An cư kiết đông 2013-2014

Thich Nhat Hanh’s Dharma Talk – WINTER RETREAT – Download.mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về

 Ngày – DateNội dung – Title
________________________________________
mp3 FileVideo
YouTube
012013-11-17The First Dharma Talk of the Winter Retreat (Pháp Thoại bằng tiếng Anh)Thông dịch Tiếng Việt mp3
Xem
022013-11-21Mở đầu Duy Biểu ứng dụngNghe mp3Xem
032013-11-24Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thứcNghe mp3Xem
042013-11-28Năm tâm sở biến hànhNghe mp3Xem
052013-12-01Sinh Phật bất nhị – bài kệ thứ 3Nghe mp3Xem
062013-12-05Những đặc tính của chủng tửNghe mp3Xem
072013-12-08Sự khế cơ và làm mới đạo BụtNghe mp3Xem
082013-12-12Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tửNghe mp3Xem
092013-12-15Không trong cũng không ngoàiNghe mp3Xem
102013-12-19Những công dụng của tàng thứcNghe mp3Xem
112013-12-22How to enjoy the practice

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3Xem
122013-12-24What do you want to do with your life

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3Xem
132013-12-29The living Dharma is in the Shangha

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3Xem
142013-12-31Xmas-Eve-DharmaTalk

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3Xem
152014-01-05Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệNghe mp3Xem
162014-01-09Để pháp thân tỏa sángNghe mp3Xem
172014-01-12Đối tượng của tàng thức là tánh cảnhNghe mp3Xem
182014-01-16Tính tương đãiNghe mp3Xem
192014-01-19Tam cảnh, tam lượngNghe mp3Xem
202014-01-23Sự tích cây nêu – Những tính chất của chủng tửNghe mp3Xem
212014-01-26Những tính chất của chủng tử (tt)Nghe mp3Xem
222014-01-30Bình thơ đêm giao thừaNghe mp3Xem
232014-02-06Mạc na là TìnhNghe mp3Xem
242014-02-09Con đường thực tậpNghe mp3Xem

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC

 


 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:

Youtube Ban Biên Tập Làng Mai  (Pháp thoại Tiếng Việt các khoá giảng từ năm 1997 đến 2005 của Sư Ông Làng Mai)
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)