Pháp thoại năm 2002

012002.01.03Niệm Định Tuệmp3
022002.01.06Kinh quán niệm hơi thởmp3
032002.02.07Thắp sáng chánh niệmmp3
042002.03.21Tình thầy tro qua cái nhìn vô tướngmp3
052002.03.24Ai làngười niệm Bụtmp3
062002.04.14Thành quả tu tập góp phần với Địa Tạng Bồ Tátmp3
072002.04.18Khoá tu VN.Ba viên ngọc quý nơi tamp3
082002.04.21.Chương trình bón năm cao đẳng Phật họcmp3
092002.04.28Từ nhãn- Ái ngữ – Đế thínhmp3
102002.04.29Tưới tẩm hạt giống tốt cho nhaump3
112002.04.30Công phu tu tập mỗi ngàymp3
122002.05.01Tập nói lời xin lỗi-Trí Bát Nhãmp3
132002.05.02Bốn câu thần chúmp3
142002.05.04Khoá tu Việt. Ẩn tàng và biểu hiệnmp3
152002.05.09Kinh phạm võng-kinh sa môn quảmp3
162002.05.12Kinh Ambattha.Kinhonadandamp3
172002.05.16Sự thật phương pháp trao truyềnmp3
182002.05.19Thơ từng ôm mặt trơi từng hạtmp3
192002.07.04Đạo phật đi vào cuộc đờimp3
202002.07.14Ý nghĩa thờ cúng tổ tiênmp3
212002.07.16Thiết lập truyền thông với cha mẹmp3
222002.07.19.Hội nghị hoà bình- hoà giải cho nhaump3
232002.07.21Trái tim không biên giớimp3
242002.07.23Cùng nhau nuôi dưỡng tình thươngmp3
252002.07.24Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đìnhmp3
262002.07.26Khả năng hoà giảimp3
272002.07.28.Tập nói nhẹ nhàng dễ thươngmp3
282002.07.30Văn hoá và tôn giáomp3
292002.08.04Lời thề non nước- Tổ khai sơn Từ Hiếump3
302002.08.06Quay về nương tựamp3
312002.10.19Pháp thoai công cộng tại Berlin, Đứcmp3
322002.12.05TuChaump3
332002.12.08TamTai.BatNanmp3