùa Long Khánh- Tương lai văn hoá mp3
24 2005-04-07 Quy Nhơn- Sống chăm sóc gia đình và xã hội mp3
25 2005-04-10 Bình Định- chùa Long Khánh_ Người thân tôi chết bây giờ ở đâu mp3
26 2005-10-27 Con đường hạnh phúc mp3
27 2005-11-06 Hải đảo tự thân mp3

 

01 2003.02.27 Năng lượng của sự thực tập mp3
02 2003.04.03 Tình thương trong Đạo Bụt mp3
03 2003.04.10 Cái ngã trong đạo Bụt mp3
04 2003.04.18 Vấn đáp mp3
05 2003.04.20 Không thường, không đoạn mp3
06 2003.05.08 Khoảng không trong tâm hồn mp3
07 2003.05.14 Có mặt trong giây phút hiện tại mp3
08 2003.06.08. Kể chuyện khoá tu Đức mp3
09 2003.07.12 Bình thơ “Lời thề non nước mp3
10 2003.07.13. Ly sữa tuổi thơ mp3
11 2003.07.16 Ta sẽ để lại gì cho đời mp3
12 2003.07.19 Thông điệp lửa_Vũ Hoàng Chương mp3
13 2003.07.20 Dây an toàn mp3
14 2003.07.23. Kẻ giết người Angulimala mp3
15 2003.07.26 Thiên nhiên nhiệm mầu mp3
16 2003.07.27 Thực tập soi sáng trong gia đình mp3
17 2003.08.02 Tam luân không tịch mp3
18 2003.08.06 Sinh tử vẫn tương dung mp3
19 2003.09.28 Thường- vô thường, lạc- khổ, ngã- vô ngã mp3
01 2002.01.03 Niệm Định Tuệ mp3
02 2002.01.06 Kinh quán niệm hơi thở mp3
03 2002.02.07 Thắp sáng chánh niệm mp3
04 2002.03.21 Tình thầy tro qua cái nhìn vô tướng mp3
05 2002.03.24 Ai làngười niệm Bụt mp3
06 2002.04.14 Thành quả tu tập góp phần với Địa Tạng Bồ Tát mp3
07 2002.04.18 Khoá tu VN.Ba viên ngọc quý nơi ta mp3
08 2002.04.21. Chương trình bón năm cao đẳng Phật học mp3
09 2002.04.28 Từ nhãn- Ái ngữ – Đế thính mp3
10 2002.04.29 Tưới tẩm hạt giống tốt cho nhau mp3
11 2002.04.30 Công phu tu tập mỗi ngày mp3
12 2002.05.01 Tập nói lời xin lỗi-Trí Bát Nhã mp3
13 2002.05.02 Bốn câu thần chú mp3
14 2002.05.04 Khoá tu Việt. Ẩn tàng và biểu hiện mp3
15 2002.05.09 Kinh phạm võng-kinh sa môn quả mp3
16 2002.05.12 Kinh Ambattha.Kinhonadanda mp3
17 2002.05.16 Sự thật phương pháp trao truyền mp3
18 2002.05.19 Thơ từng ôm mặt trơi từng hạt mp3
19 2002.07.04 Đạo phật đi vào cuộc đời mp3
20 2002.07.14 Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên mp3
21 2002.07.16 Thiết lập truyền thông với cha mẹ mp3
22 2002.07.19. Hội nghị hoà bình- hoà giải cho nhau mp3
23 2002.07.21 Trái tim không biên giới mp3
24 2002.07.23 Cùng nhau nuôi dưỡng tình thương mp3
25 2002.07.24 Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình mp3
26 2002.07.26 Khả năng hoà giải mp3
27 2002.07.28. Tập nói nhẹ nhàng dễ thương mp3
28 2002.07.30 Văn hoá và tôn giáo mp3
29 2002.08.04 Lời thề non nước- Tổ khai sơn Từ Hiếu mp3
30 2002.08.06 Quay về nương tựa mp3
31 2002.10.19 Pháp thoai công cộng tại Berlin, Đức mp3
32 2002.12.05 TuChau mp3
33 2002.12.08 TamTai.BatNan mp3
01 2001.01.04 Chủ thể và đối tượng – kiến và tướng phần mp3
02 2001.01.07 mp3
03 2001.01.11 Tâm và đối tượng của tâm mp3
04 2001.01.14 mp3
05 2001.01.18 Vai trò của vị trụ trì. QnA mp3
06 2001.01.21 Chăm sóc nuôi- dạy sư em. mp3
07 2001.02.04 3 quy và 5 giới.làm trong bổn phận. mp3
08 2001.02.15. Cởi trói cho mình trước khi giải cứu người khác mp3
09 2001.02.18 mp3
10 2001.03.01 Nói về kết quả của soi sáng mp3
11 2001.03.08 Nghe mưa cho Thầy mp3
12 2001.03.11 Gỡ nút thắt trong lòng mp3
13 2001.03.15 Thần thức và thân xác mp3
14 2001.03.18 Xây dựng Tăng là việc quan trọng mp3
15 2001.03.22 Tình thương chân thật mp3
16 2001.03.25 Cách nói Pháp và cách nói trong đời sống mp3
17 2001.04.12 Kể chuyện mổ mắt ở California mp3
18 2001.04.15 Giảng hoá bài sám Quy Mạng mp3
19 2001.04.26 mp3
20 2001.04.29 Thầy tưới hoa các đệ tử mp3
21 2001.05.02 Đoàn thực mp3
22 2001.05.06 Sen nơt trời phương ngoại mp3
23 2001.05.24 Tu tập với nội dung mp3
24 2001.06.03 Khoá tu Xuân. thiền hành mp3
25 2001.06.29 Hiện pháp lạ trú mp3
26 2001.07.01 Đừng đi lang thang – Sống chánh niệm là đền ơn Thầy mp3
27 2001.07.08 Nắm được tâm hành và bắt đầu chuyển hoá mp3
28 2001.07.13 Nguồn gốc khổ đau mp3
29 2001.07.15 Lý do nội tại ngoại tại mp3
30 2001.07.17 Chánh ngữ chánh nghiệp mp3
31 2001.07.20 Chánh mạng bảo hộ cho mình, cho môi sinh mp3
32 2001.07.20 Chánh mạng mp3
33 2001.07.22 Rong chơi trong sinh diệt mp3
34 2001.07.24 Chánh niệm mp3
35 2001.07.27 Ly sinh hỷ lạc mp3
36 2001.07.29. Trí vô phân biệt mp3
37 2001.07.31 Lạy thứ ba- Vượt thoát sinh tử mp3
38 2001.08.03 Niềm hạnh phúc của gia đình mp3
39 2001.08.05 Thiết lập truyền thông mp3
40 2001.08.07. Sống hạnh phúc thác an lạc mp3
41 2001.09.20 Tăng ni Kim Sơn thiền tập nắm tay mp3
42 2001.11.18 Sống và chết mp3
43 2001.11.22 Xây dựng Tăng thân là quan trọng mp3
01 1992.11.19 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
02 1992.11.22 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
03 1992.11.25 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
04 1992.11.26 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
05 1992.11.29 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
06 1992.12.01 Duy Biểu Ngũ thập tụng  mp3
07 1992.12.03 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
08 1992.12.06 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
09 1992.12.10 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
10 1992.12.13 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
11 1992.12.17 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
12 1992.12.20 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
13 1992.12.24 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
14 1992.12.27.EN Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
15 1992.12.31 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
16 1993.01.03 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
17 1993.01.07 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
18 1993.01.10 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
19 1993.01.14 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
20 1993.01.17 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
21 1993.01.21 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
22 1993.01.31 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
23.A 1993.02.04 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
23.B 1993.02.04 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
24 1993.02.11 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
25 1993.02.14 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
01 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
02 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
03 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
04 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
05 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
06 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
07 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
08 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
09 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
10 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
11 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
12 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
13 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
14 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
15 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
16 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
17 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
18 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
19 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
20 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
21 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
22 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
23 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
24 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
25 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
26 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
27 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
28 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
29 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
30 Duy Biểu Tam Thập Tụng mp3
01 1990-11-01 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
02 1990-11-04 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
03 1990-11-08 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
04 1990-11 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
05 1990-11-11 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
06 1990-11-17 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
07 1990-11-27 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
08 1990-11-29 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
09 1990-12-02 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
10 1990-12-06 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
11 1990-12-09 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
12 1990-12-13 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
13 1990-12-17 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
14 1990-12-20 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
15 1990-12-23 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
16 1990-12-27 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
17 1990-12-30 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
18 1991-01-03 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
19 1991-01-06 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
20 1991-01-10 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
21 1991-01-13 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
22 1991-01-17 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
23 1991-01-20 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
24 1991-01-24 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
25 1991-01-27 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3
26 1991-01-31 Đại Tạng Kinh Đại Thừa mp3

