Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2011

Trong Đại Giới Đàn Lắng Nghe, từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2011, tại Làng Mai

 

Ngày 21.02.2011

2. Chân Tuệ Quán
(Marjorie Markus)
___________________________________

07 cu si

Kệ truyền đăng

Quảng đại trí tuệ quán

  Hạnh nguyện Quan âm xưa

  Hiểu thương là sự nghiệp

  Thành tựu pháp chân thừa.

   

  3. thầy Chân Pháp Tập
  (Jean Pierre Gauthier)
  ___________________________________

  06 phap tap

  Kệ truyền đăng

  Đuốc pháp khai thông đường thực tập

   Bước chân đưa tới chốn quê nhà

   Nước biếc non xanh chân diện mục

   Vườn xưa đào lý lại đơm hoa.


   4. Chân Bản Thiện
   (David Flint)

   ____________________________________

   05 cu si

   Kệ truyền đăng

   Đường về thấy lại bản nguyên

    Bàn tay thiện hữu trợ duyên vững bền

    Tăng thân tìm lối đi lên

    Nguyền xưa ân trả nghĩa đền đẹp sao.

     

    .

    5. Chân An Sơn
    (Dennis Bohn)
    ____________________________________

    04 cu si

    Kệ Truyền Đăng

    Năm tháng an cư trên đất tịnh

     Ngắm nhìn sơn thủy cảnh thần tiên

     Nắng xuân về lại trên quê cũ

     Hạt giống đầy gieo thửa phước điền.

     6. Chân Đắc Định
     (Glen Schneider)

     ____________________________________

     03 cu si

     Kệ Truyền Đăng

     Đường về pháp thân chứng đắc

      Công phu ba định truyền trao

      Tới được chân trời phương ngoại

      Nuôi nguồn hạnh phúc dài lâu.

      .

      7. thầy Chân Pháp Vũ
      (Clifford Alton Brown)

      ____________________________________

      02 phap vu

      Kệ Truyền Đăng

      Đại địa trông chờ cơn pháp vũ

       Thanh lương vạn pháp nẩy mầm xanh

       Giới thân vững mạnh nên thiền định

       Hội tụ nhân duyên phúc quả thành.

        

       .

       8. Chân Bảo Thủ
       (Jeanne Marie Anselmo)

       ____________________________________

       01 giao tho cu si

       Kệ Truyền Đăng

       Tam bảo nương về mỗi bước chân

        An ban thủ hộ cả thân tâm

        Chùa xưa trên đỉnh non mây trắng

        Trăng sáng hiên ngoài hiện pháp luân.

        .

        Ngày 23.02.2011

        9. Sư cô Chân Thư Nghiêm
        (Hồ Thị Kim Oanh)

        ____________________________________

        thu nghiem

        Kệ Truyền Đăng

        Thư trung hữu Phật diệu trang nghiêm

         Nhất hướng tâm nguyên nhất hướng thiền

         Thiện lai bồ tát thanh lương địa

         Nhất bộ phiên thành nhất đóa liên.

         10. thầy Chân Pháp Đệ
         (Adrian Stier)

         ____________________________________

         phap de

         Kệ Truyền Đăng

         Pháp thiêng nuôi dưỡng tình huynh đệ

          Kết hợp đông tây một giải đồng

          Thế giới đi về phương hướng ấy

          Suối nguồn tuệ giác đã khai thông

          .

          11. thầy Chân Pháp Cầu
          (Phạm Huy Đức)

          ____________________________________

          phap cau

          Kệ Truyền Đăng

          Pháp môn chuyển hóa hãy tham cầu

           Gươm báu Văn Thù trí lực cao

           Chí lớn làm nên trang hảo hán

           Nguyền xưa muốn vẹn phải tìm nhau.

            

           12. cô Chân An Định
           (Trish Thompson)

           ___________________________________

           lay dt 05

           Kệ Truyền Đăng

           Tâm an cảnh tịch định lực sinh quang

            Từ bi vô ngại, hỷ xả thanh lương

            Pháp môn nguyện học, giới pháp nguyện hành

            Phiền não nguyện đoạn, tịnh độ nguyện sanh.

            .

             

            13. sư cô Chân Thanh Huệ
            (Mai Thị Ngọc Diệp)

            ____________________________________

            thanh hue

            Kệ Truyền Đăng

            Bán dạ khí thanh lương

             Huệ nguyệt chiếu thập phương

             Tổ tổ truyền y bát

             Diệu pháp đắc miên trường.

             .

