Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tăng Thân Parbatya Bhikkhu, Bangladesh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một con người vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta, thầy là một hình mẫu của nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế, người vận động chánh niệm và một nhà văn lỗi lạc. Thiền sư thật sự rất cần ở thế kỷ này để mang lại hòa bình và hòa hợp cho các mối quan hệ giữa con người với con người mà không kể đến số phận, nguồn gốc, giới tính và kết nối cuộc sống của chúng ta với thiên nhiên.

Thiền sư đã thong dong trời phương ngoại vào ngày 22/01/2022. Đây là một mất mát lớn cho nhân loại trong cuộc vận động hòa bình cho thế giới. Thế giới mất đi một trong những đóa hoa đẹp nhất. Cách duy nhất để mình trả ơn thiền sư là theo lời hướng dẫn của ngài để mang lại hòa bình và hòa hợp trong đời sống của chúng ta và môi trường xung quanh.

Chúng tôi mong bình an sẽ đến với thiền sư và những học trò đánh kính của ngài và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới tất cả tăng thân tứ chúng làng mai.

That mặt Tăng Thân Parbatya Bhikkhu, Bangladesh ngưỡng mong Thiền Sư Thích Nhất hạnh có được hạnh phúc tối thượng và đạt quả vị bồ đề.