Nhiếp Đại Thừa Luận (1) 1999-2000

Giảng trong an cư 1999-2000

Tải về dạng mp3

1999-11-14NDTL01-Miên mật, hiện pháp, lạc trúmp3
1999-11-28NDTL02-Đối tượng nhận thứcmp3
1999-12-02NDTL03mp3
1999-12-05NDTL04mp3
1999-12-09NDTL05mp3
1999-12-12NDTL06mp3
1999-12-16NDTL07mp3
1999-12-19NDTL08mp3
2000-01-02NDTL09mp3
2000-01-06NDTL10mp3
2000-01-09NDTL11mp3
2000-01-16NDTL12mp3
2000-01-20NDTL13mp3
2000-01-23NDTL14mp3
2000-01-27NDTL15mp3
2000-01-30NDTL16mp3
2000-02-03NDTL17mp3
2000-02-10NDTL18mp3
2000-02-13NDTL19mp3
2000-02-17NDTL20mp3