Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong khoá tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” 2022

Làng đã có những nhiều chương trình khác nhau để ăn mừng Làng Mai 40 tuổi. Khoá tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” diễn ra từ ngày 3.06-17.06.2022 là một trong những khoá tu kỉ niệm Làng Mai 40 tuổi. Trong suốt khoá tu, đại chúng đã cùng nhau tham dự thực tập và tận hưởng những sinh hoạt trong không khí ấm cúng gia đình.

24 cây đèn được thắp sáng, tăng thân vừa chính thức chào đón thêm các vị giáo thọ xuất sĩ cũng như cư sĩ mới. Các vị sẽ mang theo ngọn đèn mà chư Tổ, Thầy cùng tăng thân trao cho làm ánh sáng chiếu soi trên con đường tu tập, tiếp tục đi với nhau như một dòng sông, tiếp nối Thầy đem đạo Bụt đi vào cuộc đời.

8 vị giáo thọ xuất sĩ mới:

Thầy Chân Trời Đại Giác

Trời tâm linh sáng bừng nét cọ
Thệ Nhật sơn đại giác nở hoa
Mười năm vườn tuệ siêng chăm sóc
Ân nghĩa bồi vun nếp lục hoà

Thầy Chân Trời Phạm Hạnh

The sacred holy life of both east and west

Illuminates the well trodden ancestral paths

Reveiling their true treasures

As action and non-action go perfectly together

 

Sư cô Chân Tựu Nghiêm

Bước chân, hơi thở là nhà

Thành Tựu chỉ, quán không xa Phật đài

Vạn pháp là một không hai

Nghiêm thân hộ ý ngày mai giúp đời

Sư cô Chân Trăng Lộc Uyển

Đông tây nam bắc một ánh trăng

Lộc Uyển chuyển luân diệu pháp âm

Đất Mẹ thanh lương bừng hơi thở

Ngước mắt cười vang bặt cầu tầm.

Sư cô Chân Trăng Xóm Mới

Trăng tròn sáng giữa một trời sao

Lối cũ Xóm xưa rõ nẻo đường

Cây khô xuân sang mọc lá Mới

Khắp nơi gieo rắc hạt yêu thương

Sư cô Chân Trăng Tam Muội

The samādhi moon shines in the eastern sky

For many years our ancestors have sought it.

Carefully disciplined, we find our way home

Ancestors greet us and descendants rejoice.

Sư cô Chân Trăng Tịnh Thường

Trăng không tròn không khuyết

Khắp chốn là quê hương

Kiện hành trời phương ngoại

Đẹp nếp sống Tịnh Thường

Sư cô Chân Trăng Thường Trú

Trăng treo đỉnh Thứu ngàn năm sáng

Thần khí trượng phu giữa núi sông

Tuỳ duyên thường trú nuôi hơi thở

Mỗi bước chân về rạng tổ phong.

 

16 vị giáo thọ cư sĩ mới:

Chân Đại Hoà – True Great Harmony

The great work of no birth and no death

Can be realised at any moment

The true harmony of heart and mind

Takes us to the shore of peace and joy.

Chân Quang Độ – True Land of Light

Mindfulness is the light that shines near and far

Taking care of the land of the five skandhas.

The sangha is the home where voices are heard

And people can sit together in freedom.

True Manifestation of Reverence
 

Reverence for the Buddha manifests

In our speech, actions and relationships.

Right diligence completes the work begun

And our vow is already realised.

True Happy Peace, Chân Lạc An

True happiness is peace and freedom

Caring for others and for oneself.

The way home is in every moment,

Adorned with flowers of the Dharma.

True Great Harmony, Chân Thái Hoà

The bird flies over the great hot forest

Putting out the flames with drops of water.

Body, speech and mind held in harmony

Invite the bell that settles the tension.

True Deep Meaning, Chân Liễu Nghĩa


The deep still waters of the lake,

Reflect perfectly the true meaning.

Insight gives rise to compassion

Bringing relief to all places.

Chân Hỷ Định (người Pháp)

Phụng Sự trong bản Môn  

Martine thấy lòng nhẹ trơn

Tâm Hỷ bay vui theo gió

Thân định trong từ  bi thôi

 

True Auspicious Arising, Chân Thoại Khởi

The arising of a lotus of compassion

Marks an auspicious moment of change before us.

It brings people together in peace and joy

and heals the wounds for future generations.

True Harmonious Family, Chân Hòa Gia

True harmony lies within oneself

The sangha becomes a family.

Listening deeply reconciles us,

The refreshing Dharma rain brings joy.

True Joyful Peace, Chân Lạc An

The joy of meditation is food

That nourishes right view and right action.

Seeds of peace have already been sown,

Their flowers and fruit adorn the world.

Chân Hỷ Vân, Vrai Joyeux Nuage

Across the sky, slowly the Joyful Cloud 

Refreshes the generous noontime sun of the south

Touching healing with the smile of interbeing

Tasting the gentleness and peace of the ultimate: everything is already perfect!

Vraie Terre de Paix

Dans la Terre de Paix se trouve la source joyeuse de l’instant

Où le souffle tranquille de la compassion guide l’action

Dans l’océan de sagesse, les bruits de l’injustice s’effacent

Le vivant dans toute sa beauté resplendit dans le silence

Chân Thâm Nghĩa- Vraie Loyauté Profonde

La Loyauté Profonde de la terre donne aux arbres l’éclat joyeux de la Vie

Sur les pas des ancêtres spirituels chaque respiration devient libération

La présence lumineuse du cœur se suffit à elle-même

Comme le cyprès au milieu de la cour

Chân Lạc Ân, Vrai Sceau du Bonheur

Dans chaque pas s’inscrit le Sceau du Bonheur

La profondeur du silence intérieur réveille la douceur de la joie

L’esprit du débutant s’amuse avec l’impermanence

Comme la feuille joue avec les saisons

 

Chân Hoà Lâm, True Harmonious Forest

The forest has its ways of harmony

Each tree standing straight in its position.

The sangha body grows like a forest

Where all the roots and branches interare.

True Blue Lake, Chân Bích Trì

The jade waters of the deep lake

Refresh Mother Earth’s heat and pain.

We shall never give up our task

Watering the flowers of peace.