Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ GHPGVNTN (cập nhật 18.2.2022)

Phật Lịch 2565, Hannover ngày 23 tháng 1 năm 2022

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, Việt Nam
Cùng các Đạo Tràng Mai Thôn (Pháp) Viện Phật Học Ứng Dụng Âu Châu (Đức) và các Đạo Tràng trực thuộc Làng Mai của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh,

Chúng tôi xin thừa hành ý chỉ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi nén tâm hương qua cặp liễn chữ Nôm nầy để cung tiễn Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch vào ngày 22.1.2022 tại Tổ Đình Từ Hiếu và nguyện cầu Giác Linh Ngài được: sanh nhi vô sanh, diệt nhi vô diệt.