 

01 1991-11-10 Đại Tạng Kinh Bắc TruyềnA mp3
02 1991-11-10 Đại Tạng Kinh Bắc TruyềnB mp3
03 1991-11-21 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
04 1991-11-24 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
05 1991-11-28 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
06 1991-12-05 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
07 1991-12-08 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
08 1991-12-12 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
09 1991-12-19 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
10 1991-12-26 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
11 1992-01-02 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
12 1992-01-05 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
13 1992-01-09 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
14 1992-01-16 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
15 1992-01-19 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
16 1992-01-30 Đại Tạng Kinh Bắc Truyền mp3
01 1989-11-19 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 01 mp3
02 1989-11-23 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 02 mp3
03 1989-11-26 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 03 mp3
04 1989-11-30 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 04 mp3
05 1989-12-03 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 05 mp3
06 1989-12-07 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 06 mp3
07 1989-12-10 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 07 mp3
08 1989-12-14 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 08 mp3
09 1989-12-17 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 09 mp3
10 1989-12-21 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 10 mp3
11 1989-12-24 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 11 mp3
12 1989-12-28 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 12 mp3
13 1989-12-31 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 13 mp3
14 1990-01-04 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 14 mp3
15 1990-01-07 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 15 mp3
16 1990-01-11 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 16 mp3
17 1990-01-15 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 17 mp3
18 1990-01-18 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 18 mp3
19 1990-01-21 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 19 mp3
20 1990-01-25 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 20 mp3
21 1990-02-01 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 21 mp3
22 1990-02-04 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 22 mp3
23 1990-02-07 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 23 mp3
24 1990-02-11 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 24 mp3
25 1990-02-15 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 25 mp3
26 1990-02-18 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 26 mp3
27 1990-02-22 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 27 mp3
28 1990-02-25 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 28A mp3
29 1990-02-25 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 28B mp3
30 1990-03-01 Đại Tạng Kinh Nam Truyền 29 mp3

Khoá tu tại Hong Kong năm 2011

01. Pháp thoại ngày 28-04-2011: Sinh tử trong từng giây phút – mp3

02. Pháp thoại ngày 05-05-2011: Chánh Kiến – mp3

03. Pháp thoại ngày Quán niệm tại Viện Phật học ứng dụng Châu Âu

15-05-2011 : Leo núi hạnh phúc – mp3

Khoá tu mùa xuân tại Làng Mai năm 2011

04. Pháp thoại ngày 12-06-2011: Thiền tập tiếp nối – mp3

05. Pháp thoại ngày 16-06-2011: Khất thực thanh tịnh – mp3

06. Pháp thoại ngày 19-06-2011: Thanh tịnh hoằng hoá – mp3

07. Pháp thoại ngày 23-06-2011: Du hoá thanh tịnh – mp3

08. Pháp thoại ngày 26-06-2011: Chính trị và đạo đức – mp3

09. Pháp thoại ngày 28-08-2011: Người Phật tử chân chính – mp3

Khoá tu tại Tu viện Lộc Uyển

10. Pháp thoại ngày 16-09-2011: Hướng dẫn tổng quát – mp3

11. Pháp thoại ngày 17-09-2011: Tịnh Độ trong lòng bàn tay – mp3

12. Pháp thoại ngày 18-09-2011: Tình thương đích thực – mp3

13. Pháp thoại ngày 19-09-2011: Vấn đáp – mp3

14. Pháp thoại ngày 20-09-2011: Có mặt cho sự sống – mp3

Khoá tu mùa thu tại Làng Mai năm 2011

15. Pháp thoại ngày 30-10-2011: Thực tập có mặt cho người thương – mp3

16. Pháp thoại ngày 13-11-2011: Bảo vệ Đất Mẹ – mp3

Pháp thoại 2007.11.11: Đồng thời tương ứng- mp3

Kim Sư Tử Chương

01 2007-11-22 Duyen khoi-Sac khong-Tam Tinh 1 mp3
02 2007-11-25 Duyen khoi-Sac khong-Tam Tinh 2 mp3
03 2007-11-29 Vo tuong-vo sinh-thap huyen 1 mp3
04 2007-12-02 Thap huyen 2 mp3
05 2007-12-06 Thap huyen 3 mp3
06 2007-12-09 Sau tuong-Bo de-Niet ban mp3
07 2007-12-13 Luan ve ngu giao 1 mp3
08 2007-12-16 Ngu Giao 2 mp3
09 2007-12-20 Ngu giao 3 mp3
10 2007-12-27 Ngu giao 4 mp3
11 2008-01-13 Thap tong mp3
 
2008.01.17 Nương vào hơi thở của chính mình  mp3
2008.01.20 Ai là người vãng lai trong tam giới mp3
2008.01.24 Thượng đế tạo hay tâm tạo mp3
2008.01.27 Nghiệp lực mp3
2008.01.31 Thiên thu trong khoảnh khắc mp3
2008.02.14 Vô ích mp3

