Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Chủ tịch tông phái Tào Khê, Hàn Quốc

Tôi xin thay mặt Phật tử Hàn Quốc và tứ chúng phái Tào Khê (Jogye) bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất trước sự qua đời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hành trạng suốt cuộc đời của Thiền sư là sự thể hiện của một vị Bồ tát vì sự bình yên trong tâm hồn mọi người trên thế giới và sự hoà giải, chữa lành của cộng đồng.

Sự thực hành tuyệt vời của Đại sư sẽ trở thành tiêu chuẩn mẫu mực của cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

Nguyện cầu Đại sư với đại nguyện độ sanh lớn cùng trí tuệ của Đức Phật sớm hội nhập Ta bà, hoá độ chúng sinh.

22.1. 2022 – Phật Lịch 2566

Hoà thượng Wonhaeng

Chủ tịch tông phái Tào Khê – Phật giáo Hàn Quốc