Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2013

Trong mùa Tự Tứ khóa tu Kết Đông năm 2012-2013, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, vào ngày áp chót của khóa tu xuất sĩ, một Lễ truyền đăng đã được tổ chức vào ngày 21-02-2013 cho 28 vị giáo thọ mới.

1. Sư cô Thích Nữ Chân Uyển Nghiêm

(Nguyễn Thị Hạnh)

Diễm lệ đóa hoa thiền uyển
Cho đời hương sắc diệu nghiêm
Tâm tư vọng về đỉnh Thứu
Trong veo như suối ngọc tuyền.

Sc Uyển N.jpg
2. Thầy Thích Chân Pháp Tại

(Phan Văn Quý)

Pháp thân khắp nơi biểu hiện
Ngay trong hiện tại nhiệm mầu
Trúc tím hoa vàng còn đó
Nuôi nguồn tịnh lạc dài lâu.

T Pháp Tại.jpg
3. Sư cô Thích Nữ Chân Huệ Tri

(Nguyễn Thị Nghĩa)

Đuốc tuệ mới vừa thắp sáng
Tri âm ta đã gặp rồi
Đường đi chính là chốn tới
Sáng rồi vũ trụ tinh khôi.

Sc Huệ Tri.jpg
4. Sư cô Thích Nữ Chân Lễ Nghiêm

(Trần Thủy Ngọc)

Tuổi trẻ vốn dòng Thi Lễ
Trau dồi đạo học trang nghiêm
Giới định từng đêm soi chiếu
Trăng khuya sáng rực bên thềm.

sc Lễ N.jpg
5. Sư cô Thích Nữ Chân Quyết Nghiêm

(Trương Thị Hồng Mai)

Xuất trần tâm mới quyết
Tịnh độ đã trang nghiêm
Cùng tăng thân bước tới
Mau trọn vẹn ước nguyền.

sc Quyết N.jpg
6. Sư cô Thích Nữ Chân Sắc Nghiêm

(Phạm Ngọc Bích Trâm)

Dù quán Bụt qua thanh sắc
Cũng thấy được tướng đoan nghiêm
Cả sắc không đều mầu nhiệm
Khi tiếp nhận cũng trao truyền.

 

sc Sắc N.jpg
7. Sư cô Thích Nữ Chân Tân Nghiêm

(Nguyễn Thị Thu Thảo)
Diệu khúc tân thanh vừa khởi xướng
Ba ngàn thế giới đã trang nghiêm
Gấm hoa rực rỡ trời phương ngoại
Bàn chân địa xúc đắc chân truyền.

Sc Tân N.jpg
8. Thầy Thích Chân Pháp Nhĩ

(Lê Quốc Bảo)

Pháp nhĩ vốn dòng như thị
Có không phân biệt mà ra
Thiền quán vượt qua ba mạn
Thảnh thơi giữa chốn ta bà.

T Pháp Nhĩ.jpg
9. Sư cô Thích Nữ Chân Trường Nghiêm

(Nguyễn Thị Hương)

Xướng khúc trường ca hợp tấu
Leo đồi thế kỷ trang nghiêm
Bút hoa khung trời mở rộng
Tăng thân có mặt mọi miền.

sc Trường N.jpg
10. Sư cô Thích Nữ Chân Triết Nghiêm

(Hà Thị Nam Nhi)

Tâm sáng trong hồn minh triết
Thân tự tại tướng đoan nghiêm
Trí tùy thuận kia sẵn có
Mau chứng đạt đạo chân truyền.

sc Triết N.jpg
 

11. Sư cô Thích Nữ Chân Doãn Nghiêm

(Đặng Ngọc Hương Lăng)
Doãn nạp sáng ngời tuệ uyển
Hóa thành vạn đóa trang nghiêm
Thế giới lung linh hoa tạng
Cùng trao đạo lý chân truyền.
Sc Doãn N.jpg
12. Thầy Thích Chân Giới Đạt

(Hồ Duy Lâm)

Giới thân tùy niệm lực
Chứng đạt trượng cơ duyên
Quán chiếu ư hiện pháp
Thiền đạo đắc chân truyền.

T Giới Đạt.jpg

Buổi chiều Sư Ông Làng Mai truyền đăng tiếp cho 16 vị giáo thọ mới.

13. Thầy Chân Khai Li (Chân Khai Luật)

(Lau Fui Shin)

Niệm trú khai thông chân luật học
Năng linh hiện pháp đắc hoàn gia
Nhất phương chiếu diệu hằng sa giới
Bộ bộ an nhiên lạc thái hòa.