Du Già Sư Địa Luận 2011-2012

01 24-11-2011 Bài kệ 1; 2 mp3
02 27-11-2011 Bài kệ 3-5 mp3
03 01-12-2011 Bài kệ 6-8 mp3
04 04-12-2011 Bài kệ 9-12 mp3
05 08-12-2011 Bài kệ 13 mp3
06 11-12-2011 Bài kệ 14-17 mp3
07 15-12-2011 Bài kệ 18-21 mp3
08 18-12-2011 Bài kệ 22-24 mp3
09 21-12-2011 Bài kệ 25-28 mp3
10 08-01-2012 Bài kệ 29-33 mp3
11 12-01-2012 Bài Kệ 34-37 mp3
12 15-01-2012 Bài kệ 38-41 mp3

13

19-01-2012

Bài kệ 42-44 mp3

 

Pháp thoại ngày 23-01-2012: Bình thơ Đêm Giao Thừa- mp3
Pháp thoại ngày 26-01-2012: Bài thơ ca ngợi Bụt Amitabha- mp3
Pháp thoại ngày 29-01-2012: Lưới nghi muôn trùng phá -Đuốc tuệ vạn nẻo soi- mp3

 

Quán Sở Duyên Duyên Luận 2012

01 02-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 01/05 mp3
02 05-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 02/05 mp3
03 09-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 03/05 mp3
04 12-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 04/05 mp3
05 16-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 05/05 mp3
06 19-02-2012 Linh đan đổi cốt mới ra về mp3

 

 

Pháp thoại mùa hè Xóm Trung năm 2012

Pháp thoại 23.07.2012- Hạnh phúc gia đình- Hiểu mới thương-  file.MP3
Pháp thoại 30.07.2012- Thiết Lập truyền thông file.MP3

 

Tải về dạng mp3

 

Khoá tu Mùa Xuân tại Làng Mai-2004

01 07-03-2004 Tinh hoa một nếp sống ý vị mp3
02 27-05-2004 Lịch sử chùa Từ Hiếu mp3

Khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai-2004

03 12-07-2004 Cha mẹ ở trong con- con ở trong cha mẹ mp3
04 13-07-2004 Xây dựng gia đình văn minh mp3
05 16-07-2004 Tưới tẩm hạt giống tốt (Xây dựng gia đình văn minh) mp3
06 19-07-2004
Phát nguyện làm mới mp3
07 20-07-2004 Bàn tay mẹ mp3
08 23-07-2004 Sự sống trong từng giấy phút hiện tại mp3
09 26-07-2004 Giúp con chọn lọc hai nền văn hoá mp3
10 27-07-2004 Em muốn là gì cho đời mp3
11 30-07-2004 Tình yêu chân thật mp3
12 02-08-2004 Dục lạc và an lạc mp3
13 03-08-2004 Nhìn sâu gốc rễ khổ đau mp3


Khoá tu cho người nói Tiếng Việt- 2004 tại Làng Mai

 

14 2004-08-16 Thực tập nói lời yêu thương mp3
15 2004-08-18 Tưới tẩm hạt giống an tịnh mp3
16 2004-08-18 Lắng nghe với trái tim từ bi mp3
17 2004-08-20 Đi tìm hạnh phuc trong hôn nhân d ị giáo và dị tộc mp3
18 2004-08-21 Vấn đáp (Chọn lọc 4 loại thực phẩm cho thân tâm) mp3
19 2004-08-22 Chết đi về đâu? mp3

Khoà tu mùa thu tại Làng Mai-2004

20 2004.09.09 Đi như chòm sao mp3
21 2004.09.12 Tam thường bất túc mp3
22 2004.09.16 Pháp thoại chuẩn bị khoá an cư kiết Đông mp3
23 2004.09.19 thực tập với giông tố trong ta mp3
24  2004-12-23 Tứ quả Làng Mai mp3 
25 2004-12-26 Như lý tác ý mp3 
26 2004-12-30 Thiên tai mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Xem video
YouTube
2014-06-03 Dharma talk 01 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-05 Dharma talk 02 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-06 Dharma talk 03 ENG.mp3 VN.mp3 – FR.mp3 Xem
2014-06-07 Dharma talk 04 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-08 Dharma talk 05 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-10 Dharma talk 06 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-12 Dharma talk 07 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-13 Dharma talk 08 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-14 Dharma talk 09 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-15 Dharma talk 10 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-17 Dharma talk 11 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-19 Dharma talk 12 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-20 Dharma talk 13 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-21 Dharma talk 14 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem

 

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về

  Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
mp3 File Video
YouTube
01 2013-11-17 The First Dharma Talk of the Winter Retreat (Pháp Thoại bằng tiếng Anh) Thông dịch Tiếng Việt mp3
Xem
02 2013-11-21 Mở đầu Duy Biểu ứng dụng Nghe mp3 Xem
03 2013-11-24 Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thức Nghe mp3 Xem
04 2013-11-28 Năm tâm sở biến hành Nghe mp3 Xem
05 2013-12-01 Sinh Phật bất nhị – bài kệ thứ 3 Nghe mp3 Xem
06 2013-12-05 Những đặc tính của chủng tử Nghe mp3 Xem
07 2013-12-08 Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt Nghe mp3 Xem
08 2013-12-12 Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử Nghe mp3 Xem
09 2013-12-15 Không trong cũng không ngoài Nghe mp3 Xem
10 2013-12-19 Những công dụng của tàng thức Nghe mp3 Xem
11 2013-12-22 How to enjoy the practice

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
12 2013-12-24 What do you want to do with your life

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
13 2013-12-29 The living Dharma is in the Shangha

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
14 2013-12-31 Xmas-Eve-DharmaTalk

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
15 2014-01-05 Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ Nghe mp3 Xem
16 2014-01-09 Để pháp thân tỏa sáng Nghe mp3 Xem
17 2014-01-12 Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh Nghe mp3 Xem
18 2014-01-16 Tính tương đãi Nghe mp3 Xem
19 2014-01-19 Tam cảnh, tam lượng Nghe mp3 Xem
20 2014-01-23 Sự tích cây nêu – Những tính chất của chủng tử Nghe mp3 Xem
21 2014-01-26 Những tính chất của chủng tử (tt) Nghe mp3 Xem
22 2014-01-30 Bình thơ đêm giao thừa Nghe mp3 Xem
23 2014-02-06 Mạc na là Tình Nghe mp3 Xem
24 2014-02-09 Con đường thực tập Nghe mp3 Xem

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC

 


 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:

Youtube Ban Biên Tập Làng Mai  (Pháp thoại Tiếng Việt các khoá giảng từ năm 1997 đến 2005 của Sư Ông Làng Mai)
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

 

Khoá tu tại Thái Lan 2013

Pháp thoại ngày 24 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 25 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 26 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Pháp thoại Xóm Trung khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai 2013

Pháp thoại ngày 28 tháng 07 năm 2013. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Chuyến hoằng Pháp tại Mỹ năm 2013

Pháp thoại 18-08-2013: Đại học Brock, Mỹ. <<.mp3>><<Xem Video>>

Tu viện Mộc Lan <<Xem toàn bộ Video khoá tu>>

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
19-09-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
20-09-2013 Bước Chân màu nhiệm Nghe mp3 Xem
21-09-2013 Xử lý khổ đau Nghe mp3 Xem
22-09-2013 Tiếng chuông huyền diệu- Vượt thoát khổ đau Nghe mp3 Xem

