Pháp thoại năm 2007

012007.02.22Bí quyết an lạc trong đời sốngmp3
022007.03.01Pháp thoại tại Tu viện Bát Nhã  Chuyển hoá khổ đaump3
032007.03.06Vấn đáp tại Tu viện Bát Nhãmp3
042007.03.15Tình thương và hạnh phúc trong Doanh Nghiệpmp3
052007.03.16Pháp thoại tại Chùa Vĩnh Nghiêmmp3
062007.03.18Chùa Vĩnh Nghiêm:  Người thương tôi chết bây giờ ở đâu?mp3
072007.03.19Tiếp chuyện với toà soạn báo Giác Ngộmp3
082007.03.22Pháp thoại tại chùa Phổ Quang Mục đích của người tump3
092007.03.27Này thôi hết kiếp đoạn trường từ đâymp3
102007.04.18Hãy là một hành giảmp3
112007.04.20Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 01mp3
122007.04.21Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 02mp3
132007.04.22Người thương tôi chết bây giờ ở đâu 03mp3
142007.04.23Tuệ giác của đạo Bụt trong Truyện Kiềump3
152007.09.13Để có thể chăm sóc thân và tâmmp3
162007.09.14Nghệ thuật hóa giải những khó khăn trong gia đìnhmp3
172007.09.15Vấn đápmp3
182007.09.16Hàn gắn những vết thương trong gia đìnhmp3