Việt dịch: Chánh niệm khai thông nền luật học
Ngay trong giây phút đã về nhà
Một phương chiếu rạng muôn ngàn cõi
Mỗi bước bình an đất nở hoa

念住開通真律學
能令現法得還家
一方照妙姮沙界
步步安然樂太和

T Khai Ly.jpg

14. Sư cô Thích Nữ Chân Phổ Nghiêm

(Trương Thị Ngọc Ngân)

Triều dâng tấu khúc phổ môn
Trang nghiêm đất mẹ, rạng hồn phương Đông
Rong chơi phỉ chí tang bồng

Bản môn mở rộng, thong dong nẻo về.

sc Phổ N.jpg

15. Sư cô Thích Nữ Chân Thánh Nghiêm

(Võ Thị Hoa)

Chánh kiến mở đầu thánh đạo
Con đường rộng mở trang nghiêm
Thiền quán đường kim mũi chỉ

An vui tới khắp mọi miền.

sc Thánh Nghiêm.jpg

16. Thầy Thích  Chân Pháp Nhật

(Trần Việt Nhân)

 

Pháp quang mười phương chiếu diệu
Từ nguồn Đại Nhật Như Lai
Tốt tươi vạn loài biểu hiện

Khắc ghi ân đức muôn đời.

T Pháp Nhật.jpg

17.  Sư cô Thích Nữ Chân Trực Nghiêm

(Hoàng Thị Thu Hương)

Lên đường trực chỉ quy nguyên
Hoa vàng trúc tím trang nghiêm đón chào
Xuân sang rực rỡ hoa đào

Quê hương chờ đợi, anh hào ra tay.

Sc Trực N.jpg

18. Sư cô Thích Nữ Chân Hạnh Lý

(Phan Thị Thúy)

Vững chãi xây nên hạnh nguyện
Sáng ngời tưởng độ tha
Vườn tuệ nay bừng hương sắc

Xuân về đào lý nở hoa.

sc Hạnh Lý.jpg
19. Sư cô Thích Nữ Chân Tráng Nghiêm

(Quách Thị Lệ Quyên)

Tha thiết lời kinh hùng tráng
Đưa người về cõi tịnh nghiêm
Sen nở giữa lòng đất Mẹ
Trăng khuya soi sáng bên thềm.

Sc Tráng N.jpg
20. Thầy Thích  Chân Pháp Vượng

(Nguyễn Minh Tuệ)

Diệu pháp trao truyền đúng lúc
Đem về thịnh vượng mùa xuân
Xây đắp vun bồi đất tổ
Quê hương tỏ mặt anh hùng.

T Pháp Vượng.jpg
21. Sư cô Thích Nữ Chân Trú Nghiêm

(Lê Bích Chi)

Nhà Như Lai ở thường trú
Áo như lai mặc đoan nghiêm
Mỗi bước chân là tịnh độ
Mỗi hơi thở là chân thiền.

sc Trú N.jpg

22. Sư cô Thích Nữ Chân Huệ Định

(Nguyễn Thị Kim Huệ)

Mặt trời trí tuệ lên cao
Nẻo về đã định, anh hào bước chân
Trong hơi thở nhẹ siêu trần

Vọng lên khúc hát thiên thần tuổi thơ.

sc Huệ Định.jpg
23. Sư cô Thích Nữ Chân Hiền Hạnh

(Bùi Thị Thạch)

Theo gót chư tôn hiền đức
Quyết lòng học hạnh bao dung
Một sáng lên bờ bất thối
Quê hương phỉ chí tang bồng.
Sc Hiền Hạnh.jpg

24. Thầy Thích Chân Pháp Trung

(Nguyễn Ngọc Duy)

Chánh pháp ngôi sao Bắc đẩu
Hướng về trung thực một lòng
Đường rộng thảnh thơi xứng ý

Đường về rạng rỡ tông phong.

T Pháp Trung.jpg

25. Sư cô Thích Nữ Chân Hạ Nghiêm

(Thái Thị Cẩm Tú)

Rực rỡ trời sang hạ
Tùng bách đứng trang nghiêm
Nghe tăng thân hợp tấu

Chứng nhập pháp chân truyền.

sc Hạ N.jpg

26. Sư cô Thích Nữ Chân Văn Nghiêm

(Nguyễn Thị Diễm Chi)

Văn chương vốn nết đất
Trang nghiêm sẵn tính trời
Trẻ thơ mắt vô tội

Nhìn thấu đạo tinh khôi.

sc Văn N.jpg

27. Sư cô Thích Nữ Chân Huệ Hiền

(Nguyễn Xuân Đào)

Đóa tuệ nở trong thiền uyển
Ngát hương đức hạnh hiền nhân
Đường sáng thảnh thơi từng bước

Trên vai đôi cánh thiên thần.

sc Huệ Hiền.jpg
28. Sư cô Thích Nữ Chân Tông Nghiêm

(Hà Thị Ngâu)

Tông chỉ đạo Thiền thông suốt
Một đời giới hạnh đoan nghiêm
Sẵn có căn cơ mầu nhiệm
Trong veo dòng Pháp ngọc tuyền

sc Tông N.jpg