              

             14. cô Chân Đức Nguyên
             (Annette Saager)

             ____________________________________

             lay dt 04

             Kệ Truyền Đăng

             Đuốc tuệ sáng soi nguồn hạnh đức

              Mơ xưa tìm lại chốn uyên nguyên

              Mùa xuân đạo hạnh dâng hương sắc

              Giác ngạn là đây bến đợi thuyền

               

              .

               

              15. thầy Chân Từ Phước
              (Hồ Đức Hoài Nhân)

              ____________________________________

              tu phuoc

              Kệ Truyền Đăng

              Nhân từ quả phước vẫn theo nhau

               Cùng với tăng thân nối nhịp cầu

               Pháp lạc sớm chiều nuôi đất tổ

               Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.

               .

                

               16. cô Chân Giác Uyển
               (Steffi Höltje)

               ____________________________________

               lay dt 03

               Kệ Truyền Đăng:

               Giác hoa vừa hé trong thiền uyển

                Áo mới xuân về đẹp sắc xuân

                Thuyền xưa lướt sóng tìm chân tế

                Mây trắng về non thấy cội nguồn.

                .

                17. sư cô Chân Bách Nghiêm
                (Trương Thị Thu)

                ____________________________________

                bach nghiem

                Kệ Truyền Đăng:

                Vườn xưa tùng bách đứng trang nghiêm

                 Tiếng gió trong cây giảng đạo thiền

                 Hơi thở đã về chân đã tới

                 Đâu cần lao nhọc tới Tây thiên.

                 .

                  

                 18. sư cô Chân Uyên Nghiêm
                 (Nguyễn Hoàng Nam Phương)

                 ____________________________________

                 uyen nghiem

                 Kệ Truyền Đăng:

                 Kho tàng pháp bảo thâm uyên

                  Giới thân trọn vẹn tinh nghiêm nguyện cầu

                  Núi cao nhờ có biển sâu

                  Nguyền xưa trọn vẹn, trước sau một lời.

                  .

                  19. cô Chân Xả Ân
                  (Francine Châu Cialvadini)

                  ____________________________________

                   

                  lay dt 02

                  Kệ Truyền Đăng:

                  Chân đạo bước hành xả

                   Bốn ân nguyện đáp đền

                   Tâm là nhà danh họa

                   Tạo dựng cõi thần tiên.

                   .

                   20. cô Chân Từ Tiếu
                   (Lily Gozlan)

                   __________________________________

                    

                   lay dt 01

                   Kệ Truyền Đăng:

                   Tịnh bình từ bi thủy

                    Ngọc diện hàm tiếu thiền

                    Do hiện pháp lạc trú

                    Thử địa xuất kim liên.

                     

                    Ngày 24.02.2011

                    21. sư cô Chân Khải Nghiêm
                    (Hoàng Thị Hạnh Tiên)

                     

                    khai nghiem

                    Kệ Truyền Đăng:

                    Khải hoàn này khúc đoàn viên

                     Hoa cười ngõ hạnh trang nghiêm đón chào

                     Thoát vòng, tung lưới bay cao

                     Thong dong quê cũ, anh hào đất thiêng.

                     22. thầy Chân Pháp Lưu
                     (Douglas Bachman)

                     ____________________________________

                      

                     phap luu

                     Kệ Truyền Đăng:

                     Pháp thân lưu xuất cam lộ vị

                      Nhật dạ triều âm tứ hải văn

                      Diêm phù vô nhiệt thanh lương nhuận

                      Mai hoa thời tiết hữu tiền thân.

                       

                      23. cô Chân An Hỷ
                      (Murielle Dionnet)

                      ___________________________________

                      lay dt 05

                      Kệ Truyền Đăng:

                      An trú đêm ngày hỷ lạc thiên

                       Hoa lòng chánh niệm nở tinh chuyên

                       Ân xưa nghĩa cũ nguyền xin trả

                       Mỗi bước chân đi mãn thệ nguyền.

                        

                       24. sư cô Chân Trân Nghiêm
                       (Nguyễn Phúc Trinh Tiên)

                       ___________________________________

                       tran nghiem

                       Kệ Truyền Đăng:

                       Trái tim trân quý ngày nào

                        Trang nghiêm đất tịnh, trăng sao rạng ngời

                        Đăng trình bước ấy thảnh thơi

                        Giới thân sáng đẹp tài bồi pháp thân.

                         

                        25. Chân Đạt Hỷ
                        (Ewald Müller)

                        ___________________________________

                        lay dt 04

                        Kệ Truyền Đăng:

                        Dòng tâm vừa chứng đạt

                         Cõi diệu hỷ đã sinh

                         Ngàn sông xuôi biển lớn

                         Trăng tuệ chiếu an lành.

