Phần 2: Vườn thiền Việt Nam

 

10 1995-01-05 Đạo Bụt truyền qua VN mp3
11 1995-01-08 Phương pháp đạt thiền mp3
12 1995-01-12 Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thở mp3
13 1995-01-15 Tứ thiền & Đạo chí mp3
14 1995-01-19 Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12 mp3
15 1995-01-22 Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13 mp3
16 1995-01-26 Quán li tham và tịch diệt mp3
17 1995-01-29
Thiên đường và địa đường
mp3
18 1995-02-02 Nhất hạnh & Tổng trì tam muội mp3
19 1995-02-05 Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội mp3
20 1995-02-09 Tu cho tổ tiên mp3
21 1995-02-12 Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông
22 1995-02-16 Thức dậy mỉm cười mp3
23 1995-02-19 Bảo trì khu vườn – thế tam giác mp3
24 1995-02-23 Bài khảo nghiệm – bẻ thế tam giác mp3
25 1995-02-26 Thực tập căn bản mp3
26 1995-03-02 Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thông mp3
27 1995-03-05 Mỗi hiên tượng là bông hoa – 3 lạy mp3
28 1995-03-09 Thiền thoại đầu mp3
29 1995-03-12 Đi chơi trong bản môn mp3
30 1995-03-16 Ru nội kết – thực tập trong bản môn mp3
31 1995-11-23 Thiền hành là ngưng lại mp3
32 1995-11-26 Chánh báo, y báo & 3 lạy mp3
33 1995-11-30 Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VN mp3
34 1995-12-03 Chánh tín & ngũ lực mp3
35 1995-12-07 Trần Thái Tông mp3
36 1995-12-10 Tu tập trong tăng thân & Trần Thái Tông mp3
37 1995-12-14 Thiền phổ và nhu yếu của vua mp3
38 1995-12-21 Vô vị chân nhân mp3
39 1996-01-04 Thiền sư Thường Chiếu mp3
40 1996-01-07 Hiện pháp lạc trú mp3
41 1996-01-11 Tuệ Trung Thượng sĩ mp3
42 1996-01-14 Cái nhìn bất nhị mp3
43 1996-01-18 Oai nghi & Tuệ trung thượng sĩ mp3
44 1996-01-21 Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông) mp3
45 1996-01-25 Cư trần lạc đạo (tt) mp3
46 1996-01-28 Thương không hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3) mp3
47 1996-02-01 Cư trần lạc đạo (hồi 3; 4) mp3
48 1996-02-04 Cư trần lạc đạo (hồi 5; 6) mp3
49 1996-02-08 Cư trần lạc đạo (hồi 7; 8) mp3
50 1996-02-11 Cư trần lạc đạo (hồi 8; 9) mp3
51 1996-02-11 Cư trần lạc đạo (hồi 10) mp3
52 1996-02-18 Cư trần lạc đạo (hồi 10 tt) mp3
 

Học tiếp >> Phần 3: Những phương pháp tu tập tại Làng Mai