Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Trung tâm Thiền Dhyana Zhitshok

Ngày 22/01/2022

Thư phân ưu

Kính gửi: Quý thầy, quý sư cô Làng Mai

Với sự buồn đau vô hạn, chúng tôi xin được chia buồn sâu sắc tới quý thầy, quý sư cô và toàn thể tăng thân Làng Mai trên toàn thế giới trước sự ra đi của người thầy đáng kính, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Kính thưa Thầy! Chúng con biết nói sao cho đủ để bày tỏ sự tri ân Thầy đã dành cả cuộc đời để phụng sự cộng đồng, nhân loại và đất Mẹ. Thầy là một vị Bồ tát đích thực, lời nói của Thầy luôn đi đôi với hành động, qua đó, Thầy đưa những lời dạy của Bụt vào đời sống. Di sản Thầy để lại sẽ sống mãi với chúng con, những người đã nhờ Thầy mà thay đổi cuộc đời của mình.

Chúng con sẽ luôn có Thầy và luôn tôn kính Thầy bằng sự thực tập chánh niệm trong từng hơi thở, từng bước chân hôn lên mặt đất và từng lời nói ái ngữ, thương yêu.

Kính thư,

(Ấn ký)

H.E Chung Tulku Rinpoche

Người sáng lập Trung tâm Thiền Dhyana Zhitshok, Thimphu, Bhutan H.O