Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Bài đăng của Tỳ kheo Pomnyun

Hôm nay, sáng sớm ngày 22 tháng 01 năm 2022, tôi nhận được thông tin về sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nguyện cầu cho Ngài được an nghỉ. Nguyện cầu cho Thiền sư vĩnh viễn vượt thoát ngoài vòng luân hồi và đến được cõi Niết bàn!

Trong niềm tôn kính vô hạn đối với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi thực sự xúc động khi nghe tin này. Tôi đã có ước muốn mong sao Ngài có thể trụ thế lâu hơn hầu giúp cho mọi loài trên thế giới đang khổ đau chìm nổi. Sinh ra trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ tại Việt Nam, Thiền sư đã trải qua giai đoạn chiến tranh và chứng kiến sự hung bạo trước những cái chết tập thể, nguyên nhân dẫn đến cơn sốt di dân tị nạn tại Việt Nam.

Mặc dù sống trong nghịch cảnh khốn cùng, Thiền sư đã không e ngại hy sinh chính mình để thực hiện lý tưởng công bằng xã hội bằng con đường tâm linh, hòa bình và hòa giải. Hơn thế nữa, Thiền sư đã mang triết học hòa bình và hòa giải vươn xa khỏi Việt Nam để đến toàn thế giới. Thiền sư đã lãnh đạo phong trào hòa bình dựa vào sự bất bạo động và lòng từ bi.

Chúng tôi, những người đang tu học trên khắp thế giới, cho dù khác biệt quốc tịch, tư tưởng, và tôn giáo, phát nguyện sẽ tiếp tục con đường hòa bình bất bạo động mà Thiền sư đã dẫn dắt. Xin Thiền sư tin tưởng giao phó cho chúng tôi trách nhiệm này.

Nguyện cầu cho Thiền sư luôn an trú trong nguồn tịnh lạc. Xin nương tựa Bụt, Pháp, và Tăng.

Tỳ kheo Pomnyun

Từ Đại Hàn Dân Quốc vào ngày 22 tháng 01, năm 2022