Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Đức Thủ Ngôi dòng Drikung Kagyu – Tây Tạng

Hôm nay, cộng đồng Phật giáo thế giới đã mất đi một trong những vị Thầy vĩ đại nhất của chúng ta, người đã vượt qua tất cả mọi giới hạn tôn giáo và giúp ích cho hàng ngàn người trong suốt cuộc đời của Ngài, đó là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh hưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ tác động đến các cộng đồng Phật tử, mà còn giúp đỡ cho rất nhiều người tìm được bình an, tình thương và trí tuệ. Những hoạt động Bồ tát hạnh trong cuộc đời của Thầy vô cùng rộng lớn và cao cả. Dù đã xả bỏ báo thân nhưng chúng ta tin rằng Thầy vẫn sẽ luôn tiếp tục phổ độ chúng sanh ở bất cứ nơi đâu mà Thầy thị hiện.

Tôi xin được gửi lời phân ưu chân thành đến tất cả những người đệ tử của Thầy trên toàn thế giới, và cầu nguyện cho niềm đau thương này sẽ sớm được an tịnh bởi giáo pháp và hạnh nguyện của Thiền sư.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đối với Phật pháp và thế giới là Thầy đã nhấn mạnh đến giáo lý chánh niệm và cụ thể là hơi thở ý thức. Nhờ Thầy mà thế giới biết đến sự thực tập hơi thở chánh niệm, dù họ là Phật tử hay không Phật tử, dù là người tín đồ hay kẻ vô thần. Bây giờ đây, cách hay nhất để chúng ta cầu nguyện và vinh danh Thầy là trở về với hơi thở, nương tựa con đường chánh niệm của đức Phật. Làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa Thầy dù rằng Thầy đã từ bỏ báo thân của Ngài. Bằng sự thực tập này, nguyện cầu cho di sản và giáo pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục dìu dắt chúng sanh vượt qua khổ nạn.

Nhất tâm cầu nguyện.

(Ấn ký)

Drikung Kyabgon Tinley Lhundup

Đức Thủ Ngôi dòng truyền thừa Drikung Kagyu của Phật giáo Tây Tạng

Ngày 22 tháng 01 năm 2022.