Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2011

Trong Đại Giới Đàn Lắng Nghe, từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2011, tại Làng Mai

 

Ngày 21.02.2011

2. Chân Tuệ Quán
(Marjorie Markus)
___________________________________

07 cu si

Kệ truyền đăng

Quảng đại trí tuệ quán

Hạnh nguyện Quan âm xưa

Hiểu thương là sự nghiệp

Thành tựu pháp chân thừa.

 

3. thầy Chân Pháp Tập
(Jean Pierre Gauthier)
___________________________________

06 phap tap

Kệ truyền đăng

Đuốc pháp khai thông đường thực tập

Bước chân đưa tới chốn quê nhà

Nước biếc non xanh chân diện mục

Vườn xưa đào lý lại đơm hoa.


4. Chân Bản Thiện
(David Flint)

____________________________________

05 cu si

Kệ truyền đăng

Đường về thấy lại bản nguyên

Bàn tay thiện hữu trợ duyên vững bền

Tăng thân tìm lối đi lên

Nguyền xưa ân trả nghĩa đền đẹp sao.

 

.

5. Chân An Sơn
(Dennis Bohn)
____________________________________

04 cu si

Kệ Truyền Đăng

Năm tháng an cư trên đất tịnh

Ngắm nhìn sơn thủy cảnh thần tiên

Nắng xuân về lại trên quê cũ

Hạt giống đầy gieo thửa phước điền.

6. Chân Đắc Định
(Glen Schneider)

____________________________________

03 cu si

Kệ Truyền Đăng

Đường về pháp thân chứng đắc

Công phu ba định truyền trao

Tới được chân trời phương ngoại

Nuôi nguồn hạnh phúc dài lâu.

.

7. thầy Chân Pháp Vũ
(Clifford Alton Brown)

____________________________________

02 phap vu

Kệ Truyền Đăng

Đại địa trông chờ cơn pháp vũ

Thanh lương vạn pháp nẩy mầm xanh

Giới thân vững mạnh nên thiền định

Hội tụ nhân duyên phúc quả thành.

 

.

8. Chân Bảo Thủ
(Jeanne Marie Anselmo)

____________________________________

01 giao tho cu si

Kệ Truyền Đăng

Tam bảo nương về mỗi bước chân

An ban thủ hộ cả thân tâm

Chùa xưa trên đỉnh non mây trắng

Trăng sáng hiên ngoài hiện pháp luân.

.

Ngày 23.02.2011

9. Sư cô Chân Thư Nghiêm
(Hồ Thị Kim Oanh)

____________________________________

thu nghiem

Kệ Truyền Đăng

Thư trung hữu Phật diệu trang nghiêm

Nhất hướng tâm nguyên nhất hướng thiền

Thiện lai bồ tát thanh lương địa

Nhất bộ phiên thành nhất đóa liên.

10. thầy Chân Pháp Đệ
(Adrian Stier)

____________________________________

phap de

Kệ Truyền Đăng

Pháp thiêng nuôi dưỡng tình huynh đệ

Kết hợp đông tây một giải đồng

Thế giới đi về phương hướng ấy

Suối nguồn tuệ giác đã khai thông

.

11. thầy Chân Pháp Cầu
(Phạm Huy Đức)

____________________________________

phap cau

Kệ Truyền Đăng

Pháp môn chuyển hóa hãy tham cầu

Gươm báu Văn Thù trí lực cao

Chí lớn làm nên trang hảo hán

Nguyền xưa muốn vẹn phải tìm nhau.

 

12. cô Chân An Định
(Trish Thompson)

___________________________________

lay dt 05

Kệ Truyền Đăng

Tâm an cảnh tịch định lực sinh quang

Từ bi vô ngại, hỷ xả thanh lương

Pháp môn nguyện học, giới pháp nguyện hành

Phiền não nguyện đoạn, tịnh độ nguyện sanh.

.

 

13. sư cô Chân Thanh Huệ
(Mai Thị Ngọc Diệp)

____________________________________

thanh hue

Kệ Truyền Đăng

Bán dạ khí thanh lương

Huệ nguyệt chiếu thập phương

Tổ tổ truyền y bát

Diệu pháp đắc miên trường.

.

 

14. cô Chân Đức Nguyên
(Annette Saager)

____________________________________

lay dt 04

Kệ Truyền Đăng

Đuốc tuệ sáng soi nguồn hạnh đức

Mơ xưa tìm lại chốn uyên nguyên

Mùa xuân đạo hạnh dâng hương sắc

Giác ngạn là đây bến đợi thuyền

 

.

 

15. thầy Chân Từ Phước
(Hồ Đức Hoài Nhân)

____________________________________

tu phuoc

Kệ Truyền Đăng

Nhân từ quả phước vẫn theo nhau

Cùng với tăng thân nối nhịp cầu

Pháp lạc sớm chiều nuôi đất tổ

Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.

.

