Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2012

Trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ, từ ngày 25.02 – 01.03.2012, tại Làng Mai.

Ngày 26.02.2012

1. Sư cô Chân Song Nghiêm
(Lê Phương Chi)

Công phu phúc tuệ song hành
Uy nghiêm mây trắng trời xanh gọi mời
Đóa sen hạnh nguyện hồng tươi
Sáng nay nở rộ khung trời Vô Ưu.

2. Sư cô Chân Tôn Nghiêm
(CHAUT, Stéphanie)

Thế Tôn dung mạo tôn nghiêm
Bồ đề cội ấy chư thiên hướng về
Pháp mầu lưu xuất Tào Khê
Một dòng xanh biếc xuôi về bản môn.

3. Sư cô Chân Kỳ Nghiêm
(Trương Thị Trà My)

Pháp giới trông ra thật diệu kỳ
Nghiêm thân giới định một đường đi
Sự nghiệp Như lai đà phó thác
Liễu thắm oanh ca mở lối về.

4. Thầy Chân Pháp Tiến
(Phạm Huỳnh Minh Quân)

Pháp diệu hành tri tinh tiến
Một lòng xây dựng tăng thân
Đất nước đi về tỉnh thức
Thân trai phỉ chí tang bồng.

5. Chân Bảo Đạo
(True Precious Path)

(LODRO, Ani)

Bảo châu vạt áo còn đây
Một ngày tu đạo, một ngày an vui
Trông ra mầu nhiệm đất trời
Bước chân an lạc thảnh thơi chốn này.

6. Chân Đức Sơn
(Nguyễn Hữu Hùng)

Phước đức vun từ Đại Ẩn Sơn
Hạt lành bay tới tận ngàn phương
Chí trai núi Thứu tuôn hào khí
Hoa cải vườn xưa đã rực vàng.

7. Thầy Chân Pháp Chung
(Đỗ Vĩnh Nguyên)

Pháp diệu muôn đời phải thủy chung
Tình đời ý đạo vốn dung thông
Lướt sóng  vượt đi thuyền Bát Nhã
Thế giới cùng lên bến Đại đồng.

Ngày 28.02.2012

1. Thầy Chân Pháp Anh
(Trần Nguyên Trung)

Pháp môn lưu xuất anh tài
Một vầng trăng sáng còn cài trên mây
Bồ đề chí nguyện còn đây
Vượt muôn chướng ngại tháng ngày thong dong.

2. Sư cô Chân Dung Nghiêm
(Đặng Thị Như Quỳ)

Sông về biển hạnh dung thông
Tuyệt vời tiếng hát xuôi dòng hoa nghiêm
Quê xưa nở đóa hoa thiền
Sắc xuân tuệ uyển thần tiên nhiệm mầu.

3. Chân Thẩm Nghiêm
(Nguyễn Thanh Tùng)

Tinh chuyên thẩm sát cội nguồn
Đoan nghiêm thiền tọa suối tuôn dạt dào
Đi trong tiếng hát thanh tao
Bụi trần rửa sạch lối vào chân tâm.

4. Sư cô Chân Giai Nghiêm
(Ngô Thị Bích Phượng)

Nhìn về quê mẹ thấy giai nhân
Nghiêm tịnh thiền uy dáng xuất trần
Cùng với tăng thân leo thế kỷ
Vượt bờ sinh tử thoát trầm luân.

5. Sư cô Chân Sùng Nghiêm
(Lê Ánh Dung)

Nơi chốn tâm linh sùng kính
Có những điện đài tôn nghiêm
Bầy thiên thần đang bước nhẹ
Bỗng dưng tịnh độ hiện tiền.

6. Sư cô Chân Triêu Nghiêm
(Lê Thanh Vân)

Hành tinh chờ đợi ánh triêu dương
Hiện rõ trang nghiêm nét tịnh thường
Thề xưa quyết một đi là tới
Phương này động tới cả mười phương.

7. Chân Từ Hạnh
(True Action of Loving Kindness)

(MCLUSKIE,  Vari)

Lấy mắt từ bi quán thế gian
Lắng nghe hạnh nguyện trái tim vàng
Lật được hôm nay trang sách mới
Con đường hóa độ rộng thênh thang.

8. Chân Viên Mãn
(BURG, Eliane)

Trong ta giác tính thường viên mãn
Như một đài gương phủ bụi mờ
Công phu niệm định từng giây phút
Giữ đài gương ấy sáng như xưa.

9. Chân Viên Từ
(REGIS, Eliane)

Nhật quang lộ ánh viên minh
Lượng từ ôm lấy sinh linh mọi loài
Chào mừng buổi mới tinh khôi
Nắng lên ấm áp phương trời độ sinh.

10. Chân Bình Địa(LEBRIS, Helene)

Tâm an thế giới bình an
Đi trên thật địa vững vàng bước chân
Nghe trong thanh khí tương tầm
Vang vang có tiếng pháp thân gọi về.

Ngày 29.02.2012

1. Sư cô Chân Hạnh Nghĩa
(Võ Thị Tám)

Quán hạnh viên dung vẹn nghĩa tình
Nuôi hoài chí nguyện độ quần sinh
Trăng trong mây bạc còn muôn thuở
Một bước băng qua vạn lý trình.

2. Sư cô Chân Huệ Tâm
(Nguyễn Thị Phương Thương)

Huệ giác khơi nguồn tự nhất tâm
Cao xanh vô nhiễm áng mây hồng
Trúc tím hoa vàng đầy trước ngõ
Trên đường hóa độ bước thong dong.

3. Sư cô Chân Tịnh Chánh
(Nguyễn Phước Bình)

Giới thân nghiêm tịnh, pháp thân thành
Chánh định duy trì tuệ lực sinh
Đẹp thay bồ tát Liên HoaThủ
Duỗi cánh tay vàng độ chúng sinh.