                          

                         26. thầy Chân Minh Hy
                         (Nguyễn Bá Quốc)

                         ___________________________________

                         minh hy

                         Kệ Truyền Đăng:

                         Tam minh bảo vật hy cầu

                          Nghe trong hơi thở lắng sâu tuyệt vời

                          Bước chân an trú thảnh thơi

                          Thấy trong giây phút rạng ngời pháp thân.

                           

                          27. Chân Bảo Tâm
                          (Baruch Shalev)

                          ___________________________________

                          lay dt 03

                          Kệ Truyền Đăng:

                          Đã quyết nương nhờ tam bảo

                           Đường về quý ở nhất tâm

                           Hôm sớm xây tình huynh đệ

                           Quê hương xa mấy cũng gần.

                            

                           28. sư cô Chân Khuê Nghiêm
                           (Nguyễn Thị Hồng Loan)

                           ___________________________________

                           khue nghiem

                           Kệ Truyền Đăng:

                           Sao khuê tĩnh lặng chiếu

                            Nghiêm tịnh một đường về

                            Bình minh lên tiếng gọi

                            Sáng rỡ một trời quê.

                             

                            29. thầy Minh San (Chân Pháp Tuyền)

                            (Võ Văn Trí)

                            ___________________________________

                            phap tuyen ms

                            Kệ Truyền Đăng:

                            Đã lời thệ hải minh san,

                             Nắng mưa bao quản, cơ hàn sá chi

                             Nước kia dù tới dù đi

                             Triền xưa xanh tốt, non thì cứ vui.

                              

                             30. cô Chân Huyền Diệu
                             (Rachel Maori)

                             ___________________________________

                             lay dt 02

                             Kệ Truyền Đăng:

                             Giáo pháp tiếp thu huyền diệu

                              Đi vào đẳng quả dự lưu

                              Mỗi bước đã về đã tới

                              Quê hương còn đó nhiệm mầu.

                               

                              31. sư cô Chân Bối Nghiêm
                              (Nguyễn Thị Băng Tuyền)

                              ___________________________________

                              boi nghiem

                              Kệ Truyền Đăng:

                              Phân phương bối diệp ngát hương thiền

                               Tịnh hóa trần gian cõi diệu nghiêm

                               Nhập lưu thoắt thấy mình về tới

                               Mặt trời đã ngự chốn thanh thiên.

                                

                               32. cô Chân An Lành
                               (Simone Giusti)

                               ___________________________________

                               lay dt 01

                               Kệ Truyền Đăng:

                               Ngày an lành đêm cũng an lành

                                Sẵn nguồn hỷ lạc chẳng đua tranh

                                Đường rộng thênh thang trời tuệ chiếu

                                Đâu mà chẳng có mảnh trời xanh?

                                 

                                33. sư cô Chân Trúc Diệu
                                (Ngô Thị Mai)

                                ___________________________________

                                truc dieu

                                Kệ Truyền Đăng:

                                Pháp thân trúc tím hoa vàng

                                 Tỳ ni diệu dụng, vẹn toàn lối đi

                                 Một lòng nương cửa từ bi

                                 Tám phương gió gọi, tâm quy hải triều.

                                  


                                 34. thầy Chân Pháp Huân
                                 (Nguyễn Hoàng Vũ)

                                 ___________________________________

                                 phap huan

                                 Kệ Truyền Đăng:

                                 Tinh cần pháp nhiệm huân tu

                                  Nhật quang chiếu rọi, mây mù tiêu tan

                                  Sao cho ân nghĩa vẹn toàn

                                  Mở tung cánh cửa hạnh môn độ người

                                   

                                  Ngày 25.02.2011

                                  35. cô Chân Viên Cảnh
                                  (Nguyễn Ngọc Hạnh)

                                  ___________________________________

                                  Kệ Truyền Đăng:

                                  Ước xưa viên mãn tựa trăng rằm

                                   Cảnh giới muôn đời vẫn một tâm

                                   Liệu pháp Đông Tây hằng phối hợp

                                   Thân tâm bất nhị, hạnh tinh cần

                                    

                                   co hanh

                                    

                                   36. sư cô Chân Đào Nghiêm
                                   (Claudine Dubois)

                                   ___________________________________

                                   Kệ Truyền Đăng:

                                   Hoa đào mỗi độ nở

                                    Nghiêm tịnh bồ đề tâm

                                    Đất trời cùng vận chuyển

                                    Đem lại một mùa xuân.