 

16. cô Chân Giác Uyển
(Steffi Höltje)

____________________________________

lay dt 03

Kệ Truyền Đăng:

Giác hoa vừa hé trong thiền uyển

Áo mới xuân về đẹp sắc xuân

Thuyền xưa lướt sóng tìm chân tế

Mây trắng về non thấy cội nguồn.

.

17. sư cô Chân Bách Nghiêm
(Trương Thị Thu)

____________________________________

bach nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Vườn xưa tùng bách đứng trang nghiêm

Tiếng gió trong cây giảng đạo thiền

Hơi thở đã về chân đã tới

Đâu cần lao nhọc tới Tây thiên.

.

 

18. sư cô Chân Uyên Nghiêm
(Nguyễn Hoàng Nam Phương)

____________________________________

uyen nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Kho tàng pháp bảo thâm uyên

Giới thân trọn vẹn tinh nghiêm nguyện cầu

Núi cao nhờ có biển sâu

Nguyền xưa trọn vẹn, trước sau một lời.

.

19. cô Chân Xả Ân
(Francine Châu Cialvadini)

____________________________________

 

lay dt 02

Kệ Truyền Đăng:

Chân đạo bước hành xả

Bốn ân nguyện đáp đền

Tâm là nhà danh họa

Tạo dựng cõi thần tiên.

.

20. cô Chân Từ Tiếu
(Lily Gozlan)

__________________________________

 

lay dt 01

Kệ Truyền Đăng:

Tịnh bình từ bi thủy

Ngọc diện hàm tiếu thiền

Do hiện pháp lạc trú

Thử địa xuất kim liên.

 

Ngày 24.02.2011

21. sư cô Chân Khải Nghiêm
(Hoàng Thị Hạnh Tiên)

 

khai nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Khải hoàn này khúc đoàn viên

Hoa cười ngõ hạnh trang nghiêm đón chào

Thoát vòng, tung lưới bay cao

Thong dong quê cũ, anh hào đất thiêng.

22. thầy Chân Pháp Lưu
(Douglas Bachman)

____________________________________

 

phap luu

Kệ Truyền Đăng:

Pháp thân lưu xuất cam lộ vị

Nhật dạ triều âm tứ hải văn

Diêm phù vô nhiệt thanh lương nhuận

Mai hoa thời tiết hữu tiền thân.

 

23. cô Chân An Hỷ
(Murielle Dionnet)

___________________________________

lay dt 05

Kệ Truyền Đăng:

An trú đêm ngày hỷ lạc thiên

Hoa lòng chánh niệm nở tinh chuyên

Ân xưa nghĩa cũ nguyền xin trả

Mỗi bước chân đi mãn thệ nguyền.

 

24. sư cô Chân Trân Nghiêm
(Nguyễn Phúc Trinh Tiên)

___________________________________

tran nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Trái tim trân quý ngày nào

Trang nghiêm đất tịnh, trăng sao rạng ngời

Đăng trình bước ấy thảnh thơi

Giới thân sáng đẹp tài bồi pháp thân.

 

25. Chân Đạt Hỷ
(Ewald Müller)

___________________________________

lay dt 04

Kệ Truyền Đăng:

Dòng tâm vừa chứng đạt

Cõi diệu hỷ đã sinh

Ngàn sông xuôi biển lớn

Trăng tuệ chiếu an lành.

 

26. thầy Chân Minh Hy
(Nguyễn Bá Quốc)

___________________________________

minh hy

Kệ Truyền Đăng:

Tam minh bảo vật hy cầu

Nghe trong hơi thở lắng sâu tuyệt vời

Bước chân an trú thảnh thơi

Thấy trong giây phút rạng ngời pháp thân.

 

27. Chân Bảo Tâm
(Baruch Shalev)

___________________________________

lay dt 03

Kệ Truyền Đăng:

Đã quyết nương nhờ tam bảo

Đường về quý ở nhất tâm

Hôm sớm xây tình huynh đệ

Quê hương xa mấy cũng gần.

 

28. sư cô Chân Khuê Nghiêm
(Nguyễn Thị Hồng Loan)

___________________________________

khue nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Sao khuê tĩnh lặng chiếu

Nghiêm tịnh một đường về

Bình minh lên tiếng gọi

Sáng rỡ một trời quê.

 

29. thầy Minh San (Chân Pháp Tuyền)

(Võ Văn Trí)

___________________________________

phap tuyen ms

Kệ Truyền Đăng:

Đã lời thệ hải minh san,

Nắng mưa bao quản, cơ hàn sá chi

Nước kia dù tới dù đi

Triền xưa xanh tốt, non thì cứ vui.

 

30. cô Chân Huyền Diệu
(Rachel Maori)

___________________________________

lay dt 02

Kệ Truyền Đăng:

Giáo pháp tiếp thu huyền diệu

Đi vào đẳng quả dự lưu

Mỗi bước đã về đã tới

Quê hương còn đó nhiệm mầu.

 

31. sư cô Chân Bối Nghiêm
(Nguyễn Thị Băng Tuyền)

___________________________________

boi nghiem

Kệ Truyền Đăng:

Phân phương bối diệp ngát hương thiền

Tịnh hóa trần gian cõi diệu nghiêm

Nhập lưu thoắt thấy mình về tới

Mặt trời đã ngự chốn thanh thiên.

