Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Viện Phật Học Edmoton

 

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Kính gửi Tăng Thân Làng Mai,

Được tin Sư Ông an tường thị tịch tại Tổ Đình Từ Hiếu ngày 22-1-2022. Chúng con, tứ chúng đệ tử Tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada xin nhất tâm bái vọng về Tổ Đình kính tiễn Sư Ông “Rong Chơi Trời Phương Ngoại”.

Kính thăm và chia sẻ giây phút thiêng liêng trọng đại này với tứ chúng Làng Mai. Kính nguyện Tăng Thân bình an, vững chãi. Tiếp tục duy trì và phát triển tinh thần “Sáng cho người thêm niềm vui, Chiều giúp người bớt khổ”.