Pháp thoại năm 2002

01 2002.01.03 Niệm Định Tuệ mp3
02 2002.01.06 Kinh quán niệm hơi thở mp3
03 2002.02.07 Thắp sáng chánh niệm mp3
04 2002.03.21 Tình thầy tro qua cái nhìn vô tướng mp3
05 2002.03.24 Ai làngười niệm Bụt mp3
06 2002.04.14 Thành quả tu tập góp phần với Địa Tạng Bồ Tát mp3
07 2002.04.18 Khoá tu VN.Ba viên ngọc quý nơi ta mp3
08 2002.04.21. Chương trình bón năm cao đẳng Phật học mp3
09 2002.04.28 Từ nhãn- Ái ngữ – Đế thính mp3
10 2002.04.29 Tưới tẩm hạt giống tốt cho nhau mp3
11 2002.04.30 Công phu tu tập mỗi ngày mp3
12 2002.05.01 Tập nói lời xin lỗi-Trí Bát Nhã mp3
13 2002.05.02 Bốn câu thần chú mp3
14 2002.05.04 Khoá tu Việt. Ẩn tàng và biểu hiện mp3
15 2002.05.09 Kinh phạm võng-kinh sa môn quả mp3
16 2002.05.12 Kinh Ambattha.Kinhonadanda mp3
17 2002.05.16 Sự thật phương pháp trao truyền mp3
18 2002.05.19 Thơ từng ôm mặt trơi từng hạt mp3
19 2002.07.04 Đạo phật đi vào cuộc đời mp3
20 2002.07.14 Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên mp3
21 2002.07.16 Thiết lập truyền thông với cha mẹ mp3
22 2002.07.19. Hội nghị hoà bình- hoà giải cho nhau mp3
23 2002.07.21 Trái tim không biên giới mp3
24 2002.07.23 Cùng nhau nuôi dưỡng tình thương mp3
25 2002.07.24 Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình mp3
26 2002.07.26 Khả năng hoà giải mp3
27 2002.07.28. Tập nói nhẹ nhàng dễ thương mp3
28 2002.07.30 Văn hoá và tôn giáo mp3
29 2002.08.04 Lời thề non nước- Tổ khai sơn Từ Hiếu mp3
30 2002.08.06 Quay về nương tựa mp3
31 2002.10.19 Pháp thoai công cộng tại Berlin, Đức mp3
32 2002.12.05 TuChau mp3
33 2002.12.08 TamTai.BatNan mp3