Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2013 – tại Thái Lan

Trong chuyến hoằng pháp tại Thái Lan năm 2013, tại trung tâm Làng Mai Quốc Tế Thái Lan, vào ngày cuối cùng của khóa tu dành cho người Việt, một lễ truyền đăng đã được tổ chức vào ngày 29-04-2013 cho 15 vị giáo thọ mới.

 

1.Thầy Chân Pháp Thừa

(Trần Nguyên Hiển)

Pháp mầu truyền lại từ xưa
Trước sau chỉ một Phật thừa mà thôi
Đã về đã tới nơi rồi
Độ ta mà cũng độ đời, không hai.

2. Sư cô Chân Bội Nghiêm

(Lê Phương Đông)

Giới thân ngọc bội đoan nghiêm
Định thân nuôi dưỡng chân thiền ngày đêm
Tuệ thân đắc pháp chân truyền
Hiện thân một đóa hồng liên rạng ngời.

3. Thầy Chân Pháp Tú

(Lê Minh Triều)

Vạn pháp muôn đời cẩm
Lắng nghe tiếng hải triều lên
Mây bạc trăng vàng biểu hiện
An nhiên từng bước chân thiền.

4.Sư cô Chân Điển Nghiêm

(Nguyễn Thị Ngọc Lộc)

Kinh điển chất đầy nửa túi
Cõi lòng rộng mở tinh nghiêm
Sông Hằng có bao nhiêu cát
Bao nhiêu thao thức thệ nguyền.

5. Sư cô Chân Khanh Nghiêm

(Trương Thị Lương)

Cát tường một đóa khanh vân
Đoan nghiêm diện mục pháp thân gọi mời
Bước thiền vững chãi thảnh thơi
Triều âm vang dội, đất trời thênh thang.

6. Sư cô Chân Thám Nghiêm

(Hồ Thị Thùy)

Non cao châu báu thám tầm
Giới thân nghiêm túc pháp thân tài bồi
Xuân về liễu thắm hồng tươi
Mở tung cánh cửa khung trời thênh thang.

7.Thầy Chân Thánh Hiệp

(Hồ Bữu Kiếm)

Chí đem thánh đạo vào đời
Phải nhờ hiệp khách một tay mới thành
Xuân về đào thắm liễu xanh
Bước chân vững mạnh, lộ trình thảnh thơi.

8. Sư cô Chân Liên Lưu

(Phạm Thị Thu Trang)

Tay nâng một đóa hồng liên
Nhiệm mầu hoa tạng lưu truyền pháp thân
Trí bi rạng ánh trăng rằm
Quê hương là chốn tăng thân xum vầy.

9. Sư cô Chân Thâm Nghiêm

(Hoàng Kim Xuân Dung)

Niệm lực hào hùng thâm diệu
Soi vào thế giới hoa nghiêm
Thấy được bản lai diện mục
Đồng cư trong cõi thánh hiền.

10. Sư cô Chân Xướng Nghiêm

(Phan Thị Minh Tâm)

Nhạc khúc đại đồng đang khởi xướng
Từng hàng tùng bách đứng trang nghiêm
Chân tâm mở lối trời cao rộng
Quê cũ về đây mãn thệ nguyền.

11. Sư cô Chân Trình Nghiêm

(Vũ Thanh Hồng)

Một cuộc hành trình kỳ lạ
Đi về xứ sở tịnh nghiêm
Hiểm nguy muôn trùng chẳng quản
Trong tay sẵn Kiếm Long Tuyền.

12. Sư cô Chân Tri Nghiêm

(Nguyễn Thị Thu Hồng)

Liễu tri vạn pháp là vô ngã
Trang nghiêm tịnh độ chính nơi này
Đã có tăng thân trong cuộc sống
Cơ duyên hóa độ ở tầm tay.

13. Sư cô Chân Hướng Nghiêm

(Vũ Kim Nhung)

Chảy về phương Đông một hướng
Đoan nghiêm dòng biếc Tào Khê
Tăng thân là quê hương đó
Bước chân địa xúc hãy về.

14. Sư cô Chân Triệu Nghiêm

(Dương Thị Hương)

Hóa thân triệu về đất tổ
Cùng nhau chăm cõi tịnh nghiêm
Bát ngát hương sen mùa hạ
Trong veo dòng biếc ngọc tuyền.

15. Sư cô Chân Đồng Nghiêm

(Nguyễn Thị Lành)

Hài hòa hai chữ đồng tâm
Nghiêm trì tịnh giới, pháp thân rạng ngời
Con đường tịnh lạc thảnh thơi
Đất lành chim đậu, một trời vô ưu.