Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Trung tâm Giáo dục Phật giáo Bodhidharma – Indonesia

Thành kính phân ưu

Chúng tôi, những vị xuất sĩ và cư sĩ tại Trung tâm Giáo dục Phật giáo Bodhidharma, Indonesia xin được bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc và chân thành chia buồn đối với sự ra đi mất mát một người thầy vĩ đại, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Kính bạch Thầy, cảm tạ Thầy đã chỉ cho chúng tôi biết cách sống và thực tập những pháp môn tại tự viện trong đời sống hằng ngày. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được tình thương, lòng từ bi của Thầy, và sẽ luôn tiếp tục chí nguyện độ sinh của Thầy và sự thực tập chánh niệm cùng với tăng thân khắp nơi trên thế giới.

Ngày 23 tháng 01, năm 2022

Cúi đầu kính lễ,

(Ấn ký)

Tỳ kheo Vidya Sasana Mahasthavira