Pháp thoại 2005

01 2005-01-06 Phẩm chất sự sống mp3
02 2005-01-09 Kẻ thù ta không phải con người mp3
03 2005-01-15 Chùa Đình Quán-ngày đoàn tụ- thiền sỏi mp3
04 2005-01-18 Viện nghiên cứu tôn giáo- lich sử Phật giáo ngày nay.01 mp3
05 2005-01-18 Viện nghiên cứu tôn giáo- lich sử Phật giáo ngày nay.02 mp3
06 2005-01-25 Bảo hộ con đườngtaam linh, chùa Vĩnh Nghiêm mp3
07 2005-01-27 40 năm- Một bữa coưm đoàn tụ. chùa Hoằng Pháp mp3
08 2005-01-29 Thiền viện Vạn Hạnh. Trao truyền và tiếp nhận 01 mp3
09 2005-01-29 Thiền viện Vạn Hạnh. Trao truyền và tiếp nhận 02 mp3
10 2005-02-03 Chùa Xá Lợi. Xây dựng lại nếp sống tâm linh mp3
11 2005-02-04 Khoa học xã hội và nhân văn. Tương lai đạo Bụt mp3
12 2005-02-13 Chùa Pháp Vân. Đức Phật thế kỉ chúng ta mp3
13 2005-02-14 Chùa Háp Vân. Ơn nghĩa tình của những người bạn mp3
14 2005-03-07 Từ Hiếu- Thông điệp tình huynh đệ mp3
15 2005-03-10 Huế gia sản văn hoá VN dống góp cho văn hoá hoà bình thế giới mp3
16 2005-03-13 Từ Hiếu- Vai trò tôn giáo giúp xã hội lành mạnh mp3
17 2005-03-17 Hà Nội-Sự kết hợp giữa thờ cúng tổ tiên và tuệ giác đạo Bụt 01 mp3
18 2005-03-18 Hà Nội-Sự kết hợp giữa thờ cúng tổ tiên và tuệ giác đạo Bụt 02 mp3
19 2005-03-22 Hà Nội- Người Việt nước ngoài 01 mp3
20 2005-03-22 Hà Nội- Người Việt nước ngoài 02 mp3
21 2005-03-25 Hà Nội- Giao lưu kinh tế văn hoá mp3
22 2005-04-01 Bình Định- Phương pháp thiền tập mp3
23 2005-04-03 Bình Định- chùa Long Khánh- Tương lai văn hoá mp3
24 2005-04-07 Quy Nhơn- Sống chăm sóc gia đình và xã hội mp3
25 2005-04-10 Bình Định- chùa Long Khánh_ Người thân tôi chết bây giờ ở đâu mp3
26 2005-10-27 Con đường hạnh phúc mp3
27 2005-11-06 Hải đảo tự thân mp3