Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” 2023

Khoá tu xuất sĩ diễn ra từ ngày 15 đến 23.02 tại Chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai_Pháp. 

Đã có 1 thầy và 7 sư cô được nhận đèn và kệ truyền đăng trong đợt này. Dưới đây là hình ảnh và kệ truyền đăng của các vị giáo thọ mới:

 

 

 Thầy Thích Chân Trời Nội Tâm

(Thế danh: Phạm Văn Tài)

 

Trời nội điển, ngày pho thủ tự

Nhập tánh không, đêm quán tâm kinh

Ơn thầy tổ nguyền xin tiếp nối

Một lên đường, sông núi chứng minh

Sư Cô  Thích nữ Chân Trăng Hoa Tiên 

(Thế danh: Nguyễn Thị Quế Trâm)

 

Gót sen thiền tập cùng Trăng

Hoa tâm nở rộ thoát vòng thị phi

Dáng Tiên hiện nét uy nghi

Lắng nghe nhẫn hạnh từ bi cứu đời

 

Sư cô Thích nữ Chân Trợ Nghiêm

(Thế danh: Hoàng Thị Minh Nguyệt)

 

Chân tâm vắng duyên trợ

Nghiêm từ chẳng đến đi

Như Lai bậc như thị

Chánh Niệm vượt thị phi

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Quê Hương 

(Thế danh: Nguyễn Thị Kim Thạnh)

 

Chân TrăngQuê Hương

Chiếc lá vốn bản môn

Pháp nhiệm ấy con đường

Lắng nghe hiểu và thương

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Mới Lên

(Thế danh: Yuliana Wijaya)

 

Out of darkness the moon has just risen

Its guiding light illuminates our steps.

In this pure land of mindfulness and joy

I offer my service to all beings.

Sư Cô Thích nữ Chân Trăng Thong Dong 

(Thế danh: Bùi Hồng Thu Quý)


Trăng xưa lập nguyện đại bi

Sao cho muôn loại tổng trì vô sanh

Thong Dong cùng chúng đồng hành

Ân đền nghĩa đáp dạ thành khắc ghi

 Sư cô Thích nữ Chân Trăng Lý Tưởng

(Thế danh: Châu Thị Thu Sương)

 

Hé nụ cười chân thật, tuyệt vời

Trăng sao chiếu sáng khắp muôn nơi

Long lanh ánh mắt ngời lý tưởng

Sưởi ấm tình người giữa trùng khơi

Sư cô Thích nữ Chân Trăng Chí Thành

(Thế danh: Lê Thị Tư)

 

Vén mây trăng lộ diện

Tu tập dạ chí thành

Công phu không xao lãng

Sen nở cõi Trời Tây

Thầy Thích Chân Trời Bình Minh

(Thế danh: Trương Văn Sen)

Tâm tạo trời bình minh

Toả sáng khắp mười phương

Xuyên suốt qua ba cõi

Hiện tại là quê hương

Đức căn dày muôn kiếp

Thành quả bậc trượng phu

Được hương gió lan toả

Chân Hỷ Tạng

( Thế danh: Faye Nhi Nguyen)

By seeing the nature of affinities planted since beginningless  time

The authentic fruit of insight reveals itself as a storehouse of joy

Walking this ancient path suddenly we realize that there was never a time when we were not wonderful together

Sunflowers waving in the gentle breeze quietly reveal the wondrous Dharma Body

 

 

Chân Minh Hải

(Thế danh Daya Heather Jepsen)

The Ocean of Wisdom is our ancient and true inheritance

The bright eyes of the Awakened One contemplate the nature if all things and see no coming and no going

On her path pf return, she carries the peaceful light of the moon

As a gracious offering to each living being