Pháp thoại năm 2001

01 2001.01.04 Chủ thể và đối tượng – kiến và tướng phần mp3
02 2001.01.07 mp3
03 2001.01.11 Tâm và đối tượng của tâm mp3
04 2001.01.14 mp3
05 2001.01.18 Vai trò của vị trụ trì. QnA mp3
06 2001.01.21 Chăm sóc nuôi- dạy sư em. mp3
07 2001.02.04 3 quy và 5 giới.làm trong bổn phận. mp3
08 2001.02.15. Cởi trói cho mình trước khi giải cứu người khác mp3
09 2001.02.18 mp3
10 2001.03.01 Nói về kết quả của soi sáng mp3
11 2001.03.08 Nghe mưa cho Thầy mp3
12 2001.03.11 Gỡ nút thắt trong lòng mp3
13 2001.03.15 Thần thức và thân xác mp3
14 2001.03.18 Xây dựng Tăng là việc quan trọng mp3
15 2001.03.22 Tình thương chân thật mp3
16 2001.03.25 Cách nói Pháp và cách nói trong đời sống mp3
17 2001.04.12 Kể chuyện mổ mắt ở California mp3
18 2001.04.15 Giảng hoá bài sám Quy Mạng mp3
19 2001.04.26 mp3
20 2001.04.29 Thầy tưới hoa các đệ tử mp3
21 2001.05.02 Đoàn thực mp3
22 2001.05.06 Sen nơt trời phương ngoại mp3
23 2001.05.24 Tu tập với nội dung mp3
24 2001.06.03 Khoá tu Xuân. thiền hành mp3
25 2001.06.29 Hiện pháp lạ trú mp3
26 2001.07.01 Đừng đi lang thang – Sống chánh niệm là đền ơn Thầy mp3
27 2001.07.08 Nắm được tâm hành và bắt đầu chuyển hoá mp3
28 2001.07.13 Nguồn gốc khổ đau mp3
29 2001.07.15 Lý do nội tại ngoại tại mp3
30 2001.07.17 Chánh ngữ chánh nghiệp mp3
31 2001.07.20 Chánh mạng bảo hộ cho mình, cho môi sinh mp3
32 2001.07.20 Chánh mạng mp3
33 2001.07.22 Rong chơi trong sinh diệt mp3
34 2001.07.24 Chánh niệm mp3
35 2001.07.27 Ly sinh hỷ lạc mp3
36 2001.07.29. Trí vô phân biệt mp3
37 2001.07.31 Lạy thứ ba- Vượt thoát sinh tử mp3
38 2001.08.03 Niềm hạnh phúc của gia đình mp3
39 2001.08.05 Thiết lập truyền thông mp3
40 2001.08.07. Sống hạnh phúc thác an lạc mp3
41 2001.09.20 Tăng ni Kim Sơn thiền tập nắm tay mp3
42 2001.11.18 Sống và chết mp3
43 2001.11.22 Xây dựng Tăng thân là quan trọng mp3