Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Centers of Spiritual Living

Kính gởi Tăng Thân Làng Mai Quốc Tế – Cộng Đồng Vì Một Đạo Bụt Dấn Thân

Các tăng thân của chúng tôi trong cộng đồng Centers of Spiritual Living (Các Trung Tâm Sống Tâm Linh) vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, người đã là bậc dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi trong thực tập chánh niệm và sự nghiệp hoạt động đấu tranh cho xã hội trên tinh thần bất bạo động.

Giáo lý của người sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào hoạt động của chúng tôi và cho thế giới này như một ngọn hải đăng của lòng từ bi và những hoạt động xã hội trong chánh niệm nhằm xây dựng một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể nương náu.

Cầu chúc cho chúng ta có thể đền đáp được công ơn Thầy bằng lòng tận tụy cống hiến cho sự nghiệp xây dựng hòa bình.

Với lòng kính trọng và biết ơn

Edward Viljoen

Lãnh Đạo Tâm Linh

Centers for Spiritual Living, Colorado, Hoa Kỳ