Tu viện Lộc Uyển  <<Xem toàn bộ Video khoá tu>>

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
04-10-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
05-10-2013 Nghệ thuật hạnh phúc Nghe mp3 Xem
06-10-2013 Trở về với hạnh phúc Nghe mp3 Xem
07-10-2013 Vấn đáp Nghe mp3 Xem
08-10-2013 Tự tánh của mây Nghe mp3 Xem

 

Pháp thoại 27-10-2013 Tu viện Kim Sơn, Mỹ. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Mp3 File Xem Video
2013-11-07 Tổ Nhất Định Nghe mp3 Xem
2013-10-31 – Bụt có trong xe không?
– Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mĩ 2013
Nghe mp3 Xem

 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

 

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

  Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Flie mp3
01 2012-11-08 Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ Nghe mp3
02 2012-11-11 Phương pháp học Phật Nghe mp3
03 2012-11-15 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 01 Nghe mp3
04 2012-11-18 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 02 Nghe mp3
05 2012-11-22 Kinh Chiên Đà Nghe mp3
06 2012-11-25 12 Nhân duyên Nghe mp3
07 2012-12-02 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 03 Nghe mp3
08 2012-12-06 Niết bàn chính là con đường Nghe mp3
09 2012-12-09 Quê hương chính là con đường Nghe mp3
10 2012-12-16 Kinh Tuỳ Thuận Nhân Duyên Nghe mp3
11 2012-12-20 Kinh A Nậu La Độ Nghe mp3
12 2013-01-06 Mỗi bước là trị liệu mầu nhiệm Nghe mp3
13 2013-01-10 Kinh Như Thị Ngữ Nghe mp3
14 2013-01-13 Năm quán yếu chỉ Nghe mp3
15 2013-01-17 Kinh Sa Môn Quả Nghe mp3
16 2013-01-20 Kinh Người Áo Trắng Nghe mp3
17 2013-01-24 – Kinh Người Áo Trắng (02)
– Kinh Giáo Hoá Người Bệnh
Nghe mp3
18 2013-01-27 5 Giới – Con đường đưa tới Niết bàn Nghe mp3
19 2013-01-31 Kinh Sự Thực Tập Của Một Vị Chuyển Luân Thánh Vương Nghe mp3
21 2013-02-03 2 sự quyến rũ lớn trong Đạo Bụt Nghe mp3
22 2013-02-09 Giao thừa- Bình thơ Phạm Duy Nghe mp3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:

http:// youtube.com/langmai

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

Tải về dạng mp3

28.11.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 7)
02.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 8)
05.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 9)
09.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 10 hết)

12.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 1 (Pháp Tập yếu Tụng Kinh, Viên Tịch Phẩm Đệ Nhị Thập Lục)
16.12.2010 Giáo lý cơ đốc cần vượt thoát nhị nguyên
19.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 2

06.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 3
09.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 4
13.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 5
16.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 6
20.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 7
23.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 8

27.01.2011 Chánh Niệm-thuốc an thần tốt nhất; Sự tích ông Táo, cây nêu
30.01.2011 Nhu yếu hiểu – nhu yếu thương
02.02.2011 Bình thơ giao thừa

10.02.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 9

13.02.2011 Kinh Hương Hoa – phần I  văn bản: Kinh Hương Hoa
17.02.2011 Kinh Hương Hoa – phần 2

Mùa Xuân 2010

01.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần III)

25.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần IV)
29.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần V)


02.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 1) văn bản: Phẩm Ái dục – Kinh Pháp Cú
06.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 2)
09.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 3)
13.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 4)
16.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 5)
20.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 6)
23.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 7 hết)
11.06.2010  Dòng Tu Tiếp Hiện


27.06.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 1) văn bản: Phẩm Nê Hoàn – Kinh Pháp Cú
01.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 2)
04.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 3)


Mùa Hè 2010

26.07.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để mở rộng trái tim

02.08.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để giúp người kia thay đổi


Mùa Thu 2010

18.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 4)
21.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 5)
25.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 6)

28.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 7)

Tải về dạng mp3

 1. 2009-11-26      Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau – mp3
 2. 2009-11-29      Kinh Cát Tường p1 – Thế nào là điềm lành  – mp3
 3. 2009-12-03      Kinh Cát Tường p2 – nguồn gốc và pháp triển – mp3
 4. 2009-12-10      Kinh Cát Tường p3 – phạm hạnh và bố thí – mp3
 5. 2009-12-13      Kinh Cát Tường p4 -Xây xựng lại con người trong thời đại mới –  mp3
 6. 2009-12-17      Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán – mp3
 7. 2009-12-20      Kinh Mâu Ni – mp3
 8. 2010-01-03      Kinh Phu Tử Cộng Hội p1 – mp3
 9. 2010-01-07      Kinh Phu Tử Cộng Hội p2 – mp3
 10. 2010-01-10      Kinh Phu Tử Cộng Hội p3 – mp3
 11. 2010-01-24      Kinh Di Lặc Nạn p1 – mp3
 12. 2010-01-28      Kinh Di Lặc Nạn p2 – mp3
 13. 2010-01-31      Kinh Kính Diện Vương p1 – mp3
 14. 2010-02-04      Kinh Kính Diện Vương p2 – mp3
 15. 2010-02-07      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p1 – mp3
 16. 2010-02-11      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p2 – mp3
 17. 2010-02-13      Bình thơ giao thừa – mp3

Tải về dạng mp3

  Ngày Pháp Thoại Nghe Audio
01 2008-11-20 Quê hương giây phút hiên tại Mp3
02 2008-11-23 Đừng tìm hạnh phúc trong tương lai Mp3
03 2008-11-27 Tri ân là hạnh phúc Mp3
04 2008-11-30 Chánh kiến nền tảng hạnh phúc Mp3
05 2008-12-04 Trở về căn nhà của mình Mp3
06 2008-12-07 Hạnh phúc trong đau khổ Mp3
07 2008-12-11 Chánh kiến là cái nhìn vượt thoát Mp3
08 2008-12-14 Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến Mp3
09 2008-12-18 Quay về nương tựa tỉnh giác Mp3
10 2009-01-04 Hiện pháp lạc trú Mp3
11 2009-01-08 Ái ngữ là nghệ thuật Mp3
12 2009-01-22 Hòa hợp trong năm uẩn Mp3
13 2009-01-25 Giao thừa Mp3
14 2009-02-01 Mộng trung ngộ Mp3
15 2009-02-08 Làm bạn với khổ đau Mp3
16 2009-02-12 Quán niệm hơi thở Mp3
17 2009-02-15 Dừng lại với hơi thở Mp3

