Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Hội Phật Học DOON

Chúng tôi cảm thấy đây là một sự mất mát to lớn khi được nghe tin Thiền sư, người được cả thế giới vô cùng thương kính, đã nhập diệt.

Cả một cuộc đời sống cống hiến đầy ý nghĩa và vô cùng giản đơn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một sự động viên trao truyền nguồn tâm linh to lớn cho tất cả chúng tôi.

Đạo Bụt là đời sống và Thầy đã tiếp thêm sức mạnh cho Phật pháp vào trong mọi lĩnh vực của đời sống như – xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường… – và làm phổ biến rộng khắp thuật ngữ ‘Đạo Bụt Ứng Dụng’ mà Ngài đã tìm ra trong xã hội hiện đại.

Thầy sống một nếp sống đơn giản mà chủ trương bất bạo động và gieo trồng một chế độ ăn uống căn bản hợp lý, giảng dạy thiền tập và Phật pháp, và cho ra hơn một trăm tác phẩm sách có giá trị bằng các ngôn ngữ mà mọi người có thể dễ dàng thông hiểu.

Khi gần trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 95, Thiền sư đã chạm trái tim và tâm tư của hàng triệu người trên khắp thế giới, cả Phật tử và những người thuộc tôn giáo khác, qua tuệ giác và một tấm lòng nhân ái.

Nguyện Thầy được sớm tái sinh để tiếp tục giúp cho biết bao nhiều người đang cần sự trao truyền và ánh sáng tuệ giác. Và đến tận bây giờ, Thầy sẽ luôn mãi trong từng hơi thở chánh niệm và bước chân bình an của chúng ta.

Om mane padme hung!

Chủ tịch Khenpo Konchok Rangdol