Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Gia đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ

Ngưỡng Bạch Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng:

Chúng con, Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương, các Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết, Thiện Minh, Quảng Đức và Thiện Hoa, Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Huệ Năng, Đoàn Cựu Huynh Trưởng Tâm Chánh và Đoàn Cựu Huynh Trưởng Hồng Liên cùng với các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử – thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các Cấp thuộc Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, thanh tịnh thân tâm, vọng hướng về Quê Hương – trước Giác Linh Đường tại Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, Việt Nam, kiền thành kính lễ Giác Linh Đức Đại Lão Hòa Thượng trước NHẤT sau HẠNH:

  • Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu

  • Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế

    CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

    Trước Giác Linh Đức Đại Lão Hòa Thượng, chúng con nguyện:

Biến niềm đau thương trước sự mất mát to lớn này thành hành động dõng mãnh qua việc tinh tấn Học và Hành theo đức Khiêm Cung, tính Nhẫn Nại và Nhẫn Nhục, lòng Từ Bi và tinh thần Tự Tại trước chướng duyên nghịch cảnh, thực tập Chánh Niệm và Ái Ngữ trong từng cử chỉ và hành động mà Ngài đã giảng dạy và thể hiện trong suốt cuộc đời Hoằng Pháp Lợi Sinh và trong công cuộc vận động Hòa Bình, chấm dứt chiến tranh.

Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 00:00 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, Việt Nam. Trụ thế 97 tuổi, 72 Hạ Lạp.

Mở rộng lòng thương trong hiểu biết sáng suốt, cùng nhau gây tạo sự cảm thông, hòa hợp và đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, làm tròn vai trò phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc, thể hiện tốt bổn phận của một người công dân để làm đẹp xã hội theo tinh thần Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội mà Ngài đã sáng lập và hướng dẫn.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Húy Thượng TRỪNG Hạ QUANG, Tự PHÙNG XUÂN, Hiệu NHẤT HẠNH Thiền Sư, Nguyễn Công Hòa Thượng Giác Linh.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Đức Đại Lão Hòa Thượng thùy từ chứng giám.