4. Sư cô Chân Minh Chí
(Đinh Thị Thu Hiền)

Minh châu trong vạt áo nâu sồng
Chí nguyện từ xưa vẫn sáng trong
Đường sáng tăng thân cùng cất bước
Xưa nay thanh khí vẫn tương tầm.

5. Thầy Chân Đồng Tráng
(Nguyễn Nam Hùng)

Tăng thân đã nguyện đồng hành
Giấc mơ tráng sĩ trời xanh nắng hồng
Đường xưa mây trắng thong dong
Nẻo về hoa nở đẹp lòng quê hương.

6. Sư cô Chân Duệ Nghiêm
(Phan Thị Bích Viên)

Trái tim thông duệ vừa khai mở
Trang nghiêm thanh tịnh mọi tầng trời
Nắm tay bồ tát Thanh Lương Địa
Quê nhà hiện pháp mặc rong chơi.

7. Sư cô Chân Lan Nghiêm
(MAEIJER, Elisabeth Aemilia)

Phúc điền lan huệ trang nghiêm
Nghe trong lòng đất tâm thiền nở hoa
Thái dương vầng sáng chan hòa
Bước trên thật địa ngồi tòa chân như.

8. Sư cô Chân Thao Nghiêm
(Nguyễn Thị Thanh Điểm)

Thao thao dòng biếc Tào Khê
Đoan nghiêm núi thẳm xuôi về biển xanh
Tới đi cũng một hành trình
Thấy trong giây phút bóng hình thiên thu.

9. Chân Đức Ngạn
(True Shore of Virtue)

(PITTMAN, Joan Jennifer)

Nguồn ân biển đức rạt rào
Nhìn lên bỉ ngạn ánh sao rạng ngời
Cát tường một ấn tinh khôi
Chân trời đến lúc đón mời bình minh.

10. Chân Hòa Hạnh
(True Practice of Harmony)

(EHRHARDT, Jan-Michael)

Tăng thân xây dựng lục hòa
Vun cây hạnh nguyện nở hoa cho đời
Mùa xuân khoác áo xanh tươi
Hóa bao phương tiện độ người trầm luân.

11. Chân Lạc Định
(Hoàng Xuân Đắc)

Bước chân lạc trú trong thiền định
Theo dõi an ban chánh niệm thành
Cùng với tăng thân xây sự nghiệp
Pháp môn vô lượng độ quần sinh.

Ngày 01.03.2012

1.Thầy Chân Pháp Toại
(Nguyễn Văn Cường)

Pháp lực siêu trần toại ý
Thiền cơ khởi sắc tùng tâm
Nhật nguyệt quang hàm trần sát
Cố hương thanh khí tương tầm.

2. Sư cô Chân Chí Nghiêm
(Lê Thị Hương)

Đi cho chí nguyện vững bền
Ngồi cho thế giới trang nghiêm chốn này
Núi cao còn ẩn am mây
Quê xưa còn giữ cao dày đạo phong.

3. Sư cô Chân Chơn Nghiêm
(Hoàng Thiên Trang)

Chân tâm chẳng khác với chân hình
Nghiêm tịnh soi vào thấy tánh linh
Sức thần niệm định công phu ấy
Một bước qua cầu vượt tử sinh.

4. Chân Chơn Tâm Nghiêm
(Bùi Thị Thu Thủy)

Suối nguồn tuệ giác tự chân tâm
Giới định nghiêm trì lộ pháp thân
Trúc tím hoa vàng luôn hiện sắc
Thong dong đường lớn một mùa xuân.

5. Sư cô Chân Tập Nghiêm
(Nguyễn Thị Huệ)

Công phu thiền tập tinh nghiêm
Hạt lành gieo xuống tâm điền bấy lâu
Đài sen như ý sở cầu
Nghe trong tiếng hát thiên thâu tuyệt vời.

6. Sư cô Chân Mặc Nghiêm
(Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Hơi thở nhẹ nhàng tâm tĩnh mặc
Thế ngồi vững chãi tướng đoan nghiêm
Uy nghi từng bước sen hồng nở
Đi với tăng thân vẹn ước nguyền.

7. Sư cô Chân Tịnh Quang
(Nguyễn Thị Kim Hiệp)

Trăng rằm tịnh thủy lộ linh quang
Vũ trụ bừng lên ánh tỏ tường
Một đoá trà mi vừa hé cánh
Lòng không vướng bận, trí thênh thang.

8. Sư cô Chân Tư Nghiêm
(Đỗ Thị Mỹ Phượng)

Đường về thiền uyển có trầm
Đuốc tuệ trang nghiêm ánh diệu từ
Một dạ thủy chung thành chánh quả
Niết bàn hoa trái chứng vô dư.

9. Chân Đức Ân
(SEWARD-MAGEE, Jeanie)

Ba đức vun bồi công hạnh mãn
Bốn ân đền trả nghĩa tình sâu
Tình đời ý đạo luôn thu nhiếp
Phật pháp hưng long ý sở cầu.

10. Chân Bi Trú
(Hồ Thanh Bình)

Phật bảo từ bi trú thế gian
Pháp môn khai thị vạn con đường
Gieo hạt giống lành về khắp hướng
Bốn mùa gặt hái hiểu và thương

Kễ truyền đăng cho sư cô Thích Nữ Chân Trí Giác (ngày 17.05.2012 tại xóm Thượng, Làng Mai)

Sư cô Thích Nữ Chân Trí Giác
(Lư Thị Thức)

Bồ tát nâng hoa ngời ánh trí
Giác hành viên mãn độ quần mê
Trú nơi hiện pháp là chân trú
Mỗi bước hoa khai chỉ lối về.