Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Hội Phật Học DOON – Ấn Độ

Hướng tới một Thế giới Hạnh phúc bằng con đường Tuệ giác và Từ bi

Thư phân ưu

Thật là một mất mát to lớn khi nghe tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người được cả thế giới vô cùng thương kính, đã nhập diệt. Nếp sống đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của Ngài quả là một suối nguồn tâm linh vô tận cho tất cả chúng ta.

Đạo Bụt là một nếp sống và Thầy đã truyền sức sống Phật pháp đó vào trong mọi lĩnh vực của cuộc đời như xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường,… và đã mang đạo Bụt ứng dụng lan tỏa rộng khắp vào thế giới hiện đại.

Thầy sống một nếp sống đơn giản với chủ trương bất bạo động và một chế độ ăn uống chay tịnh toàn thực vật, giảng dạy thiền tập và Phật pháp, và đã xuất bản hơn một trăm tác phẩm giá trị với một ngôn ngữ mà ai cũng có thể dễ dàng thông hiểu.

Cho đến những giây phút cuối cùng, ở tuổi 95, tuệ giác sâu sắc và tình thương yêu vô tận của Ngài đã chạm đến trái tim và tâm tư của hàng triệu người trên khắp thế giới, kể cả Phật tử và những người thuộc các tôn giáo khác.

Nguyện Thầy sớm trở lại cuộc đời để tiếp tục trao truyền suối nguồn ánh sáng và tuệ giác ấy đến muôn loài. 

Bây giờ và mãi mãi về sau, Thầy sẽ luôn biểu hiện trong từng hơi thở chánh niệm và bước chân bình an của chúng ta.

Om mane padme hung!

(Ấn ký)

Chủ tịch Khenpo Konchok Rangdol

Ngày 29 tháng 01 năm 2022