Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Các Trung tâm Nếp sống Tâm linh

Kính gởi: Tăng thân Làng Mai Quốc tế – Cộng đồng Phật giáo dấn thân

Các tăng thân của chúng tôi trong cộng đồng Các Trung tâm Nếp sống Tâm linh vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi trong sự thực tập chánh niệm và hoạt động đấu tranh cho xã hội trên tinh thần bất bạo động.

Giáo lý của Người sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào hoạt động của chúng tôi và cho thế giới này như một ngọn hải đăng của lòng từ bi và chánh niệm trong những hoạt động xã hội, nhằm xây dựng một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể nương náu.

Cầu chúc cho chúng ta có thể đền đáp được công ơn Thầy bằng lòng tận tụy cống hiến cho sự nghiệp xây dựng hòa bình.

Với lòng kính trọng và biết ơn,

(Chữ ký)

Edward Viljoen, Lãnh đạo Tâm linh

Centers for Spiritual Living, Colorado, Hoa Kỳ