Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Trung tâm Quốc tế Jhamtse

Thay mặt quý thân hữu tại Cộng đồng Trẻ em Jhamtse Gatsal và Jhamtse Quốc tế, tôi xin thành kính chia buồn khi hay tin Thầy viên tịch. Vào sáng sớm hôm nay, Genla (Lobsang Phuntsok) đã gởi cho tôi thông điệp:

“Thầy là một trong những vị thầy vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta. Chúng ta có thể thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ tới Thầy bằng cách thực tập lời Thầy dạy trong đời sống hàng ngày. Tôi thật may mắn được tham dự một pháp thoại của Thầy tại Boston nhiều năm trước. Chúng ta cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho Thầy và mọi người”.

Cộng đồng Jhamste luôn nhớ tới Thầy. Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho Thầy.

Bình an và thương yêu,

Mark Foley

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Jhamtse