Pháp thoại 2006

012006-03-05Tình thầy tròMp3
022006-03-16Việc đáng làmMp3
032006-05-18Kinh quán niệm hơi thở 01Mp3
042006-05-25Kinh quán niệm hơi thở 02Mp3
052006-07-06Ôm Lấy niềm đau- Bài tụng thiếu nhiMp3
062006-07-09Chuyện ngủ ngonMp3
072006-10-15Đời sống tâm linhMp3
082006-11-09Chánh niệm con đường giải thoátMp3
092006-12-07Liệng sợi tơ len trói mãnh hổMp3