Tải về dạng mp3

Ngày Pháp thoại Nghe Mp3
17-11-2005 01. Không gian không phải vô vi (D1,2) mp3
24-11-2005 02. Niết bàn là vắng mặt của vô minh (D3,4,5,6,7) mp3
01-12-2005 03. Cửa ngõ đi vào bản thể (D8,9) mp3
08-12-2005 04. Hợp xướng trong sự thống nhất (D11) mp3
15-12-2005 05. Giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm (D12,13,14,15) mp3
22-12-2005 06. Sự thật thứ 3 là lạc đế (D16,17) mp3
29-12-2005 07. Tự do ý chí (D18) mp3
05-01-2006 08. Tập đế là bát tà đạo (D19) mp3
26-01-2006 09. Alahan là bồ tát (D20) mp3
09-02-2006 10. Thân người thân bụt (D21) mp3
02-03-2006 11. Thân người thân bụt (tt) (D22) mp3
23-03-2006 12. Tuệ giác vô ngã tương tục tương tức (D23) mp3
06-04-2006 13.  Luân hồi dưới cái nhìn chân đế (D24) mp3
28-09-2006 14. Khổ lạc tương tức (D25) mp3
05-10-2006 15. Tăng thân, phật thân, pháp thân tương tức (D26) mp3
26-10-2006 16. Sự thực tập cần liên tục (D27) mp3
02-11-2006 17. Biểu và vô biểu (D28,29) mp3
16-11-2006 18. Pháp là đối tượng của tâm thức (D30,31) mp3
23-11-2006 19. Không có ngã nhưng có luân hồi (D32,33) mp3
30-11-2006 20. Tàng thức, mạc na thức (D34,35,36) mp3
07-12-2006 21. Bốn điều nương tựa của người học đạo mp3
04-01-2007 22. Trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ (D37) mp3
11-01-2007 23. Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian (D38) mp3
18-01-2007 24. Không chống đối giữa các trình bày giáo lý (D39) mp3
01-02-2007 25. Trái tim tuệ giác đạo bụt (D40) mp3
26. Vượt thoát hệ lụy mp3

Xem video các bài giảng này >>

Các Định đề giáo lý Làng Mai

 1. Hư không không phải là một pháp vô vi, hư không chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể, tâm thức.
 2. Về phương diện Tích Môn: tất cả các pháp đều là hữu vi. Về phương diện Bản Môn: tất cả các pháp đều là vô vi.
 3. Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới.
 4. Niết Bàn là Niết Bàn, không hữu dư y cũng không vô dư y.
 5. Niết Bàn có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại.
 6. Niết Bàn không phải là một pháp mà là tự tánh của tất cả các pháp.
 7. Vô sinh có nghĩa là Niết Bàn, có nghĩa là Chánh Giác, cùng với bất diệt, vô khứ vô lai, phi nhất phi dị, phi hữu phi vô.
 8. Các định Không, Vô tướng, Vô tác giúp ta tiếp xúc với Niết Bàn.
 9. Những định căn bản là Vô thường, Vô ngã, Niết Bàn.
 10. Ba pháp ấn là Vô thường, Vô ngã và Niết Bàn. Có thể nói tới 4 pháp ấn hay 5 pháp ấn nếu trong đó có pháp ấn Niết Bàn.
 11. Niệm, định, tuệ là sự thực tập nồng cốt để đi đến giải thoát.
 12. Giới cũng là Niệm.
 13. Cần (tinh tấn) cũng là Giới.
 14. Niệm, định, tuệ tương dung, cả ba đều có công năng đưa tới hỷ lạc và giải thoát.
 15. Chánh niệm về khổ đau giúp ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt và ngăn ngừa tạo tác lầm lỗi và gieo nghiệp nhân xấu.
 16. Bốn diệu đế đều là hữu vi; Bốn diệu đế đều là vô vi.
 17. Diệu đế thứ ba có thể được gọi là Lạc đế.
 18. Ý chí tự do có được là do Tam học.
 19. Nên nhìn tập đế là con đường của Bát Tà Đạo. Nguyên do sinh tử luân hồi không phải chỉ là ham muốn.
 20. Vị La Hán chân thực cũng là một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát đích thực cũng là một vị La Hán.
 21. Hễ là người thì có thể là Bụt, là Bụt nhưng không ngưng làm người; Do đây có hằng hà sa số Bụt.
 22. Bụt có nhiều thân: chúng sinh thân (nhân thân), pháp thân, thân ngoại thân, tăng thân, thừa kế thân, pháp giới thân và pháp giới tính thân. Người vì có thể là Bụt nên cũng có đầy đủ các thân ấy.
 23. Có thể nói tới con người (pudgala) như một dòng ngũ uẩn liên tục (hằng) luôn luôn chuyển biến (chuyển) liên hệ tương duyên và trao đổi với các dòng hiện tượng khác, mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng.
 24. Chỉ có thể hiểu luân hồi theo đệ nhất nghĩa đế trong ánh sáng của vô thường, vô ngã và tương tức.
 25. Khổ lạc tương tức; phiền não và bồ đề đều có tính chất hữu cơ.
 26. Tăng thân, Phật thân, Pháp thân tương tức. Trong chân Tăng có chân Phật và chân Pháp.
 27. Vì phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ, nên sự thực tập cần được liên tục để mang tới chuyển hóa và giữ không cho đoạ lạc. Luân hồi là sự tiếp nối: Cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt; cái xấu và cái dở cần được chuyển hóa để đừng tiếp tục; rác phải được sử dụng để nuôi hoa.
 28. Giải thoát luân hồi không có nghĩa là chấm dứt một bổ đặc già la (pudgala) vốn không thật có, cũng không phải là chấm dứt giới thân tuệ mạng của một đời tu.
 29. Sinh diệt chỉ là biểu và vô biểu. Biểu là biểu hiện, năng sở đồng thời. Trong khi có biểu này thì có vô biểu kia. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu.
 30. ‘Pháp’ không phải là ‘một sự vật’, ‘một cái’, ‘một thực thể’, mà là một quá trình, một sự kiện đang xảy ra, và trước hết là một đối tượng của tâm thức.
 31. Báo thân gồm cả y lẫn chánh, cả cọng lẫn tự, ta bà của chúng sinh là tịnh độ của Bụt.
 32. Không có ngã nhưng vẫn có luân hồi. Có cái gọi là tương tục (samtati) nhưng cái tương tục nào cũng đều có tính tương tức.
 33. Phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng lại 2 khuynh hướng thần hóa và ngã hóa, biểu hiện những nhu yếu đại chúng nhất của con người.
 34. Tàng thức có công năng học hỏi, huân tập, xử lý, lưu trữ, sắp đặt kế hoạch đối phó, bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu và tiếp nối. Tàng thức có công năng thiết lập một kho tư liệu, những lề lối hành xử vô thức đã được sắp đặt sẵn, một chương trình tự động tự dẫn để chiếc thuyền có thể tự lèo lái mà không cần sự có mặt của một vị thuyền trưởng.
 35. Mạt na có khuynh hướng tìm an ổn lạc thú bền bĩ, không thấy được luật tiêu thụ có chừng mực, không thấy được mục đích và sự nguy hại của sự tìm cầu dục lạc, không thấy được sự thiết dụng của khổ đau, sự cần thiết của tuệ giác vô thường, vô ngã, tương tức, từ bi và truyền thông.
 36. Ý thức nhờ thực tập Giới Định Tuệ có thể học hỏi và chuyền xuống những kinh nghiệm và tuệ giác của mình cho Tàng thức và giao cho Tàng thức trách nhiệm làm chín mùi và phát hiện toàn diện những hạt giống tuệ giác đã có sẵn trong nó.
 37. Phép tu căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy là phép tu Niệm Xứ, có công năng nhận diện, chuyển hóa tập khí, và làm cho thành tựu viên mãn bảy giác chi và Tám Chánh Đạo. Các pháp thiền quán đại thừa, kể cả thiền Tổ Sư cần được thỉnh thoảng trở về tắm trong dòng suối Nguyên Thủy ấy để đừng đánh mất cốt tủy của Phật Pháp.
 38. Thực chất của Tịnh Độ và Niết Bàn vượt thoát không gian và thời gian. Thực chất của vạn pháp cũng đều như thế.
 39. Duyên, thọ, uẩn, xứ, giới, thức…có thể được trình bày dưới nhiều mô thức khác nhau. Các mô thức này không nhất thiết phải chống đối nhau.
 40. Các giáo lý vô thường, vô ngã, duyên khởi, không, vô tướng, vô tác, niệm , định, tuệ, v.v… là trái tim tuệ giác đạo Bụt, có thể đi đôi với tinh thần khoa học, đối thoại, hướng dẫn gợi ý  và nâng đỡ cho khoa học. Khoa học hiện đại cần vượt cho được nhị thủ; nhà khoa học cần luyện tập để phát triển hơn nữa khả năng trực giác của mình.

