Pháp thoại năm 2004

Tải về dạng mp3

 

Khoá tu Mùa Xuân tại Làng Mai-2004

01 07-03-2004 Tinh hoa một nếp sống ý vị mp3
02 27-05-2004 Lịch sử chùa Từ Hiếu mp3

Khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai-2004

03 12-07-2004 Cha mẹ ở trong con- con ở trong cha mẹ mp3
04 13-07-2004 Xây dựng gia đình văn minh mp3
05 16-07-2004 Tưới tẩm hạt giống tốt (Xây dựng gia đình văn minh) mp3
06 19-07-2004
Phát nguyện làm mới mp3
07 20-07-2004 Bàn tay mẹ mp3
08 23-07-2004 Sự sống trong từng giấy phút hiện tại mp3
09 26-07-2004 Giúp con chọn lọc hai nền văn hoá mp3
10 27-07-2004 Em muốn là gì cho đời mp3
11 30-07-2004 Tình yêu chân thật mp3
12 02-08-2004 Dục lạc và an lạc mp3
13 03-08-2004 Nhìn sâu gốc rễ khổ đau mp3


Khoá tu cho người nói Tiếng Việt- 2004 tại Làng Mai

 

14 2004-08-16 Thực tập nói lời yêu thương mp3
15 2004-08-18 Tưới tẩm hạt giống an tịnh mp3
16 2004-08-18 Lắng nghe với trái tim từ bi mp3
17 2004-08-20 Đi tìm hạnh phuc trong hôn nhân d ị giáo và dị tộc mp3
18 2004-08-21 Vấn đáp (Chọn lọc 4 loại thực phẩm cho thân tâm) mp3
19 2004-08-22 Chết đi về đâu? mp3

Khoà tu mùa thu tại Làng Mai-2004

20 2004.09.09 Đi như chòm sao mp3
21 2004.09.12 Tam thường bất túc mp3
22 2004.09.16 Pháp thoại chuẩn bị khoá an cư kiết Đông mp3
23 2004.09.19 thực tập với giông tố trong ta mp3
24  2004-12-23 Tứ quả Làng Mai mp3 
25 2004-12-26 Như lý tác ý mp3 
26 2004-12-30 Thiên tai mp3