Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Trung tâm Thiền Dhyana Zhitshok

Ngày 22/01/2022

Kính gửi Quý Thầy Cô Làng Mai!

Với sự buồn đau vô hạn, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc tới Quý thầy cơ và toàn thể Tăng thân Làng Mai trên toàn Thế giới trước sự ra đi của Người Thầy đáng kính Thích Nhất Hạnh.

Kính thưa Thầy! Chúng con biết nói sao cho đủ để bày tỏ sự tri ân của thầy đã dành cả cuộc đời để phụng sự cộng đồng, nhân loại và Đất mẹ. Thầy là một Vị Bồ Tát đích thực, lời nói luôn đi đôi với hành động, đưa những lời dạy của Bụt vào đời sống. Di sản Thầy để lại sẽ sống mãi với chúng con, những người đã được Thầy giúp thay đổi cuộc đời của mình.

Chúng con sẽ tiếp tục thấy Thầy và luôn tôn kính Thầy bằng thực tập chánh niệm trong từng Hơi thở, từng bước chân hôn lên mặt đất và từng lời nói ái ngữ, thương yêu.

Kính thư!

H.E CHUNG TULKU RINPOCHE

NGƯỜI SÁNG LẬP TRUNG TÂM THIỀN DHYANA ZHITSHOK, THIMPHU, BHUTA H.O