Tải về dạng mp3

Bài 01  2004-09-23 Chư Tổ là tiếp nối của Bụt mp3
Bài 02  2004-09-26 Dị Bộ Tông Luân Luận (1) – Phân phái lần đầu mp3
Bài 03  2004-09-30 Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới mp3
Bài 04  2004-10-03 Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa mp3
Bài 05  2004-10-07 Dị Bộ Tông Luân Luận (2)-Đóng góp của các bộ phái mp3
Bài 06  2004-10-10 Sự hình thành Đại Thừa bộ phái mp3
Bài 07  2004-10-12 Dị Bộ Tông Luân Luận (3) mp3
Bài 08  2004-10-14 Dị Bộ Tông Luân Luận (4) mp3
Bài 09  2004-10-17 Dị Bộ Tông Luân Luận (5) mp3
Bài 10  2004-10-21 Dị Bộ Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực thể mp3
Bài 11  2004-10-24 Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các Tam pháp ấn mp3
Bài 12  2004-10-28 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2) mp3
Bài 13  2004-10-31 Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệ mp3
Bài 14  2004-11-04 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) – dbtll09 mp3
Bài 15  2004-11-07 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) – dbtll10 mp3
Bài 16  2004-11-14 Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộ mp3
Bài 17  2004-11-18 Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữu mp3
Bài 18  2004-11-21 Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thở mp3
Bài 19 2004-11-25 Ngày lễ tạ ơn- Biết ơn là hạnh phúc mp3
Bài 20  2004-11-28 Pháp ấn Làng Mai mp3
Bài 21  2004-12-02 Tam thời tương tức – Quá khứ là tương lai mp3
Bài 22  2004-12-05 Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡng mp3
Bài 23  2004-12-09 Tư tưởng các bộ phái – dbtll15 mp3
Bài 24  2004-12-12 Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừa mp3

Xem video các bài giảng này >>

Xem văn bản phần nguyên lục >>

Tải về dưới dạng mp3

 1. Bụt Tổ là ai – mp3
 2. Đã về đã tới – mp3
 3. Tánh tướng biệt quán – mp3
 4. Bình thường vô sự – mp3
 5. Không Bụt không chúng sanh – mp3
 6. Bây giờ và ở đây – mp3
 7. Đến đi thong dong – mp3
 8. Điều phục tâm ý – thực tập căn bản – mp3
 9. Bốn cảnh vô tướng – mp3
 10. Ba thân ba cõi – mp3
 11. Bình thường tâm thị đạo – mp3
 12. Vượt thoát giả danh – mp3
 13. Chủ và khách – mp3
 14. Tri kiến chân thật – mp3
 15. Thiền duyệt pháp hỷ – mp3
 16. Ai đi tìm phật pháp – mp3
 17. Sự trao truyền của chư tổ – mp3
 18. Danh từ và kiến giải – mp3
 19. Bụt pháp đạo là thật – mp3
 20. Tam cảnh tương tức – mp3
 21. Năm nghiệp vô gián – mp3
 22. Chặt bỏ ảo ảnh – mp3
 23. Thuốc và bệnh – mp3
 24. Trở về thực tại – mp3
 25. Phải tự nổ lực – mp3
 26. Đối trị căn cơ 1 – mp3
 27. Đối trị căn cơ 2 – mp3
 28. Đối trị căn cơ 3 – mp3
 29. Đối trị căn cơ 4 – mp3
 30. Tìm lại con người chân thật – mp3
 31. Bản thân và năm uẩn – mp3
 32. Mẫu người lý tưởng – mp3
 33. Vô sự là tự do – mp3
 34. Buông bỏ sự tìm cầu – mp3
 35. Tuệ giác và kiến thức – mp3
 36. Tùy xứ tác chủ – mp3

 

Tải về dạng mp3

01 2001-11-29 Quán nhân duyên mp3
02 2001-12-02 Quán nhân duyên mp3
03 2001-12-06 Quán nhân duyên mp3
04 2001-12-09 Quán nhân duyên mp3
05 2002-01-10 Quán khứ lai mp3
06 2002-01-13 Quán khứ lai mp3
07 2002-01-17 Quán khứ lai mp3
08 2002-01-20 Quán khứ lai mp3
09 2002-01-24 Quán khứ lai mp3
10 2002-01-27 Quán khứ lai mp3
11 2002-01-31 Quán tứ đế mp3
12 2002-02-03 Quán tứ đế mp3
13 2002-12-12 Phẩm 15 – Bài 01-04 mp3
14 2002-12-15 Phẩm 15 – Bài 05-08 mp3
15 2002-12-19 Phẩm 15 – Bài 09-11 mp3
16 2002-12-22 Phẩm 10 – Bài 00-01 mp3
17 2003-01-02 Phẩm 10 – Bài 01-03 mp3
18 2003-01-05 Phẩm 10 – Bài 04-05 mp3
19 2003-01-19 Phẩm 10 – Bài 06-07 mp3
20 2003-01-26 Phẩm 10 – Bài 08-13 mp3
21 2003-01-30 Phẩm 10 – Bài 14-16 mp3
22 2003-02-06 Phẩm 25 – Bài 01-03 mp3
23 2003-02-09 Phẩm 25 – Bài 04-06 mp3
24 2003-02-13 Phẩm 25 – Bài 07-12 mp3
25 2003.02.16 Phẩm 25- Bài 13 mp3
26 2003-02-20 Phẩm 25 – Bài 17-20 mp3
27 2003-02-23 Phẩm 25- Bài 21-24 mp3

