Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Bài đăng của Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo

Thiền sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh đã gửi thông điệp về chánh niệm và ý thức môi trường trong nhiều năm trước, khi những khái niệm đó chưa trở thành những thuật ngữ quen thuộc trong đời sống. Ngài là một vị thầy đã đem sự thực tập thiền quán vào các hoạt động mang tính xã hội theo đường lối bất bạo động. Tầm ảnh hưởng của Ngài đã vươn xa, vượt qua ranh giới của các vị đệ tử theo Ngài hay thậm chí những Phật tử khắp nơi và Ngài có thể được xem là một vị thầy đáng kính và nổi tiếng nhất đứng sau đức Dalai Lama.

Thiền sư đã viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và đã sáng lập tăng thân bốn chúng tu học vững chãi và hòa hợp chủ yếu đặt tại Làng Mai Pháp.

Khi bước vào Làng Mai lập tức ta sẽ cảm nhận được sự hòa hợp và thanh tịnh nơi đây. Cũng có nhiều hoạt động khác nữa nhưng dường như ở đây hầu hết cuộc sống đều chậm lại – từ việc thiền hành qua những cây mận đến việc chấp tác cho khóa tu và sống chánh niệm với nhau.

Thầy luôn nhắc nhở sự thực tập sống trong giây phút hiện tại và đừng nên tính toán suy nghĩ quá nhiều về tương lai qua những lời dạy, những bức thư pháp và những bài thơ, mà ngày nay tất cả đều đã trở thành những lời khuyên dạy rất tinh tế.

Nguyện cầu hình ảnh và lời dạy của Thầy vẫn mãi trong chúng con theo năm tháng về sự thực tập chánh niệm và chế tác lòng từ bi.

Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo

Người sáng lập và lãnh đạo Ni viện Dongyu Gatsal Ling