An cư kiết Đông 2007-2008 – Kim Sư Tử Chương

Pháp thoại 2007.11.11: Đồng thời tương ứng- mp3

Kim Sư Tử Chương

01 2007-11-22 Duyen khoi-Sac khong-Tam Tinh 1 mp3
02 2007-11-25 Duyen khoi-Sac khong-Tam Tinh 2 mp3
03 2007-11-29 Vo tuong-vo sinh-thap huyen 1 mp3
04 2007-12-02 Thap huyen 2 mp3
05 2007-12-06 Thap huyen 3 mp3
06 2007-12-09 Sau tuong-Bo de-Niet ban mp3
07 2007-12-13 Luan ve ngu giao 1 mp3
08 2007-12-16 Ngu Giao 2 mp3
09 2007-12-20 Ngu giao 3 mp3
10 2007-12-27 Ngu giao 4 mp3
11 2008-01-13 Thap tong mp3
 
2008.01.17 Nương vào hơi thở của chính mình  mp3
2008.01.20 Ai là người vãng lai trong tam giới mp3
2008.01.24 Thượng đế tạo hay tâm tạo mp3
2008.01.27 Nghiệp lực mp3
2008.01.31 Thiên thu trong khoảnh khắc mp3
2008.02.14 Vô ích mp3