 

Tải về dạng mp3

2000-12-14 21 Tướng trạng của đối tượng nhận thức mp3
2000-12-17 22 Tướng y tha khởi mp3
2000-12-21 23 Chủng tử huân tập mp3
2000-12-28 24 Biến kế chấp, tam tánh mp3
2001-01-01 25 Đoạn 7 chương 2 mp3
2001-01-04 26 Đoạn 10 chương 2 mp3
2001-01-11 27 Đối tượng và chủ thể nhận thức mp3
2001-01-14 28 Các biểu hiện khác mp3
2001-02-08 29 Nghệ thuật sống chánh niệm mp3
2001-02-11 30 Dòng sinh mạng mp3
2001-02-15 31 Cởi bỏ kết sử mp3

 

Tải về dạng mp3

1999-11-14 NDTL01-Miên mật, hiện pháp, lạc trú mp3
1999-11-28 NDTL02-Đối tượng nhận thức mp3
1999-12-02 NDTL03 mp3
1999-12-05 NDTL04 mp3
1999-12-09 NDTL05 mp3
1999-12-12 NDTL06 mp3
1999-12-16 NDTL07 mp3
1999-12-19 NDTL08 mp3
2000-01-02 NDTL09 mp3
2000-01-06 NDTL10 mp3
2000-01-09 NDTL11 mp3
2000-01-16 NDTL12 mp3
2000-01-20 NDTL13 mp3
2000-01-23 NDTL14 mp3
2000-01-27 NDTL15 mp3
2000-01-30 NDTL16 mp3
2000-02-03 NDTL17 mp3
2000-02-10 NDTL18 mp3
2000-02-13 NDTL19 mp3
2000-02-17 NDTL20 mp3

 

Bấm ctrl-S để tải file mp3 

01    1997.11.28    Công phu tu tập mỗi ngày – mp3
02    1997.11.30    Kinh Kim Cương 1 – mp3

03    1997.12.04    Kinh Kim Cương 2 – mp3
04    1997.12.07    Kinh Kim Cương 3 – mp3
05    1997.12.11    Kinh Kim Cương 4 – mp3
06    1997.12.14    Kinh Kim Cương 5 – mp3
07    1997.12.18    Kinh Thương Yêu – mp3
08    1997.12.21    Đảnh Lễ và Quy Nguyện – mp3
09    1998.01.04    Quay về Nương tựa – mp3
10    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền (01)- mp3
11    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền (02)- mp3
12    1998.01.11    Kinh Diệt Trừ Phiền Giận – mp3
13    1998.01.15    Bốn Lời Quán Nguyện – mp3
14    1998.01.18    Kệ Vô Thường – mp3
15    1998.01.18    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1)- Kệ Vô Thường – mp3
16    1998.01.22    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) – mp3
17    1998.01.25    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) – mp3
18    1998.01.29    Hướng Về Kính Lạy – mp3
19    1998.02.01    Kinh Phổ Môn – mp3
20    1998.02.05    Kinh Bát Đại Nhân Giác – mp3
21    1998.02.08    Bài Tụng Hạnh Phúc – mp3
22    1998.02.12    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1) – mp3
23    1998.02.15    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2) – mp3
24    1998.02.19    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3) – mp3
25    1998.02.22    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4) – mp3
26    1998.02.25    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5) – mp3
27    1998.02.26    Quán chiếu vô dục – Niết bàn – mp3
28    1998.03.12    Phòng Hộ Chuyển Hóa – mp3
29    1998.03.15    Kinh Trung Đạo Nhân Duyên – mp3
30    1998.03.19    Kinh Duyên Sinh và Đại Không – mp3
31    1998.03.22    Soi Sáng Nhân Diện Tập Khí – mp3
32    1998.03.26    Kinh Soi Gương (1/3)- Tiếp Xúc Tổ Tiên – mp3
33    1998.03.29    Kinh Soi Gương (2/3) – mp3
34    1998.04.02    Kinh Soi Gương (3/3) – Tùy Hỷ Hồi Hướng – mp3
35    1998.04.05    Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh BNH (1) – mp3
36    1998.04.09    Kinh Bát Nhã Hành 1 – mp3
37    1998.04.12    Kinh Bát Nhã Hành 2 – mp3
38    1998.04.16    Kinh Bát Nhã Hành 3 – mp3
39    1998.04.19    Kinh Bát Nhã Hành 4 – mp3
40    1998.04.23    Kinh Bát Nhã Hành 5 – mp3
41    1998.04.28    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1 – mp3
42    1998.04.30    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 2 – mp3
43    1998.07.02    Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy – mp3
44    1998.07.05    Ba Cái Lạy – mp3
45    1998.07.12    Chánh niệm trong từng mũi kim, từng cơn giận – mp3
1998.07.12    Chuyển Niệm – mp3
46    1998.09.06    Ba Cái Lạy (tt) – mp3
47    1998.09.13   Kinh Người Bắt Rắn 1 – mp3
48    1998.09.17    Kinh Người Bắt Rắn 2 – mp3
49    1998.10.01    Kinh A Di Đà 1 – mp3
50    1998.10.04   Kinh A Di Đà 2 – mp3
51    1998.10.08   Kinh A Di Đà 3 – mp3
52    1998.10.11     Kinh A Di Đà 4 – mp3
53    1998.10.15    Kinh A Di Đà 5 – mp3
54    1998.10.18    Kinh A Di Đà 6 – mp3
55    1998.10.22    Thiên Long Hộ Pháp – mp3
56    1998.10.25    Kinh Độ Người Hấp Hối – mp3
57    1998.11.22    Kinh Phước Đức – mp3
58    1998.11.26    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1 – mp3
59    1998.11.29    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2 – mp3
60    1998.12.06    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 – mp3
61    1998.12.10    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4 – mp3
62    1998.12.13    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5) – mp3

1998.12.17    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (1) – mp3
1998.12.20    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (2) – mp3

63   1999.01.03    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1) – mp3
64    1999.01.07    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 – mp3
65    1999.01.10    Kinh Hải Đảo Tự Thân – mp3
66    1999.01.14    Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi – mp3
67    1999.01.21    Sám Nguyện – mp3
68    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 1 – mp3
69    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 2 – mp3
70    1999.01.31    Bốn Phép Tùy Niệm 3 – mp3
71    1999.02.04    Nghi Thức Chúc Tán – mp3
72    1999.02.07    Ý nghĩa Chúc tán Tổ Sư – Chúc Tán – mp3
73    1999.02.14    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư – Lời Khấn Bạch – mp3
74    1999.03.11    Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật – mp3
75    1999.03.14    Nghi Thức Thọ Trai 1 mp3
76   1999.03.18    Nghi Thức Thọ Trai 2 – mp3
77    1999.04.04    Qui Sơn Cảnh Sách 1 – mp3
78    1999.04.08    Qui Sơn Cảnh Sách 2 – mp3
79    1999.0411   Qui Sơn Cảnh Sách 3 – mp3
80    1999.04.15    Qui Sơn Cảnh Sách 4 – mp3
81    1999.04.25    Qui Sơn Cảnh Sách 5 – mp3
82   1999.04.29     Qui Sơn Cảnh Sách 6 – mp3

Đây là khóa học về tiến trình sinh động và phương cách hành trì của Thiền tập Phật giáo từ hồi Bụt còn tại thế, qua thời đạo Bụt Bộ Phái, cho đến ngày nay.

