Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Bài đăng của Tỳ kheo Pomnyun

Hôm nay sáng sớm ngày 22 tháng 01 năm 2022, tôi được nhận thông tin về sự ra đi của thiền sinh. Nguyện cầu cho Ngài được an nghỉ. Nguyện cầu cho thiền sư vĩnh viễn vượt thoát ngoài vòng luân hồi và đến được cõi Niết Bàn!

Với niềm tôn kính đối với thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi thật sự xúc động khi nghe tin này. Tôi đã có ước muốn mong sao Ngài có thể tại thế lâu hơn cho mọi loài trên thế giới đang khổ đau chìm nổi. Được sinh ra trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ tại Việt Nam, thiền sư đã trải qua giai đoạn chiến tranh và đã chứng kiến sự tàn phá hung bạo và cái chết hàng loạt, mà đã dẫn đến cơn sốt di dân tị nạn tại Việt Nam.

Mặc dù sống trong nghịch cảnh khốn cùng, thiền sư đã không ngần ngại hy sinh chính mình để nhận ra sự bất công trong xã hội mà dựa vào con đường tâm linh hòa giải. Hơn thế nữa, thiền sư đã mang triết học hòa bình và hòa giải vươn xa Việt Nam để đến toàn thế giới. Thiền sư đã lãnh đạo phong trào hòa bình dựa vào sự bất bạo động và lòng từ bi.

Chúng tôi, những người đang tu học trên khắp thế giới, cho dù khác biệt quốc tịch, tư tưởng, và tôn giáo, phát nguyện sẽ tiếp tục con đường hòa bình bất bạo động mà thiền sư đã dẫn dắt. Xin thiền sư tin tưởng giao phó cho chúng tôi trách nhiệm này.

Nguyện cầu cho thiền sư được vĩnh viễn an nghỉ!

Tôi về nương tựa Bụt, Pháp, và Tăng

Tỳ kheo Pomnyun

Từ Đại Hàn Dân Quốc vào ngày 22 tháng 01, năm 2022