                                    Dao nghiem

                                    37. Chân Minh

                                    (Nguyễn Văn Ân)

                                    ___________________________________

                                    Kệ Truyền Đăng:

                                    Chân nghĩa không quản ngại

                                     Quang minh đường lớn đi

                                     Nguyền xưa nay trọn vẹn

                                     Một lối thênh thang về.

                                      

                                     chan minh

                                      

                                     38. sư cô Chân Phùng Nghiêm
                                     (Phan Thị Thanh Trang)

                                     ___________________________________

                                     Kệ Truyền Đăng:

                                     Hữu duyên nhiệt não đắc phùng xuân

                                      Tịnh giới nghiêm trì hộ pháp thân

                                      Liễu đầu nhất đích chân cam lộ

                                      Pháp lực siêu nhiên khả xuất trần.

                                      phung nghiem

                                       

                                      39. Chân Diệu Hải
                                      (Phi Thị Nhung)

                                      ___________________________________

                                      Kệ Truyền Đăng:

                                      Diệu pháp trao truyền đi bốn hướng

                                       Hải triều vang vọng tiếng kinh xưa

                                       Quê hương một thoáng bừng xuân sắc

                                       Ngày về một gọi có ngàn thưa.

                                       co nhung

                                        

                                       40. thầy Thánh Pháp (Chân Pháp Tuyển)
                                       (Nguyễn Xuân Đạt)

                                       ___________________________________

                                       Kệ Truyền Đăng:

                                       Thánh đế xây nên tòa diệu pháp

                                        Cơ duyên thành tựu ở tầm tay

                                        Long tuyền kiếm báu ngời quang sắc

                                        Cứu hộ trần gian sẽ có ngày.

                                        thanh phap

                                         

                                        41. Chân Bảo Nguyện

                                        (Hoàng Thị Hiệp)

                                        ___________________________________

                                        Kệ Truyền Đăng:

                                        Nâng niu pháp bảo nguyện hành trì

                                         Hoa lá bên đường mở lối đi

                                         An trú thân tâm vào giới định

                                         Quê hương trong mỗi bước chân về.

                                         lay dt 02

                                          

                                         42. sư cô Chân Thủy Nghiêm

                                         (Hoàng Thị Hóa)

                                         ___________________________________

                                         Kệ Truyền Đăng:

                                         Tú sơn lệ thủy lộ chân hình

                                          Nghiêm hộ uy nghi tuệ đắc minh

                                          Siêu việt lưỡng nguyên chân cự điểu

                                          Hành vô hành hạnh chứng vô sinh.

                                          thuy nghiem

                                           

                                          43. cô Chân Bi Viên

                                          (Margriet Versteeg)

                                          ____________________________________

                                          Kệ Truyền Đăng:

                                          Trời đại bi xanh biếc

                                           Trăng viên giác trong lành

                                           Tâm đã về đã tới

                                           Liễu biếc có hoàng oanh.

                                           lay dt 01

                                            

                                           44. sư cô Chân Đắc Nghiêm

                                           (Nguyễn Ngô Đức Luận)

                                           ___________________________________

                                           Kệ Truyền Đăng:

                                           Đóa hoa chứng đắc nở trang nghiêm

                                            Nguyện ước xưa nay vốn vững bền

                                            Gió mát trăng trong còn có đó

                                            An lành mỗi bước dựng tây thiên.

                                             

                                            dac nghiem

                                             

                                            45. sư cô Chân Thái Nghiêm

                                            (Hagit Harmon)

                                            ___________________________________

                                            Kệ Truyền Đăng:

                                            Thái bình quê cũ pháp trang nghiêm

                                             Một hướng đi lên nguyện vững bền

                                             Trái tim từ ái không biên giới

                                             Kết hợp muôn đời mảnh đất thiêng.

                                             Thai nghiem

                                              

                                             46. cô Chân Mật Chiếu
                                             (Denise Bergez)

                                             47. chú Chân Bản Thệ
                                             (Caleb Cushing)

                                             ___________________________________

                                             Kệ Truyền Đăng:

                                             Tuệ nhật miên mật chiếu

                                              Từ nhãn thị nhân gian

                                              Bộ bộ trước thật địa

                                              Xúc xứ phóng hào quang.

                                               

                                              Kệ Truyền Đăng:

                                              Bước chân về tới bản môn

                                               Lời xưa thệ nguyện chẳng còn hồ nghi

                                               Thong dong một cõi đi về

                                               Tào khê dòng biếc hương quê ngọt ngào

                                                

                                                

                                               two lay dt