Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Cộng đồng toàn cầu Jhamtse

Xin được đại diện cho các anh chị em bằng hữu tại Cộng đồng dành cho trẻ em Jhamtse Gatsal và Quốc tế Jhamtse, tôi kính gởi lời chân thành chia buồn về sự viên tịch của Thầy. Tôi nhận được tin nhắn từ Genla (Lobsang Phuntsok) rất sớm ngày hôm nay:

‘Thầy là một trong những vị thiền sinh vĩ đại trong thời đại chúng ta. Chúng ta có thể gởi lòng tôn kính và thương nhớ đến Thầy qua sự thực tập các pháp môn trong đời sống hằng ngày. Tôi đã may mắn được tham dự một trong những buổi giảng của Thầy tại Boston vài năm trước. Chúng ta cùng nhau mặc niệm đến thiền sư và tất cả mọi người.’

Cộng đồng toàn cầu Jhamtse luôn bên Thầy. Tất cả ân tình và lời nguyện cầu xin được gởi đến Thầy.

Bình an và tình thương,

Mark Foley

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Quốc tế Jhamtse