Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Đức Thủ Ngôi dòng Drikung Kagyu (Tây Tạng)

Hôm nay, cộng đồng Phật giáo thế giới đã mất đi một trong những vị thầy vĩ đại nhất của chúng ta, người đã vượt qua tất cả mọi giới hạn tôn giáo và giúp ích cho hàng ngàn người trong suốt cuộc đời của Ngài, đó là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh hưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ tác động đến các cộng đồng Phật tử. Thầy đã giúp đỡ cho rất nhiều người tìm được bình an, tình thương và trí tuệ trong cuộc đời của họ. Những hoạt động Bồ Tát đạo trong cuộc đời của Thầy vô cùng rộng lớn và cao cả. Dù đã bỏ xác thân vật lý nhưng chúng ta tin rằng Thầy vẫn sẽ luôn tiếp tục phổ độ chúng sanh ở bất cứ nơi đâu mà Thầy đang có mặt.

Tôi xin được gởi niềm cảm thương phân ưu đến tất cả những người đệ tử của Thầy trên toàn thế giới, và cầu nguyện cho niềm đau thương này sẽ sớm được an tịnh bởi giáo pháp và hạnh nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đối với Phật pháp và thế giới là Thầy đã nhấn mạng đến giáo lý chánh niệm và sự thực tập cụ thể của giáo lý đó nơi hơi thở. Nhờ Thầy mà thế giới biết đến sự thực tập hơi thở chánh niệm, dù là người Phật tử hay không Phật tử, dù là người tín đồ hay vô thần. Bây giờ đây, cách hay nhất để cầu nguyện và vinh danh Thầy là trở về với hơi thở, nương tựa con đường chánh niệm của Đức Phật. Làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa Thầy dù rằng Thầy đã từ bỏ báo thân của Người. Bằng sự thực tập này, nguyện cầu cho di sản và giáo pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục dìu dắt chúng sanh vượt qua khổ nạn.

Nhất tâm cầu nguyện,
Ngày 22 tháng 01 năm 2022
Drikung Kyabgon Tinle Lhundup
Đức Thủ Ngôi dòng truyền thừa Drikung Kagyu của Phật giáo Tây Tạng