Toàn bộ khóa chia làm ba phần, trình bày ba giai đoạn nói trên của Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập Trong Đạo Bụt:

phần 1    Nói về Thiền tập thời NguyênThỉ. Nội dung là những bài giảng các kinh điển chính yếu và chưa chế biến của thời Bụt còn tại thế. Thêm vào đó là những sử liệu minh chứng đạo Bụt ở nước ta hồi đó là được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang chứ không phải từ Trung Quốc như nhiều sách sử ghi lại.

phần 2   Trình bày những Thiền phái lớn ởViệt Nam kể từ thế kỷ thứ Ba trở về sau. Nội dung gồm các phương pháp hành trì, những giáo pháp của chư tổ, cùng cách du nhập và phát triển của từng Thiền phái tại Việt Nam hồi đó.

phần 3   Dành cho những Phương pháp tutập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu và giải thoát thân, tâm của con người trong thời đại mới. Nền tảng căn bản của những phương pháp này là Hiện Pháp Lạc Trú.

Trong toàn bộ khóa học còn có kết quả của những công trình nghiên cứu, tìm kiếm gốc rễ kinh điển nguyên thỉ của đạo Bụt; những đề nghị giáo chính kinh điển truyền thừa; và những bằng chứng cho thấy ngài Tăng Hội không những là Sơ tổ thiền tông Việt Nam mà còn là Sơ tổ của thiền Tông Trung Hoa nữa.

Đề tài của bộ sách này là Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt, dịch tiếng Anh là The Living Tradition ofBuddhist Meditation.

Khi nói “Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập TrongĐạo Bụt“, ta hiểu rằng ngoài đạo Bụt cũng có những truyền thống thiền tập khác mà trong sách này chúng ta sẽ không nói đến. Chữ sinh động ở đây có nghĩa thiền tập này là một thực tại sống chứ không phải là một nền triết lý nằm trong sách vở để nghiên cứu. Vì vậy chủ đề này không phải là một chủ đề dành cho người nghiên cứu đứng về phương diện tri thức, mà là một chủ đề dành cho người có niềm thao thức muốn thực tập thiền.

Trong khóa này chúng ta sẽ có cơ hội thực hành những phương pháp thiền tập trong đạo Bụt, từ các phương pháp do chính Bụt chỉ dạy, cho đến những phương pháp đã được các vị Tổ sư khai triển và cống hiến cho chúng ta.

Đây là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của truyền thống thiền tập, để thấy rằng thiền tập không phải là một cái gì cứng ngắc mà là một thực tại linh động, sống, đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh.

Thiền tập phải là một pháp môn đáp ứng được những nhu yếu, những khổ đau của con người, và chúng ta biết nhu yếu và khổ đau của con người qua các thời đại thì không giống nhau.

Nhận thức được như vậy, chúng ta thấy có bổn phận phải giữ cho truyền thống thiền tập đó sống mà đừng biến nó thành một môn học có tính cách trí thức. Khi thiền tập còn giữ được tính cách sinh động của nó, thì nó còn phục vụ được cho con người, vì nó trả lời được những câu hỏi thâm sâu nhất của con người. Đó là những câu hỏi thuộc phạm vi khổ đau và hạnh phúc.

Từ ngày đạo Bụt Đại thừa xuất hiện, thiền tập cũng có thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ có cơ hội đề cập đến những phương pháp thiền tập của đạo Bụt Đại thừa. Trước hết ta nói đến các pháp môn ở Ấn Độ, sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua thiền tập đã được giảng dạy và thực tập tại Trung Hoa, kế đến chúng ta đi xuống truyền thống thiền tập ở Việt Nam. Trình tự đó không có nghĩa là thiền tập ở Việt Nam là do Trung Hoa truyền xuống. Ngược lại!

Vào thế kỷ thứ ba Tây lịch, thiền sư Việt Nam Khương Tăng Hội, sau thời gian tu học và giảng dạy thiền tại trung tâm Phật giáo Luy Lâu, ngài đã đi lên miền Bắc, và đã là vị tăng đầu tiên sang giảng dạy thiền tại Trung Hoa. Ngài chẳng những là Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam, mà còn là Sơ Tổ Thiền Tông của Trung Hoa và cả của Nhật Bản nữa.

Chúng ta sẽ bắt đầu môn thiền tập có từ hồi Bụt còn tại thế, do chính Bụt và tăng đoàn của ngài thực tập, rồi tiếp tục bằng thiền tập đã được phát triển sau khi Bụt nhập diệt.

Nói vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phối hợp giáo lý Nguyên thủy và Đại thừa để nếu cần, thì sáng tạo thêm những thực tập thích hợp với hoàn cảnh mới, cho con người mới, tại gia cũng như xuất gia, mà ta gọi là Thiền tập tân tu.

Thầy Làng Mai

Nội dung >> tải về dưới dạng mp3

Phần 1: Thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ. mp3

Phần 2: Vườn thiền Việt Nam. mp3

Phần 3: Những phương pháp tu tập tại Làng Mai. mp3

Tải về dạng mp3

 1. 1993-11-21 Cách học Phật – mp3
 2. 1993-11-25 Tu học Phật, Duyên khởi – mp3
 3. 1993-11-28 Bốn sự thật – mp3
 4. 1993-12-02 Khổ và vui – mp3
 5. 1993-12-05 Chánh kiến – mp3
 6. 1993-12-09 Chánh kiến – mp3
 7. 1993-12-12 Chánh tư duy – mp3
 8. 1993-12-16 Chánh ngữ – mp3
 9. 1993-12-19 Chánh niệm, tâm hành – mp3
 10. 1993-12-23 Chánh niệm – mp3
 11. 1993-12-26 Chánh niệm – mp3
 12. 1993-12-30 Chánh niệm – mp3
 13. 1994-01-06 Đạo đế – mp3
 14. 1994-01-09 Quán chiếu về thọ, tâm hành, tưởng – mp3
 15. 1994-01-13 Quán niệm về pháp, chánh tinh tấn – mp3
 16. 1994-01-16 Chánh tinh tấn, chánh định – mp3
 17. 1994-01-20 Tam pháp ấn – mp3
 18. 1994-01-23 Ta đang làm gì, năm lễ – mp3
 19. 1994-01-27 Quán không trong năm lễ – mp3
 20. 1994-01-30 Ba cửa giải thoát – mp3
 21. 1994-02-03 Giáo lý duyên khởi – mp3
 22. 1994-02-06 Chân tâm duyên sinh – mp3
 23. 1994-02-13 Bốn tâm vô lượng – mp3
 24. 1994-02-17 Niềm tin Tam Bảo – mp3
 25. 1994-02-20 Kết thúc – mp3