Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Hiệp Hội Tăng Già Parbatya – Bangladesh

Điện thư phân ưu

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những người vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta, Thầy là một hình mẫu của nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế, người truyền bá sự thực tập chánh niệm và một nhà văn lỗi lạc. Thiền sư thực sự không thể thiếu ở thế kỷ này để mang lại hòa bình và hòa hợp trong những mối liên hệ giữa con người với con người không phân biệt tín ngưỡng, nguồn gốc và giới tính; và kết nối trực tiếp cuộc sống của chúng ta với thiên nhiên.

Thiền sư đã thong dong trời phương ngoại vào ngày 22 tháng 01 năm 2022. Đây là một mất mát lớn của toàn nhân loại trong cuộc vận động hòa bình cho thế giới. Thế giới mất đi một trong những đóa hoa đẹp nhất. Cách duy nhất để chúng ta trả ơn Thiền sư là theo lời hướng dẫn của Ngài để mang lại hòa bình và hòa hợp trong đời sống của chúng ta và môi trường xung quanh.

Chúng tôi mong bình an sẽ đến với Thiền sư và những học trò đáng kính của Ngài và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới tất cả tăng thân tứ chúng Làng Mai.

Thay mặt Hiệp hội Tăng già Parbatya Bangladesh ngưỡng mong Thiền sư Thích Nhất Hạnh có được hạnh phúc tối thượng của Niết bàn và đạt quả vị Bồ đề.

(Chữ ký)

Venerable Shraddhalankar Mahathera

Chủ tịch Hiệp hội Tăng già Parbatya Bangladesh