Pháp thoại năm 2007

01 2007.02.22 Bí quyết an lạc trong đời sống mp3
02 2007.03.01 Pháp thoại tại Tu viện Bát Nhã  Chuyển hoá khổ đau mp3
03 2007.03.06 Vấn đáp tại Tu viện Bát Nhã mp3
04 2007.03.15 Tình thương và hạnh phúc trong Doanh Nghiệp mp3
05 2007.03.16 Pháp thoại tại Chùa Vĩnh Nghiêm mp3
06 2007.03.18 Chùa Vĩnh Nghiêm:  Người thương tôi chết bây giờ ở đâu? mp3
07 2007.03.19 Tiếp chuyện với toà soạn báo Giác Ngộ mp3
08 2007.03.22 Pháp thoại tại chùa Phổ Quang Mục đích của người tu mp3
09 2007.03.27 Này thôi hết kiếp đoạn trường từ đây mp3
10 2007.04.18 Hãy là một hành giả mp3
11 2007.04.20 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 01 mp3
12 2007.04.21 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 02 mp3
13 2007.04.22 Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 03 mp3
14 2007.04.23 Tuệ giác của đạo Bụt trong Truyện Kiều mp3
15 2007.09.13 Để có thể chăm sóc thân và tâm mp3
16 2007.09.14 Nghệ thuật hóa giải những khó khăn trong gia đình mp3
17 2007.09.15 Vấn đáp mp3
18 2007.09.16 Hàn gắn những vết thương trong gia đình mp3