Nhiếp Đại Thừa Luận (2) 2000-2001

Khóa giảng trong an cư 2000-2001

Tải về dạng mp3

2000-12-1421 Tướng trạng của đối tượng nhận thứcmp3
2000-12-1722 Tướng y tha khởimp3
2000-12-2123 Chủng tử huân tậpmp3
2000-12-2824 Biến kế chấp, tam tánhmp3
2001-01-0125 Đoạn 7 chương 2mp3
2001-01-0426 Đoạn 10 chương 2mp3
2001-01-1127 Đối tượng và chủ thể nhận thứcmp3
2001-01-1428 Các biểu hiện khácmp3
2001-02-0829 Nghệ thuật sống chánh niệmmp3
2001-02-1130 Dòng sinh mạngmp3
2001-02-1531 Cởi bỏ kết sửmp3