Pháp thoại 2006

01 2006-03-05 Tình thầy trò Mp3
02 2006-03-16 Việc đáng làm Mp3
03 2006-05-18 Kinh quán niệm hơi thở 01 Mp3
04 2006-05-25 Kinh quán niệm hơi thở 02 Mp3
05 2006-07-06 Ôm Lấy niềm đau- Bài tụng thiếu nhi Mp3
06 2006-07-09 Chuyện ngủ ngon Mp3
07 2006-10-15 Đời sống tâm linh Mp3
08 2006-11-09 Chánh niệm con đường giải thoát Mp3
09 2006-12-07 Liệng sợi tơ len trói mãnh hổ Mp3