Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Phật tử cư sĩ An Bằng tại Hoa Kỳ