Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong khóa tu An cư 2022 tại Làng Mai Pháp

Lễ Phó pháp truyền đăng là một truyền thống sinh hoạt rất đẹp, rất đặc thù và có ý nghĩa trong đạo Bụt. Ở Làng Mai, trong buổi lễ này mỗi vị giáo thọ đắc pháp đều được nhận một cây đèn và một bài kệ truyền đăng. Cây đèn tượng trưng cho ánh sáng chánh pháp, là ngọn đèn tuệ giác chư Bụt, chư Tổ và Thầy trao truyền lại. Bài kệ với tên của người được truyền đăng là những hạnh nguyện, những lời gửi gắm, nhắn nhủ từ Thầy và tăng thân đến vị giáo thọ mới. 

Dưới đây là những bài kệ truyền đăng trong khóa tu An cư diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại Làng Mai Pháp: 

 Sư cô Chân Trăng Tin Yêu

(Bong Suryati

Pháp danh: Deep Communication of the Heart)

Trăng quê hương vẫn sáng

Chí nguyện chưa từng quên

Niềm Tin không phai nhạt

Đem Yêu thương mọi miền

       Chân Quang Trang
 (Bar Zecharya
Pháp danh: Harmonious Service of the Heart)
 
Understanding is the clear light
 
That dispels all hatred and fear
 
 It adorns the untended garden
 
 Where all beings can enjoy the fruit.
 
      
         Chân Hạnh Toàn 
 
 (Hélène Prost
 Pháp danh: Océan de Qualité du Coeur)
 

Tấm lòng hiếu hạnh vẹn toàn 

Nguyện theo gương sáng theo dòng Tổ tiên

Không bùn không đóa hoa sen

Trời xanh mây trắng thênh thang đường về
 
 
         True Source of Listening
 
 (Maya Brandl
 Pháp danh: Karuna-Maya des Herzens)
 
By listening to the cries of the world 
 
Drops of compassion well up at the source
 
 By transforming mud into lotuses
 
Faith in the three precious jewels deepens.
 
       
            Chân An Đạo 
 
(Hélène Nardot
Pháp danh: Pluie Vivifiante du Coeur)
 

 An ban thủ ý phá tâm nghi

Lắng nghe, nhìn thấu đạo thâm sâu

Một tâm bước vững vào rừng tía

Vượt sóng ba đào như dạo chơi