Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Liên Bang Phật Giáo Quốc Tế

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

Kính gởi đến Sư Cô Chân Không,

Chúng ta với niềm tiếc thương sâu sắc khi nhận được tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh – người đã sáng lập Làng Mai tại Pháp – đã viên tịch.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là Người đỡ đầu cho Liên Bang Phật Giáo Quốc Tế. Với sự ra đi của Ngài, chúng tôi Liên Bang Phật Giáo Quốc Tế và toàn thể cộng đồng Phật tử đã bị mất đi một vị lãnh đạo tâm linh mẫu mực mà cả cuộc đời của Ngài đã cống hiến không mệt mỏi cho sự phục hưng nền giáo lý của đạo Bụt.

Một lần nữa, thay mặt cho tất cả thành viên Liên Bang Phật Giáo Quốc Tế và chính tôi xin được bày tỏ sự chia buồn và lời cầu nguyện đến tất cả quý thầy quý sư cô tại Làng Mai.

Nguyện cầu thiền sư Thích Nhất Hạnh đến được cõi Niết Bàn an vui tuyệt đối.

Chư hạnh vô thường

Thị sinh diệt pháp

Sinh diệt diệc dĩ

Tịch diệt vi lạc

 

Với lòng tiếc thương,

Hoà thượng tiến sĩ Dhammapiya

Tổng thư ký, Liên Bang Phật Giáo Quốc Tế