Pháp thoại năm 2013

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – Spring, summer and fall – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

 

Khoá tu tại Thái Lan 2013

Pháp thoại ngày 24 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 25 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 26 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Pháp thoại Xóm Trung khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai 2013

Pháp thoại ngày 28 tháng 07 năm 2013. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Chuyến hoằng Pháp tại Mỹ năm 2013

Pháp thoại 18-08-2013: Đại học Brock, Mỹ. <<.mp3>><<Xem Video>>

Tu viện Mộc Lan <<Xem toàn bộ Video khoá tu>>

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
19-09-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
20-09-2013 Bước Chân màu nhiệm Nghe mp3 Xem
21-09-2013 Xử lý khổ đau Nghe mp3 Xem
22-09-2013 Tiếng chuông huyền diệu- Vượt thoát khổ đau Nghe mp3 Xem

Tu viện Lộc Uyển  <<Xem toàn bộ Video khoá tu>>

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
04-10-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
05-10-2013 Nghệ thuật hạnh phúc Nghe mp3 Xem
06-10-2013 Trở về với hạnh phúc Nghe mp3 Xem
07-10-2013 Vấn đáp Nghe mp3 Xem
08-10-2013 Tự tánh của mây Nghe mp3 Xem

 

Pháp thoại 27-10-2013 Tu viện Kim Sơn, Mỹ. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Mp3 File Xem Video
2013-11-07 Tổ Nhất Định Nghe mp3 Xem
2013-10-31 – Bụt có trong xe không?
– Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mĩ 2013
Nghe mp3 Xem

 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)