Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Liên đoàn Phật giáo Quốc tếNew Delhi – Ấn Độ

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

Kính gửi Sư cô Chân Không

Làng Mai Pháp,

Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc khi nhận được tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh – người sáng lập Làng Mai tại Pháp – đã viên tịch.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đỡ đầu cho Liên Đoàn Phật Giáo Quốc Tế. Với sự ra đi của Ngài, Liên Đoàn Phật Giáo Quốc Tế chúng tôi và toàn thể cộng đồng Phật tử đã mất đi một vị lãnh đạo tâm linh mẫu mực mà cả cuộc đời của Ngài đã cống hiến không mệt mỏi cho sự phục hưng nền giáo lý của đạo Bụt.

Một lần nữa, thay mặt cho tất cả thành viên Liên Đoàn Phật Giáo Quốc Tế và chính tôi, xin được bày tỏ sự chia buồn và lời cầu nguyện đến tất cả quý thầy, quý sư cô của Làng Mai.

Nguyện cầu Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến được cõi Niết bàn an vui tuyệt đối.

Chư hạnh vô thường

Thị sinh diệt pháp

Sinh diệt diệt dĩ

Tịch diệt vi lạc.

 

Với lòng tiếc thương,

(Chữ ký)

Hòa thượng Tiến sĩ Dhammapiya

Tổng thư ký Liên Đoàn Phật Giáo Quốc Tế