Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Thượng Viện Hoa Kỳ

Thượng Viện Hoa Kỳ – Thủ Đô Washington

Kính thưa Cô Chân Không,

Nhà tôi Marcelle và tôi xin cùng với mọi người trên khắp thế giới gởi lời chia buồn sâu sắc nhất tự đáy lòng đến Sư Cô và tất cả những vị đang ở chùa Từ Hiếu trước sự ra đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Chúng tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp trong dịp được viếng thăm chùa Từ Hiếu và đã được cơ hội thật là quý báu khi Thầy có mặt với chúng tôi dù lúc ấy sức khỏe của người rất kém. Người đã cả đời tận tụy không ngừng đấu tranh cho tinh thần bất bạo động, cho nhân quyền và cho việc công nhận những gì tốt lành trong tất cả mọi người, đã truyền rất nhiều cảm hứng cho chúng tôi để có thể giải quyết những vấn đề về luật chiến tranh và thúc đẩy quá trình hòa giải giữa hai đất nước chúng ta.

Xin cảm ơn Sư Cô vì tất cả những gì sư cô đã làm để cuộc viếng thăm có thể diễn ra.

Chân thành,

Patrick Leahy