An cư kiết đông 2012-2013 – Tri kỷ của Bụt

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – Winter retreat 2012-2013 – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

  Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Flie mp3
01 2012-11-08 Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ Nghe mp3
02 2012-11-11 Phương pháp học Phật Nghe mp3
03 2012-11-15 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 01 Nghe mp3
04 2012-11-18 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 02 Nghe mp3
05 2012-11-22 Kinh Chiên Đà Nghe mp3
06 2012-11-25 12 Nhân duyên Nghe mp3
07 2012-12-02 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 03 Nghe mp3
08 2012-12-06 Niết bàn chính là con đường Nghe mp3
09 2012-12-09 Quê hương chính là con đường Nghe mp3
10 2012-12-16 Kinh Tuỳ Thuận Nhân Duyên Nghe mp3
11 2012-12-20 Kinh A Nậu La Độ Nghe mp3
12 2013-01-06 Mỗi bước là trị liệu mầu nhiệm Nghe mp3
13 2013-01-10 Kinh Như Thị Ngữ Nghe mp3
14 2013-01-13 Năm quán yếu chỉ Nghe mp3
15 2013-01-17 Kinh Sa Môn Quả Nghe mp3
16 2013-01-20 Kinh Người Áo Trắng Nghe mp3
17 2013-01-24 – Kinh Người Áo Trắng (02)
– Kinh Giáo Hoá Người Bệnh
Nghe mp3
18 2013-01-27 5 Giới – Con đường đưa tới Niết bàn Nghe mp3
19 2013-01-31 Kinh Sự Thực Tập Của Một Vị Chuyển Luân Thánh Vương Nghe mp3
21 2013-02-03 2 sự quyến rũ lớn trong Đạo Bụt Nghe mp3
22 2013-02-09 Giao thừa- Bình thơ Phạm Duy Nghe mp3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:

http:// youtube.com/langmai

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)