Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” 2023

Khoá tu xuất sĩ diễn ra từ ngày 15 đến 23.02 tại Chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai_Pháp. 

Đã có 1 thầy và 7 sư cô được nhận đèn và kệ truyền đăng trong đợt này. Dưới đây là hình ảnh và kệ truyền đăng của các vị giáo thọ mới:

 Thầy Thích Chân Trời Nội Tâm
(Thế danh: Phạm Văn Tài
Pháp danh: Tâm Phúc Lộc)

Trời nội điển, ngày pho thủ tự

Nhập tánh không, đêm quán tâm kinh

Ơn thầy tổ nguyền xin tiếp nối

Một lên đường, sông núi chứng minh

 

Sư Cô  Thích nữ Chân Trăng Hoa Tiên 
(Thế danh: Nguyễn Thị Quế Trâm
Pháp danh: Tâm Huệ Anh)

Gót sen thiền tập cùng Trăng

Hoa tâm nở rộ thoát vòng thị phi

Dáng Tiên hiện nét uy nghi

Lắng nghe nhẫn hạnh từ bi cứu đời

 

 

Sư cô Thích nữ Chân Trợ Nghiêm
(Thế danh: Hoàng Thị Minh Nguyệt
Pháp danh: Tâm Liên Du)

Chân tâm vắng duyên trợ

Nghiêm từ chẳng đến đi

Như Lai bậc như thị

Chánh Niệm vượt thị phi

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Quê Hương 
(Thế danh: Nguyễn Thị Kim Thạnh
Pháp danh: Tâm Nguyện Hòa)

Chân TrăngQuê Hương

Chiếc lá vốn bản môn

Pháp nhiệm ấy con đường

Lắng nghe hiểu và thương

 

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Mới Lên
(Thế danh: Yuliana Wijaya
Pháp danh: Tâm Hướng Quang)

Out of darkness the moon has just risen

Its guiding light illuminates our steps.

In this pure land of mindfulness and joy

I offer my service to all beings.

 

Sư Cô Thích nữ Chân Trăng Thong Dong 
(Thế danh: Bùi Hồng Thu Quý
Pháp danh: Tâm Diệu Vinh)


Trăng xưa lập nguyện đại bi

Sao cho muôn loại tổng trì vô sanh

Thong Dong cùng chúng đồng hành

Ân đền nghĩa đáp dạ thành khắc ghi

 

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Lý Tưởng
(Thế danh: Châu Thị Thu Sương
Pháp danh: Tâm Tuệ Như)

Hé nụ cười chân thật, tuyệt vời

Trăng sao chiếu sáng khắp muôn nơi

Long lanh ánh mắt ngời lý tưởng

Sưởi ấm tình người giữa trùng khơi

 

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Chí Thành
(Thế danh: Lê Thị Tư
Pháp danh: Tâm Hạnh Niệm)

Vén mây trăng lộ diện

Tu tập dạ chí thành

Công phu không xao lãng

Sen nở cõi Trời Tây