 

32. cô Chân An Lành
(Simone Giusti)

___________________________________

lay dt 01

Kệ Truyền Đăng:

Ngày an lành đêm cũng an lành

Sẵn nguồn hỷ lạc chẳng đua tranh

Đường rộng thênh thang trời tuệ chiếu

Đâu mà chẳng có mảnh trời xanh?

 

33. sư cô Chân Trúc Diệu
(Ngô Thị Mai)

___________________________________

truc dieu

Kệ Truyền Đăng:

Pháp thân trúc tím hoa vàng

Tỳ ni diệu dụng, vẹn toàn lối đi

Một lòng nương cửa từ bi

Tám phương gió gọi, tâm quy hải triều.

 


34. thầy Chân Pháp Huân
(Nguyễn Hoàng Vũ)

___________________________________

phap huan

Kệ Truyền Đăng:

Tinh cần pháp nhiệm huân tu

Nhật quang chiếu rọi, mây mù tiêu tan

Sao cho ân nghĩa vẹn toàn

Mở tung cánh cửa hạnh môn độ người

 

Ngày 25.02.2011

35. cô Chân Viên Cảnh
(Nguyễn Ngọc Hạnh)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Ước xưa viên mãn tựa trăng rằm

Cảnh giới muôn đời vẫn một tâm

Liệu pháp Đông Tây hằng phối hợp

Thân tâm bất nhị, hạnh tinh cần

 

co hanh

 

36. sư cô Chân Đào Nghiêm
(Claudine Dubois)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Hoa đào mỗi độ nở

Nghiêm tịnh bồ đề tâm

Đất trời cùng vận chuyển

Đem lại một mùa xuân.

Dao nghiem

37. Chân Minh

(Nguyễn Văn Ân)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Chân nghĩa không quản ngại

Quang minh đường lớn đi

Nguyền xưa nay trọn vẹn

Một lối thênh thang về.

 

chan minh

 

38. sư cô Chân Phùng Nghiêm
(Phan Thị Thanh Trang)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Hữu duyên nhiệt não đắc phùng xuân

Tịnh giới nghiêm trì hộ pháp thân

Liễu đầu nhất đích chân cam lộ

Pháp lực siêu nhiên khả xuất trần.

phung nghiem

 

39. Chân Diệu Hải
(Phi Thị Nhung)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Diệu pháp trao truyền đi bốn hướng

Hải triều vang vọng tiếng kinh xưa

Quê hương một thoáng bừng xuân sắc

Ngày về một gọi có ngàn thưa.

co nhung

 

40. thầy Thánh Pháp (Chân Pháp Tuyển)
(Nguyễn Xuân Đạt)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Thánh đế xây nên tòa diệu pháp

Cơ duyên thành tựu ở tầm tay

Long tuyền kiếm báu ngời quang sắc

Cứu hộ trần gian sẽ có ngày.

thanh phap

 

41. Chân Bảo Nguyện

(Hoàng Thị Hiệp)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Nâng niu pháp bảo nguyện hành trì

Hoa lá bên đường mở lối đi

An trú thân tâm vào giới định

Quê hương trong mỗi bước chân về.

lay dt 02

 

42. sư cô Chân Thủy Nghiêm

(Hoàng Thị Hóa)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Tú sơn lệ thủy lộ chân hình

Nghiêm hộ uy nghi tuệ đắc minh

Siêu việt lưỡng nguyên chân cự điểu

Hành vô hành hạnh chứng vô sinh.

thuy nghiem

 

43. cô Chân Bi Viên

(Margriet Versteeg)

____________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Trời đại bi xanh biếc

Trăng viên giác trong lành

Tâm đã về đã tới

Liễu biếc có hoàng oanh.

lay dt 01

 

44. sư cô Chân Đắc Nghiêm

(Nguyễn Ngô Đức Luận)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Đóa hoa chứng đắc nở trang nghiêm

Nguyện ước xưa nay vốn vững bền

Gió mát trăng trong còn có đó

An lành mỗi bước dựng tây thiên.

 

dac nghiem

 

45. sư cô Chân Thái Nghiêm

(Hagit Harmon)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Thái bình quê cũ pháp trang nghiêm

Một hướng đi lên nguyện vững bền

Trái tim từ ái không biên giới

Kết hợp muôn đời mảnh đất thiêng.

Thai nghiem

 

46. cô Chân Mật Chiếu
(Denise Bergez)

47. chú Chân Bản Thệ
(Caleb Cushing)

___________________________________

Kệ Truyền Đăng:

Tuệ nhật miên mật chiếu

Từ nhãn thị nhân gian

Bộ bộ trước thật địa

Xúc xứ phóng hào quang.

 

Kệ Truyền Đăng:

Bước chân về tới bản môn

Lời xưa thệ nguyện chẳng còn hồ nghi

Thong dong một cõi đi về

Tào khê dòng biếc hương quê ngọt ngào

 

 

two lay dt